Βλέπετε 1–12 από 91 αποτελέσματα

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

33.30
Το βιβλίο Αφηρημένη άλγεβρα με εφαρμογές αποτελεί μια πρακτική και ταυτόχρονα περιεκτική εισαγωγή στην άλγεβρα, με έμφαση στις χρήσεις της στη σύγχρονη εποχή. Μετά από κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για τα σύνολα, τις συναρτήσεις, τις σχέσεις και τη μαθηματική επαγωγή, το πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτει τις ομάδες και περιλαμβάνει αναφορές σε εφαρμογές όπως η κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, ο πεπερασμένος μετασχηματισμός Fourier, οι συμμετρίες στη χημεία και τη φυσική, αλλά και τα παζλ σουντόκου! Το δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει ως θέμα τους δακτυλίους και τα σώματα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται εφαρμογές όπως οι γεννήτριες τυχαίων αριθμών, οι κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων, ο αλγόριθμος κατάταξης ιστοσελίδων που χρησιμοποιείται στη μηχανή αναζήτησης της Google, τα δίκτυα επικοινωνιών και η κρυπτογραφία με ελλειπτικές καμπύλες. Στο βιβλίο χρησιμοποιούνται με αριστοτεχνικό τρόπο έγχρωμες εικόνες και σχήματα που βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών και των εφαρμογών που παρουσιάζονται στο κείμενο. Μέσα από τις ασκήσεις και τα πραγματικά παραδείγματα που παρατίθενται, οι σπουδαστές μπορούν να κατανοήσουν τη διδακτέα ύλη στο κατάλληλο πλαίσιο. Το βιβλίο προορίζεται για πανεπιστημιακά μαθήματα άλγεβρας διάρκειας ενός ή δύο εξαμήνων από φοιτητές μαθηματικών, μηχανικής, και επιστήμης υπολογιστών, από τους οποίους τα μόνα προαπαιτούμενα είναι γνώσεις απειροστικού λογισμού, καθώς και λίγη επιμονή και αυτοπεποίθηση όταν τους ζητηθεί να αποδείξουν κάποια πρόταση! Περιεχόμενα του βιβλίου:
 • Βασικές αρχές
 • Ομάδες: Ένα ξεκίνημα
 • Ομάδες: Υπάρχει και συνέχεια
 • Εφαρμογές και περισσότερα παραδείγματα ομάδων
 • Δακτύλιοι: Ένα ξεκίνημα
 • Δακτύλιοι: Υπάρχει και συνέχεια
 • Διανυσματικοί χώροι και πεπερασμένα σώματα
 • Εφαρμογές των δακτυλίων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12.60
Στον Οδηγό πληροφοριακής παιδείας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι ζητούμενες γνωστικές πρακτικές που αφορούν τη μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενό του αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Με στόχο τη δημιουργία ενός χρηστικού βοηθήματος, η διαδικασία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης περιγράφεται σε μια σειρά πρακτικών βημάτων με αναλυτική εξήγηση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στις επιμέρους ενότητες συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης. Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί (α) από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ειδικά όταν εκπονούν εργασίες, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πηγών πληροφόρησης, να εφαρμόζουν κριτήρια αξιολόγησής τους και να ακολουθούν τις δεοντολογικές αρχές χρήσης τους και (β) από το ανθρώπινο δυναμικό των ανωτάτων ή/και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βιβλιοθηκών, το οποίο μπορεί να αντλεί ιδέες και να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες των δικών του προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας.   Περιεχόμενα:
 • Το πλαίσιο των βασικών ιδεών και εννοιών για την πληροφοριακή παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ACRL Framework)
 • Πληροφορία και πηγές πληροφόρησης
 • CRAAP Test
 • Αναζήτηση της πληροφορίας
 • Μεθοδολογία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης
 • Δεοντολογία χρήσης της πληροφορίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ

