Βλέπετε 1–12 από 1277 αποτελέσματα

PACK ESPAÑOL 1º (A1-A2)

78.67
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000000 │ SGEL

PACK ESPAÑOL 2º (Β1)

65.13
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000001 │ SGEL

PACK ESPAÑOL 3º (A1-A2-Β1)

139.03
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000002 │ SGEL

PACK ESPAÑOL 4º (B2)

102.67
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000003 │ SGEL

PACK ESPAÑOL 5º (C1)

111.17
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000005 │ SGEL

PACK ESPAÑOL 6º (C2)

80.52
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9788417000006 │ EDELSA

NOS VEMOS HOY 4 LIBRO DEL ALUMNO

24.84
NOS VEMOS HOY es la nueva edición de ¡Nos vemos!, el manual más fácil de usar en el aula. Las unidades de NOS VEMOS HOY 4 te ofrecen: • secuencias didácticas breves y ágiles que culminan en una tarea final • divertidos vídeos con actividades para antes, durante y después del visionado • un apartado dedicado a la fijación del léxico más importante • GENTE: una sección cultural centrada en personas relevantes del mundo hispanohablante • indicaciones para saber qué recursos de Campus Difusión puedes usar para complementar el trabajo con el manual: vídeos para trabajar la gramática, el léxico y la pronunciación, cortometrajes… • un completo resumen de contenidos gramaticales y comunicativos • una unidad de repaso cada tres unidades, con una nueva sección dedicada a la mediación.

NOS VEMOS HOY 4 CUADERNO DE EJERCICIOS

16.92
NOS VEMOS HOY es la nueva edición de ¡Nos vemos!, el manual más fácil de usar en clase. Este Cuaderno de ejercicios ofrece más de 190 actividades para: • consolidar la gramática • fijar y ampliar el léxico • repasar y ampliar los contenidos de la sección cultural (GENTE) • descubrir el español del ámbito laboral con la sección MUNDO PROFESIONAL • mejorar la fonética y la ortografía con el apartado PRONUNCIAR BIEN • medir el propio progreso con una AUTOEVALUACIÓN al final de cada unidad

ESPANOL PUESTO EN PRACTICA 1 LIBRO DEL ALUMNO

29.61
Το Español puesto En práctica είναι ένα εγχειρίδιο ασκήσεων γραμματικής, το οποίο έχει δημιουργηθεί για σπουδαστές ισπανικών ως ξένης γλώσσας. Το Español puesto En práctica είναι ένα εύχρηστο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται ακόμη και σε άτομα που μελετούν μόνα τους, καθώς παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο όλα τα γραμματικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στα επίπεδα Α1, Α2 και Β1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες. Αποτελεί επίσης ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους όσοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις επιπέδου Β1. Είναι δομημένο σε 12 διδακτικές ενότητες, οι οποίες περιέχουν : Πίνακες γραμματικής Ασκήσεις συμπλήρωσης και πολλαπλής επιλογής Κείμενα με κενά και ελεύθερες ασκήσεις Δραστηριότητες εμπέδωσης Οδηγός καθηγητή με τις λύσεις των ασκήσεων, καθώς και έξτρα υλικό στο primuseditions.com To Español puesto En práctica είναι ένα βιβλίο που κερδίζει τον σπουδαστή με την ξεκάθαρη και δημιουργική προσέγγιση του.  

MUNDO DIVERSO 2 LIBRO DEL ALUMNO+ CUADERNO DE EJERCICIOS (+DIGITAL)

39.77
Manual para estudiantes universitarios y de bachillerato de nivel A2. Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen. Un enfoque que promueve la mentalidad abierta y plural a través del respeto a otras lenguas y el entendimiento cultural. Fomenta la indagación, la acción y la reflexión sobre el mundo que nos rodea y sobre el propio aprendizaje, con especial atención a la diversidad. Cada unidad se plantea alrededor de un concepto (consumo, salud, trabajo… etc.). Cuaderno de ejercicios para consolidar los contenidos trabajados. Cada unidad incluye además tres secciones: “Más léxico” para reforzar su vocabulario. “Videoblog” con ejercicios para la visualización de los vídeos. una sección de “Evaluación” con un test para evaluar sus conocimientos lingüísticos, actividades de comprensión y de producción oral, así como una actividad para valorar su progreso. Un Anexo con: una sección de gramática por unidades con ejercicios, un resumen de ortografía y pronunciación, las transcripciones de las grabaciones y un glosario de léxico y comunicación por unidades. Audios descargables. Material gratuito descargable para el profesor: guía, PowerPoint, etc. Licencia digital de un año de duración incluida en la edición impresa. Mundo Diverso 2 consta de 9 unidades. Cada unidad contiene: Una portada con una serie de actividades motivadoras y de léxico. Tres secuencias didácticas con distintos tipos de texto en los que se trabajan léxico, gramática, comunicación, ortografía y pronunciación (con remisiones al apéndice de Gramática y ejercicios). Una doble página con información sobre un país de habla hispana en cada unidad. La sección “Acción-Reflexión” en la que el alumno realiza una acción final y reflexiona sobre ella. En esta sección se ofrece una propuesta de actividad con vídeo. La versión digital de Mundo Diverso 2 incluye todos los contenidos, los audios, los accesos a los vídeos y las actividades interactivas.

