Βλέπετε 1–12 από 107 αποτελέσματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

15.30
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού που στοχεύουν στο να εισαχθούν στα Πρότυπα Γυμνάσια αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει την προετοιμασία τους. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 30 κριτήρια προσομοίωσης, καθένα από τα οποία αποτελείται από: ► 2 κείμενα και ► 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που αφορούν: • την κατανόηση των κειμένων • το λεξιλόγιο • την ορθογραφία • τα σχήματα λόγου • τη γραμματική • το συντακτικό ► Στο τέλος κάθε κριτηρίου υπάρχει το απαντητικό φύλλο που καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. ► Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται οι απαντήσεις όλων των κριτηρίων. Το βοήθημα αυτό στοχεύει στη σωστή προετοιμασία των μαθητών της πέμπτης και έκτης δημοτικού προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια μέσα από μια σειρά κριτηρίων προσομοίωσης. Κάθε κριτήριο ακολουθεί τη δομή του τρόπου εξέτασης, αποτελούμενο από δύο κείμενα και είκοσι πέντε ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογίου, γραμματικής, συντακτικού και ορθογραφίας. Στο τέλος κάθε τεστ ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις απαντήσεις του στο απαντητικό φύλλο που θα κληθεί να συμπληρώσει και στις τελικές εξετάσεις, διαδικασία η οποία σταδιακά εξοικειώνει τα παιδιά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται οι απαντήσεις όλων των κριτηρίων προσομοίωσης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η επίδοση και η πρόοδος του μαθητή.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ, ΕΦΑΡΜΟΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

12.59
Το «Σκέφτομαι, Εφαρμόζω και Μαθαίνω» είναι ένα εκπαιδευτικό βοηθητικό βιβλίο, που προσεγγίζει με σύγχρονη ματιά τα μαθηματικά της Στ΄ Δημοτικού. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται όπως θα το παρουσίαζε ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του. Η θεωρία δίνεται με απλά και σύντομα λόγια και υπάρχουν βασικά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις. Ακολουθούν ένα πλήθος ασκήσεων και προβληματικών καταστάσεων με διαβαθμισμένη δυσκολία, με ποικιλία και συνάμα γραμμένα με ελκυστικό τρόπο για τα παιδιά. Απευθύνεται: — Σε μαθητές γιατί μέσα από απλές ασκήσεις και παιχνίδια μπορούν να εμπεδώνουν την ύλη τους, να εντοπίζουν τις παγίδες και τα λάθη τους. — Σε γονείς γιατί θα μπορούν μέσα από την απλή θεωρία και τα παραδείγματα να κατευθύνουν και να βοηθούν τα παιδιά τους. — Σε εκπαιδευτικούς, που θα ήθελαν να οργανώσουν την ύλη τους, να έχουν επιπλέον υλικό και να επιμείνουν στους βασικούς στόχους της Στ’ τάξης. Αποφεύγει τις υπερβολές στα μεγέθη και στέκεται στην ουσία. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση της σκέψης κάθε μαθητή, που είναι και ο στόχος των μαθηματικών, ώστε πρώτα να μάθει να σκέφτεται, να αντιλαμβάνεται, να κάνει συσχετισμούς και στη συνέχεια να επιλέγει και να αποφασίζει.

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

13.49
Η διδασκαλία της Φυσικής στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού αποτελεί μια σημαντική εισαγωγή στις πειραματικές επιστήμες και βάζει τις βάσεις σ’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο για όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Με οδηγό το Πρόγραμμα Σπουδών και Διαθεματικότητας, αποδελτιώνοντας τις αδυναμίες του σχολικού εγχειριδίου και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών όσον αφορά στην κατανόηση, τη μελέτη, την ερμηνεία και τέλος την επιστημονική έκφραση των φυσικών φαινομένων, δημιουργήσαμε ένα εύχρηστο, λειτουργικό και θελκτικό βιβλίο. Τα Ερευνώ και Ανακαλύπτω τη Φυσική για Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, είναι σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ακολουθούν τη σειρά των κεφαλαίων των σχολικών, όπου με κόκκινο χρώμα είναι διατυπωμένες οι τυχόν απορίες των μαθητών/-τριών, με πράσινο οι ορισμοί και με μπλε οι απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου, όλα ενσωματωμένα σε κατανοητά κείμενα με εικόνες, ζωγραφιές και σχήματα, που θα λύσουν τις απορίες τους και θα βοηθήσουν, ουσιαστικά, τη μελέτη στο σπίτι. — Μελετήσαμε προσεκτικά το Διαθεματικό Πλαίσιο και το Πρόγραμμα Σπουδών. — Διδάξαμε αποκλειστικά το μάθημα της Φυσικής αποδελτιώνοντας όλες τις αδυναμίες του σχολικού εγχειριδίου και τις ανάγκες των παιδιών όσον αφορά στην κατανόηση, τη γνώση, τη μελέτη και τέλος την ερμηνεία και έκφραση των φυσικών φαινομένων. — Ζωγραφίσαμε εικόνες και εποπτικά σχήματα και ενθέσαμε φωτογραφίες για την άριστη κατανόηση της ύλης. — Δώσαμε τις απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου αναλυτικά, χρησιμοποιώντας τες ως παραδείγματα ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές το πρόβλημά τους και όχι να απαντούν «τυφλά» και το αποτέλεσμα να είναι αρνητικό για την περαιτέρω εκμάθηση και εκπαίδευση. — Αναγνωρίσαμε ότι το ζητούμενο της τεχνολογικής μας εποχής και της κοινωνίας της πληροφορίας για τους μαθητές είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η γνώση του πώς να αναζητούν και να βρίσκουν την πληροφορία, η κατανόηση και η σωστή έκφραση και όχι η συσσώρευση γνώσεων. — Χρησιμοποιήσαμε τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά προγράμματα για να παράξουμε ένα βιβλίο ευχάριστο, λειτουργικό και θελκτικό για τους μαθητές. Τα βιβλία, λοιπόν, αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως απλά σχολικά βοηθήματα-λυσάρια. Είναι σύγχρονα, εκπαιδευτικά εγχειρίδια που ακολουθούν τη σειρά των κεφαλαίων των σχολικών βιβλίων τα οποία παρουσιάζονται όπως θα τα δίδασκε ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη του. Φιλοδοξία των Εκδόσεων Ρώσση, με εκπαιδευτική εμπειρία πάνω από έναν αιώνα, είναι να δώσουν στα παιδιά-και όχι μόνο!- ένα εύχρηστο εργαλείο για τη μελέτη και την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, βοηθώντας τα να εκφράζουν σωστά, με απλό επιστημονικό τρόπο τις έννοιες που συναντούν και να τα προετοιμάσουν για το Γυμνάσιο.  