24.03
Το βιβλίο Φιλοσοφία της Τεχνολογίας για μη φιλοσόφους (με πρωτότυπο τίτλο Teaching Αbout Τechnology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers) αποτελεί κατάλληλο εισαγωγικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας τής Τεχνολογίας σε μη Φιλοσόφους, όπως είναι οι σπουδαστές Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Τμημάτων Θετικών Επιστημών και Τεχνικών ή Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών. Είναι γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα και μπορεί να το διαβάσει κάθε ενδιαφερόμενος αναγνώστης που αναρωτιέται τι είναι η Φιλοσοφία και τι η Φιλοσοφία της Τεχνολογίας. Τεχνολογικό αντικείμενο, τεχνολογική γνώση, ηθική και αισθητική της τεχνολογίας είναι έννοιες που αποτελούν σημαντικό μέρος τού περιεχομένου του. Παράλληλα, πραγματεύεται θέματα για τη διάδραση της τεχνολογίας με τις ανθρώπινες κοινωνίες όπως: η μεταφορά και η ενσωμάτωση της γνώσης στην τεχνολογία, η σχέση τεχνολογίας - ανθρώπινης φύσης, τα τεχνουργήματα ως μεσολαβητές μεταξύ του ανθρώπου και του βιόκοσμου (Lebenswelt), η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο, η κοινωνική και πολιτική διάσταση των τεχνουργημάτων, οι μεταμοντέρνες τεχνολογίες, η προοπτική του πολιτισμού μας προς νέους τρόπους ζωής, τα ηθικά ζητήματα που εκπορεύονται από την τεχνική και την τεχνολογία. Τέλος, μας παρέχει πηγές για περαιτέρω ανάγνωση και στοχασμό παραθέτοντας πλούσια και σχολιασμένη βιβλιογραφία που θα κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο σε ειδικότερες φιλοσοφικές ατραπούς.

ΥΛΙΚΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

78.30
Το βιβλίο “Υλικά: Τεχνολογία, επιστήμη, επεξεργασία και σχεδιασμός” είναι ένα απαραίτητο σύγγραμμα και πηγή αναφοράς για την τεχνολογία των υλικών, το οποίο δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες και να κατανοήσουν τις ιδιότητες και τη διαδικασία επιλογής υλικών για τεχνικές εφαρμογές. Ακολουθώντας μια προσέγγιση βασισμένη στον σχεδιασμό με πολύ ευρύτερη εμβέλεια από άλλα παρόμοια συγγράμματα, αυτή η τέταρτη αγγλική έκδοση καλύπτει τη διδακτέα ύλη ενός μεγάλου εύρους μαθημάτων στον τομέα των υλικών και του σχεδιασμού, όπως η Εισαγωγή στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών, τα Τεχνικά Υλικά, η Επιλογή και Επεξεργασία Υλικών, και τα Υλικά στον Σχεδιασμό. Σε αυτή τη νέα έκδοση διατηρείται η έμφαση στον σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία, ενώ παράλληλα διευρύνεται η αναφορά στις φυσικές ιδιότητες των υλικών και στην επιλογή των τεχνικών διεργασιών. Κύρια χαρακτηριστικά του βιβλίου: Η προσέγγιση που βασίζεται στον σχεδιασμό παρέχει κίνητρα στους σπουδαστές και διατηρεί το ενδιαφέρον τους για την Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υλικών μέσα από μελέτες πραγματικών περιπτώσεων και διαφωτιστικών παραδειγμάτων Τα έξοχα έγχρωμα σχήματα διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών και των ιδιοτήτων των υλικών. Κεφάλαια για την επιλογή και τον σχεδιασμό υλικών παρεμβάλλονται μεταξύ κεφαλαίων όπου περιγράφονται οι βασικές έννοιες των υλικών, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να διαπιστώσουν απευθείας τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι βασικές γνώσεις μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές στη διαδικασία του σχεδιασμού. Νέα χαρακτηριστικά στην τέταρτη αγγλική έκδοση: Εμπλουτίστηκε η ύλη που αφορά τις ιδιότητες των υλικών σε ατομικό επίπεδο και τη διάκριση μεταξύ ιδιοτήτων που εξαρτώνται από τους δεσμούς και εκείνων που εξαρτώνται από τη μικροδομή των υλικών. Η ύλη που σχετίζεται με την επιλογή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών επεκτάθηκε με μια συγκροτημένη προσέγγιση χειρισμού των ειδικών γνώσεων που αφορούν την αλληλεπίδραση μεταξύ υλικών, διαδικασιών και σχεδιασμού. Οι αναφορές σχετικά με την επίδραση των υλικών στο περιβάλλον ενημερώθηκαν με νέες ενότητες περί βιωσιμότητας (αειφορίας) και βιώσιμης τεχνολογίας. Περιεχόμενα του βιβλίου: •Εισαγωγή: υλικά – ιστορία και χαρακτήρας •Οικογενειακά δένδρα: οργάνωση υλικών και διεργασιών •Στρατηγική σκέψη: ταίριασμα υλικών και σχεδιασμού •Ελαστική δυσκαμψία και βάρος: ατομικοί δεσμοί και διάταξη δομής •Σχεδιασμός με βάση τη δυσκαμψία •Πέρα από την ελαστικότητα: πλαστικότητα, διαρροή, και ολκιμότητα •Σχεδιασμός με βάση την αντοχή •Θραύση και δυσθραυστότητα •Κυκλική φόρτιση και αστοχία λόγω κόπωσης •Σύνθεση: σχεδιασμός με βάση τη θραύση και την κόπωση •Τρίψιμο, ολίσθηση, και πρόσφυση: τριβή και φθορά •Διαταραγμένα άτομα: υλικά και θερμότητα •Διάχυση και ερπυσμός: τα υλικά σε υψηλές θερμοκρασίες •Αντοχή στον χρόνο: οξείδωση, διάβρωση, υποβάθμιση •Ηλεκτρικά υλικά: αγωγοί, μονωτές, και διηλεκτρικά •Μαγνητικά υλικά •Υλικά για οπτικές συσκευές •Διεργασίες παραγωγής και σχεδιασμός •Ακολουθήστε τη συνταγή: κατεργασία και ιδιότητες •Υλικά, διεργασίες, και περιβάλλον •Οδηγός Μάθησης 1: Απλές έννοιες κρυσταλλογραφίας •Οδηγός Μάθησης 2:Διαγράμματα και μετασχηματισμοί φάσεων