MUNDO DIVERSO 1 LIBRO DEL ALUMNO+ CUADERNO DE EJERCICIOS (+DIGITAL)

39.77
Manual de nivel A1 dirigido a estudiantes universitarios y de bachillerato. Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen. Promueve la mentalidad abierta y plural a través del respeto a otras lenguas y el entendimiento cultural. Fomenta la indagación, la acción y la reflexión sobre el mundo que nos rodea y sobre el propio aprendizaje, con especial atención a la diversidad. Cada unidad se plantea alrededor de un concepto (identidad, competición… etc.). Cuaderno de ejercicios para consolidar los contenidos trabajados. Cada unidad incluye además tres secciones: “Más léxico” para reforzar su vocabulario. “Videoblog” con ejercicios para la visualización de los vídeos. Una sección de “Evaluación” con un test para evaluar sus conocimientos lingüísticos, actividades de comprensión y de producción oral, así como una actividad para valorar su progreso. Un Anexo con: Una sección de gramática por unidades con ejercicios, un resumen de ortografía y pronunciación, las transcripciones de las grabaciones y un glosario de léxico y comunicación por unidades. Guía y audios descargables desde la zona de descargas de la página web. Material gratuito descargable para el profesor: guía, PowerPoint, etc. Licencia digital de un año de duración gratuita incluida en la edición impresa. Mundo Diverso 1 consta de 9 unidades (más una unidad 0). Cada unidad contiene: Una portada con una serie de actividades motivadoras y de léxico. Tres secuencias didácticas con distintos tipos de texto en los que se trabajan léxico, gramática, comunicación, ortografía y pronunciación (con remisiones al apéndice de Gramática y ejercicios). Una doble página con información sobre un país de habla hispana en cada unidad. La sección “Acción-Reflexión” en la que el alumno realiza una acción final y reflexiona sobre ella. En esta sección se ofrece una propuesta de actividad con vídeo.

MUNDO DIVERSO 3 LIBRO DEL ALUMNO+ CUADERNO DE EJERCICIOS (+DIGITAL)

39.77
Manual para estudiantes universitarios y de bachillerato de nivel A2. Libro del alumno y cuaderno de ejercicios en un solo volumen. Un enfoque que promueve la mentalidad abierta y plural a través del respeto a otras lenguas y el entendimiento cultural. Fomenta la indagación, la acción y la reflexión sobre el mundo que nos rodea y sobre el propio aprendizaje, con especial atención a la diversidad. Cada unidad se plantea alrededor de un concepto (consumo, salud, trabajo… etc.). Cuaderno de ejercicios para consolidar los contenidos trabajados. Cada unidad incluye además tres secciones: “Más léxico” para reforzar su vocabulario. “Videoblog” con ejercicios para la visualización de los vídeos. una sección de “Evaluación” con un test para evaluar sus conocimientos lingüísticos, actividades de comprensión y de producción oral, así como una actividad para valorar su progreso. Un Anexo con: una sección de gramática por unidades con ejercicios, un resumen de ortografía y pronunciación, las transcripciones de las grabaciones y un glosario de léxico y comunicación por unidades. Audios descargables. Material gratuito descargable para el profesor: guía, PowerPoint, etc. Licencia digital de un año de duración incluida en la edición impresa. Mundo Diverso 2 consta de 9 unidades. Cada unidad contiene: Una portada con una serie de actividades motivadoras y de léxico. Tres secuencias didácticas con distintos tipos de texto en los que se trabajan léxico, gramática, comunicación, ortografía y pronunciación (con remisiones al apéndice de Gramática y ejercicios). Una doble página con información sobre un país de habla hispana en cada unidad. La sección “Acción-Reflexión” en la que el alumno realiza una acción final y reflexiona sobre ella. En esta sección se ofrece una propuesta de actividad con vídeo. La versión digital de Mundo Diverso 2 incluye todos los contenidos, los audios, los accesos a los vídeos y las actividades interactivas.