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

11.61
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με την ύλη του σχολικού βιβλίου και είναι δομημένο σε αντίστοιχα κεφάλαια, έτσι ώστε να λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με αυτό. Κάθε κεφάλαιο περιέχει τεστ με ερωτήσεις σύντομης απάντησης (σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού). Στόχος αυτών των τεστ είναι να ελέγξουν και να βελτιώσουν την ικανότητα του μαθητή να επιλύει ασκήσεις και προβλήματα εφαρμόζοντας βασικές μαθηματικές γνώσεις και χρησιμοποιώντας την παρατηρητικότητα και τη λογική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να εξοικειωθούν ιδιαίτερα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, καθώς αυτές χρησιμοποιούνται στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει σύντομη παρουσίαση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου. Κάθε αναφορά σε μαθηματικές έννοιες, κανόνες ή μαθηματικούς ορισμούς συνοδεύεται από σχετικά παραδείγματα για μια όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόησή τους. Επίσης, δίνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, ώστε το παιδί να μη μένει με καμία απορία και καμία αμφιβολία.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2021

1.72
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ 71 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-10-0237 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 2021

2.86
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ 155 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-10-0236 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021

3.24
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ 167 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-10-0235 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟ

3.15
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 173 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-10-0169 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Β ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

2.01
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-10-0158 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2021)

8.91
Με τον «Νέο πλήρη σχολικό άτλαντα της Ελλάδας» ο μαθητής θα γνωρίσει την πατρίδα μας, αλλά και θα μάθει να χρησιμοποιεί σωστά τους χάρτες. Μέσα από καλοσχεδιασμένους, ενημερωμένους και χρηστικούς χάρτες, αναλυτικούς πίνακες και έγκυρες πληροφορίες θα μάθει ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον κόσμο, ενώ παράλληλα θα μελετήσει τη χώρα μας μέσα από τον γεωφυσικό και τον πολιτικό της χάρτη αλλά και από μια σειρά από διάφορους θεματικούς χάρτες. Πιο συγκεκριμένα, στον Νέο Άτλαντα ο μαθητής θα βρει: • Γεωφυσικό και πολιτικό χάρτη των διαμερισμάτων της Ελλάδας, καθώς και χάρτες της Κύπρου. • Θεματικούς χάρτες της Ελλάδας (χάρτες με το κλίμα, τη διοικητική διαίρεση σε διαμερίσματα, περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες κ.ά.). • Αναλυτικούς πίνακες με την έκταση, τον πληθυσμό και την πυκνότητα του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2021), τα σημαντικότερα βουνά, ποτάμια, λίμνες και πεδιάδες, τα κυριότερα προϊόντα και τον φυσικό πλούτο ανά περιφερειακή ενότητα. • Πληροφοριακά κείμενα για τη γεωμορφολογία, το κλίμα και την ιστορία κάθε περιοχής. • Στοιχεία για τα φυσικά αξιοθέατα και τα μέρη που αξίζει να επισκεφτούμε, για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς (UNESCO) και για μνημεία που ξεχωρίζουν για την ιστορική τους αξία. • Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου. • Παράρτημα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία κάθε τόπου. • Ένθετο Τετράδιο Εργασιών με ερωτήσεις και απαντήσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

16.52
Το εκπαιδευτικό βιβλίο Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια – Νεοελληνική Γλώσσα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στη Δοκιμασία Δεξιοτήτων για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και προετοιμάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Οργανώνεται σε τρία μέρη: • Το Α΄ Μέρος περιλαμβάνει περισσότερες από 780 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ταξινομημένες σε είκοσι τέσσερις (24) ενότητες, όπου εξετάζονται τα σημαντικότερα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, λεξιλόγιο και σχήματα λόγου της διδακτέας ύλης του Δημοτικού. • Το Β΄ Μέρος περιλαμβάνει 25 Τεστ Δεξιοτήτων προσομοίωσης στις εξετάσεις για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια. • Το Γ΄ Μέρος παρουσιάζει σε εποπτικούς πίνακες τα σημαντικότερα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα, λεξιλόγιο και σχήματα λόγου της διδακτέας ύλης του Δημοτικού. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται αιτιολογημένες απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και στα τεστ δεξιοτήτων με στόχο να βοηθηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες στην αναπλήρωση ενδεχόμενων κενών στις θεωρητικές τους γνώσεις. Σαρώνοντας το QR CODE στο εσωτερικό του βιβλίου οι μαθητές/-τριες μπορούν να μελετήσουν και να εκτυπώσουν: τα Θέματα των Εξετάσεων της περιόδου 2020-2022, τα Ενδεικτικά Θέματα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τις απαντήσεις τους.