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ R

24.75
Το βιβλίο Πιθανότητες και στατιστική στην επιστήμη των δεδομένων αφορά μεν τη «μαθηματική στατιστική» (οικογένειες κατανομών, αναμενόμενες τιμές, εκτιμήσεις τιμών, κ.ο.κ.), αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος της «επιστήμης των δεδομένων» που περιλαμβάνεται στον τίτλο:
 • Με εκτενή χρήση συνόλων δεδομένων από πραγματικές, καθημερινές περιπτώσεις
 • Με προγράμματα, γραμμένα στη γλώσσα R, τα οποία υποστηρίζουν τις αναλύσεις των δεδομένων
 • Με αναφορές σε πολλές εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA), η μίξη κατανομών, τα μοντέλα τυχαίων γράφων, τα κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα, τα νευρωνικά δίκτυα, καθώς και η γραμμική και λογιστική παλινδρόμηση
 • Με κατάλληλη καθοδήγηση των φοιτητών, τους οποίους βοηθά να εξετάζουν με κριτική σκέψη τα «πώς» και τα «γιατί» της στατιστικής και να βλέπουν σε κάθε περίπτωση τη γενική εικόνα
 • Με διατύπωση εννοιών και μοντέλων με ακριβή τρόπο από μαθηματική άποψη, αλλά χωρίς την προσκόλληση στο κλασικό δίπολο «διατύπωσης του θεωρήματος και απόδειξης»
Οι προαπαιτούμενες γνώσεις που είναι καλό να έχετε για να αξιοποιήσετε το βιβλίο είναι κάποιες γνώσεις μαθηματικού λογισμού και άλγεβρας πινάκων, καθώς και κάποια πείρα στον προγραμματισμό Η/Υ. Περιεχόμενα:
 • Βασικά μοντέλα πιθανοτήτων
 • Προσομοίωση Monte Carlo
 • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές: Αναμενόμενη τιμή
 • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές: Διακύμανση
 • Διακριτές παραμετρικές οικογένειες κατανομών
 • Συνεχή μοντέλα πιθανοτήτων
 • Στατιστική: Πρόλογος
 • Προσαρμογή συνεχών μοντέλων
 • Η οικογένεια των κανονικών κατανομών
 • Εισαγωγή στη στατιστική συμπερασματολογία
 • Πολυδιάστατες κατανομές
 • Η οικογένεια των πολυδιάστατων κανονικών κατανομών
 • Μίξη κατανομών
 • Δεδομένα πολλών μεταβλητών: Περιγραφή και τεχνικές μείωσης της διάστασης
 • Προβλεπτική μοντελοποίηση
 • Οικονομία μοντέλου και υπερπροσαρμογή
 • Εισαγωγή στις μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου
 • Γρήγορη εισαγωγή στην R
 • Άλγεβρα πινάκων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ

10.49
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές/σπουδάστριες των θετικών, πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών που θέλουν να κατανοήσουν βαθύτερα τα βασικά στοιχεία της Μηχανικής, ως πρώτου επιστημονικού κλάδου της Φυσικής. Αφορμή για τη συγγραφή του στάθηκε η προσωπική μου εμπειρία από την πολυετή διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος σε πρωτοετείς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π). Ο συγγραφέας, με πείρα δεκαετιών στη διδασκαλία της Φυσικής στα πρώτα πανεπιστημιακά εξάμηνα του Ε.Μ.Π., ξεκινά το βιβλίο με μία παρουσίαση των βασικών μαθηματικών εννοιών που απαιτούνται για την βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση της Μηχανικής. Ακολουθούν υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις που αναφέρονται στα βασικά θέματα της Μηχανικής, αναλύοντας κάθε “δύσκολο” σημείο. Οι ενότητες του βιβλίου είναι εκπαιδευτικά δομημένες ώστε να καλύπτουν τις γνωσιακές ανάγκες φοιτητών των Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και των Σχολών Θετικών Επιστημών, σε προπτυχιακό επίπεδο. Ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε φοιτητή που καλείται να αντιμετωπίσει θέματα Μηχανικής στις προπτυχιακές του σπουδές.

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3η ΕΚΔΟΣΗ

95.88
Περιέχει: Εισαγωγή - Στοιχεία Θεωρίας Ελαστικότητας - Απλοποίηση Ελαστικών Φορέων-Υποθέσεις Μετατοπίσεων - Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μονοδιάστατους Φορείς - Συναρτήσεις Σχήματος (Μορφής) σε Προβλήματα δύο και τριών Διαστάσεων - Σχέση CAD/CAE - Προβλήματα Ελαστικότητας - Πλάκες και Κελύφη - Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Μέθοδος Galerkin & Μέθοδος Σταθμισμένων Υπολοίπων - Προβλήματα Πεδίου - Προβλήματα Ακουστικής - Λυγισμός-Πτύχωση Κατασκευών - Μη Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών - Δομή Προγραμμάτων Πεπερασμένων Στοιχείων - Προχωρημένα Θέματα Πεπερασμένων Στοιχείων - Λυμένες Ασκήσεις Εμπέδωσης Ύλης - Κατευθυντήριες Γραμμές στη Χρήση του Προγράμματος ANSYS - Μη Πλεγματικές Μέθοδοι - Η μέθοδος της Ταξιθεσίας (Collocation) - Το Περιβάλλον Matlab® - Βασικές Εξισώσεις Υπολογιστικής Μηχανικής - Εξισώσεις Navier-Stokes - Ευρετήριο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ

67.50
Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί την 2η Έκδοση του βιβλίου Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems), με την οποία φιλοδοξούμε να επικαιροποιήσουμε, συμπληρώσουμε και βελτιώσουμε την 1η έκδοση ώστε να αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο για τα θέματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Απευθύνεται σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων, ΑΣΕΙ και άλλων ανώτερων Σχολών καθώς επίσης και σε αποφασίζοντες, στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία ασχολούνται με τη λήψη ή/και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η δομή του βιβλίου και τα κύρια θέματα που εξετάζονται δίνονται στη συνέχεια: ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση & Σοφία Θεωρία Αποφάσεων Μοντέλα και Μοντελοποίηση Θεωρία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων Πολυκριτήριες Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων Λήψη Αποφάσεων υπό Κίνδυνο και Αβεβαιότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Πληροφοριακά Συστήματα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αποθήκες Δεδομένων και Συστήματα O.L.A.P. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων & Δομημένη Μοντελοποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας & Αναλυτικής για Υποστήριξη Αποφάσεων Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα Ευφυείς Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων Συστήματα Συστάσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων & Διαπραγματεύσεων Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

340 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

31.50
ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ │ 01/2022 │ 403 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9786185198473 │ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

81.04
Περιέχει: Συστήματα Μονάδων–Κλίμακες Θερμοκρασιών - Φυσικές Ιδιότητες και Σύσταση Τροφίμων - Θερμικές Ιδιότητες Τροφίμων–Μορφές Θερμότητας - Πίεση και Τάση Ατμών - Ιδιότητες Ατμού–Ψυχρομετρία - Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας - Υγρασία Εξισορρόπησης – Ενεργότητα Νερού (aw) - Βοηθήματα στην Ύλη του Μέρους Ι - Μεταφορά Ορμής–Ρεολογία - Μεταφορά Θερμότητας - Μεταφορά Μάζας - Μεταφορά, Ανάδευση–Ανάμειξη, Ομογενοποίηση - Διεργασίες Μηχανικού–Φυσικού Διαχωρισμού - Διεργασίες Αλλαγής Μεγέθους–Μορφοποίησης - Εναλλάκτες Θερμότητας - Θερμική Επεξεργασία Τροφίμων - Ψύξη–Κατάψυξη Τροφίμων - Διεργασίες Μεταφοράς Μάζας - Αφυδάτωση - Συμπύκνωση - Απόσταξη - Ηλεκτρικοί Κινητήρες - Παραγωγή Ατμού–Εξοικονόμηση Θερμικής Ενέργειας - Παραγωγή Ψύξης - Αρχές Σχεδιασμού–Υλικά Κατασκευής Εξοπλισμού - Αρχές Διαχείρισης Ενέργειας, Νερού, Αποβλήτων - Ανασκόπηση Μαθηματικών - Εργαστηριακές Ασκήσεις - Χρήσιμοι Πίνακες και Διαγράμματα - Ευρετήριο

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

58.50
Βασικό ανάγνωσμα για κάθε ειδικό στις επιστήμες της Γης, αυτό το κλασικό σύγγραμμα παρέχει, για περισσότερο από τριάντα χρόνια, σε τελειόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές τα θεμελιώδη εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη μιας ποσοτικής κατανόησης των φυσικών διεργασιών της στερεάς Γης. Η παρούσα τρίτη έκδοση περιλαμβάνει δύο νέα κεφάλαια που καλύπτουν την αριθμητική μοντελοποίηση καθώς και γεωφυσικές εφαρμογές στο MATLAB, ενώ το κυρίως κείμενο υποστηρίζεται πλέον από ένα πλήθος online κωδίκων στο MATLAB, οι οποίοι δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να συλλάβουν τις πρακτικές πτυχές της υπολογιστικής μοντελοποίησης. • Πλήρως επικαιροποιημένο, το βιβλίο περιλαμβάνει νέο υλικό σχετικά με την πλανητική γεωφυσική και άλλα θέματα από την αιχμή της έρευνας. • Περιλαμβάνει πλήθος από εικόνες, οι σημαντικότερες των οποίων παρατίθενται και έγχρωμες σε ειδικό ένθετο. • Ασκήσεις εντός του κειμένου επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρμόσουν τη θεωρία καθώς προχωρούν σε κάθε κεφάλαιο, ενώ απαντήσεις σε επιλεγμένες ασκήσεις στηρίζουν την αυτοδιδασκαλία. • Προσεκτικά επιλεγμένη περαιτέρω βιβλιογραφία ενθαρρύνει τον αναγνώστη να εμβαθύνει σε θέματα ενδιαφέροντος.

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

26.10
Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και οι όλο και πιο προηγμένες τεχνολογίες που εισάγονται συμβάλλουν με καινοτόμους τρόπους τόσο στην κατανόηση της πολυπλοκότητας του χώρου και των διαδικασιών και μορφών μετασχηματισμού του όσο και στην αντιμετώπιση και διαχείριση των σύνθετων και πολυεπίπεδων προβλημάτων του μέσω φυσικο-ψηφιακών αλληλεπιδράσεων. Για τον χωρικό σχεδιασμό, η ψηφιακή εποχή δεν αφορά μόνο την αυτοματοποίηση των εργαλείων ή και εν γένει του συστήματος σχεδιασμού. Αφορά πολύ περισσότερο την αναζήτηση ενός νέου σχεδιαστικού προτύπου και ενός νέου οράματος στο οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να παίξει κρίσιμο ρόλο. Μέσα από τα 10 κεφάλαια αυτού του βιβλίου, οι συγγραφείς τους αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα στη θεώρηση του χωρικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα της ψηφιακής εποχής, όπως ο εξελικτικός μετασχηματισμός, η μεταφορά και η δημιουργία γνώσης μέσω ψηφιακών συστημάτων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεκμηρίων για τον σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης των πόλεων, της κινητικότητας και των δικτύων.