Βλέπετε 1–12 από 423 αποτελέσματα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

16.20
Εγχειρίδιο εννοιών νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου. Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις Το σχολικό βοήθημα «Η θεωρία της Τράπεζας θεμάτων, Εγχειρίδιο Εννοιών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου» προσφέρει πολύτιμη γνώση στον μαθητή και τον προετοιμάζει τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις της Λυκειακής βαθμίδας όσο και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της Τράπεζας Θεμάτων και την γρήγορη αφομοίωση της ύλης και των τριών τάξεων του Λυκείου. Είναι οργανωμένο σε δύο «Λεξικά», το πρώτο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Γλώσσας, το δεύτερο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (αντίστοιχα στα θέματα Β και Γ των Πανελληνίων εξετάσεων). Περιέχει αναλυτικά στοιχεία της Επικοινωνιακής λειτουργίας των τεχνικών και γλωσσικών μέσων που επιλέγουν οι συντάκτες των κειμένων για να «συνομιλήσουν» με τον αναγνώστη. Επίσης συνδυάζει στοιχεία της Σημασιολογίας, της Μορφολογίας, της Παραγωγής και Σύνθεσης των λέξεων, της Γραμματικής, της Ορθογραφίας και της Σύνταξης των λέξεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α

22.50
Το βιβλίο μαθηματικών που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους τους μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις της γ λυκείου. Με βάση ετών εμπειρίας στη διδασκαλία του μαθήματος, το βιβλίο παρέχει μια σταθερή βάση για την κατανόηση των μαθηματικών με τη χρήση μιας απλής και κατανοητής δομής. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, οι μαθητές θα βρουν μεθοδολογίες, θεωρία και λυμένα παραδείγματα που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Στο βιβλίο αυτό, θα βρείτε θέματα από προηγούμενα χρόνια και από την τράπεζα θεμάτων, καθώς και λυμένα παραδείγματα και θεωρία για κάθε κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στα διάφορα είδη ασκήσεων και να εμβαθύνουν στη θεωρία πίσω από τις μαθηματικές έννοιες. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό παρέχει μεθοδολογίες για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων και κατασκευή αποτελεσματικών λύσεων συνεπώς οι μαθητές θα αποκτήσουν μια καλή κατανόηση της μαθηματικής σκέψης και θα είναι προετοιμασμένοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε μαθητή της Γ λυκείου που επιθυμεί να ετοιμαστεί με τις καλύτερες συνθήκες για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το βιβλίο μαθηματικών είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης των μαθητών, βήμα προς βήμα. Βασίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου, αλλά το εμπλουτίζει με θέματα από προηγούμενα χρόνια και θέματα από την τράπεζα θεμάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α

15.75
Το βιβλίο περιέχει: α. Την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου και ερωτήσεις κλειστού τύπου στην εξεταζόµενη ύλη. β. Τα εξεταζόµενα κείµενα του σχολικού εγχειριδίου καθένα από τα οποία αναλύεται µε την εξής δοµή: • Εισαγωγικό σηµείωµα κειµένου • Κείµενα στη λατινική γλώσσα και µετάφραση σε αντιστοίχιση • Γραµµατική αναγνώριση όλων των λέξεων των κειµένων µε επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων τους • Ταξινοµηµένοι πίνακες ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών, επιρρηµάτων, συνδέσµων, προθέσεων και αρχικών χρόνων των ρηµάτων • Κλίση συνεκφορών, ουσιαστικών και επιθέτων • Παραθετική αντικατάσταση επιθέτων και επιρρηµάτων • Χρονική αντικατάσταση ρηµάτων και ρηµατικών τύπων • Πίνακες ονοµατικών τύπων µεµονωµένων ρηµάτων • Πλήρης ετυµολογική ανάλυση όλων των λέξεων του κειµένου • Πλήρης σύνταξη µε ανάλυση δευτερεύουσων προτάσεων • Απαντήσεις στις ασκήσεις (ανά µάθηµα) του σχολικού βιβλίου • Προτεινόµενες ασκήσεις κατανόησης κειµένου, γραµµατικής, συντακτικού και ετυµολογίας • Κριτήρια αξιολόγησης Στο τέλος του θα βρείτε τη θεωρία της γραµµατικής, συγκεντρωτικούς καταλόγους ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών και ρηµάτων, τη θεωρία της ετυµολογίας και του συντακτικού, καθώς και τις απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και στερεότυπες φράσεις της Λατινικής γλώσσας.

ΠΛΗΡΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

15.26
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 22 πλήρη κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στον νέο τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έχουν αξιοποιηθεί, εκτός των άλλων, και κείμενα αναφοράς από το Δίκτυο Κειμένων - Φάκελο Υλικού για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αντίστοιχα. Δόθηκε έμφαση σε σύγχρονες θεματικές ενότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, καθώς και σε ποικιλία ασκήσεων και εκφωνήσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των προτεινόμενων ερωτημάτων του ΙΕΠ. Στο Θέμα Δ επιλέχθηκαν πρωτότυπα και συνδυαστικά ερωτήματα και η ανάπτυξη των ζητουμένων έγινε σε μορφή κειμένου. H σύνθεση του παρόντος βιβλίου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκίνησε με αφετηρία την αγάπη μας για το εν λόγω μάθημα και την προγενέστερη άριστη συνεργασία μας σε προηγούμενα κριτήρια αξιολόγησης. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών στο Πρόγραμμα Σπουδών σε συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία μας καταδεικνύουν την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αναγνωστική επαφή και εξοικείωση με διαφορετικά είδη λόγου. Σημαντικό, ωστόσο, για εμάς δεν ήταν μόνο να λάβουμε κατά νου αυτόν τον παράγοντα ως προς την εξωτερική του διάσταση, αλλά να εστιάσουμε στην αισθητική ποιότητα των κειμένων και στη μεταξύ τους νοηματική συνδυαστικότητα μέσα στην ίδια θεματική ενότητα. Έτσι, η συνάφεια των κειμένων αναφοράς είναι είτε συμπληρωματική είτε αντιθετική, με βασικό στόχο την όσο το δυνατόν σφαιρικότερη κατανόηση του θέματος. Η κειμενοκεντρική αυτή αρχή επηρεάζει και τη σύνθεση όλων των ερωτημάτων, στα οποία ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις απαντήσεις τους, καθώς είναι γνωστό ότι η οργάνωση, η σαφήνεια και η τεκμηρίωση αποτελούν τους κύριους άξονες στοιχειοθέτησης και αξιολόγησης μίας επαρκούς απάντησης.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22.90
Ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι σύνθετος και παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες στις συντακτικές δομές του. Επομένως εκείνος που επιδιώκει να εντρυφήσει στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας οφείλει να μελετήσει και να αφομοιώσει τα συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διδάσκοντας αρχαία ελληνικά για εικοσιπέντε έτη στην ιδιωτική εκπαίδευση μπόρεσα να αφουγκραστω τις δυσκολίες των μαθητών και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς την κατανόηση της δομής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως αρωγός στο μέλλον για τους μαθητές ωστε να υπερκερασουν οποιαδήποτε δυσκολία που ενδεχομένως συναντούν, αλλά και για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν αρτιότερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για αυτό υπάρχουν και μέρη της θεωρίας που είναι συνυφασμένα με τα, ανά τα έτη, ζητούμενα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Όλη η ύλη είναι ταξινομημένη σε ενότητες, στις οποίες εκτός από την ολοκληρωμένη θεωρία κάθε συντακτικού φαινομένου, παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα, με τα οποία ο μαθητής θα κατανοήσει πιο ολοκληρωμένα το συντακτικό φαινόμενο. Τα παραδείγματα προέρχονται από κείμενα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων που όλα αυτά τα έτη έχω διδάξει στους μαθητές μου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Οι κατά καιρούς παρατηρήσεις μας στη διδακτική αίθουσα επί των κειμένων, οι απορίες των μαθητών σε συγκεκριμένα φαινόμενα αλλά και ο προσωπικός μου ζήλος να μυήσω τους εφήβους στη γοητεία της Ελληνικής γλώσσας της εποχής των κλασικών χρόνων, υπήρξαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου, η συγγραφή του οποίου διήρκεσε τέσσερα χρόνια.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

4.00
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και περιέχει μία σύντομη και αξιόπιστη επανάληψη της βασικής θεωρίας της Φυσικής Γ Λυκείου. Η τεράστια διδακτική εμπειρία του συγγραφέα σε συνδυασμό με δεκάδες ώρες δουλειάς για την δημιουργία του παρόντος αποτελούν εγγύηση για την αξία και την ποιότητα του συγκεκριμένου βιβλίου. Φέτος καθώς έγραφα το βιβλίο « Επανάληψη Φυσικής Γ Λυκείου» σκέφτηκα πως θα ήταν χρήσιμο να γράψω και μια μικρή «επανάληψη φυσικής» Έτσι προέκυψε το παρόν το οποίο αποτελεί την εξέλιξη μιας εργασίας που είχα γράψει πριν τρία χρόνια και την είχα δημοσιεύσει σε κάποια site φυσικής.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

17.91
Το βιβλίο « Στοιχεία κβαντομηχανικής» Γ λυκείου αποσκοπεί να καλύψει στο 100% τις απαιτήσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού αλλά και να προσφέρει αξιόπιστο και πρωτότυπο διδακτικό υλικό στους συναδέλφους φυσικούς. Το βιβλίο έχει την δομή βοηθήματος και στις πρώτες 6 σελίδες υπάρχει συνοπτική θεωρία. Η ύλη αποτελείται από 6 ενότητες και σε κάθε ενότητα περιλαμβάνει: ✓ Αναλυτική θεωρία ✓ Ερωτήσεις θεωρίας Θέμα Α (πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού Λάθους) ✓ Ερωτήσεις θεωρίας Θέμα Β (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση) ✓ Υποδειγματικά Λυμένες Ασκήσεις ( Θέμα Γ και Δ) ✓ Ασκήσεις για εξάσκηση ( Θέμα Γ και Δ) ✓ Δύο διαγωνίσματα από τα οποία το πρώτο αναφέρεται μόνο στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και το δεύτερο είναι σε όλες τις παραγράφους. Στο τέλος των διαγωνισμάτων θα βρείτε αναλυτικές απαντήσεις και λύσεις τους ✓ Απαντήσεις θεμάτων Α Β και αναλυτικές απαντήσεις-Λύσεις θεμάτων Β , Γ και Δ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους φυσικούς που στήριξαν την προσπάθεια μου και μου έδωσαν το κίνητρο να προχωρήσω στην έκδοση του παρόντος βιβλίου, καθώς και όσους ανέλαβαν το δύσκολο έργο της διακίνησης του παρόντος βιβλίου. Κάθε πρόταση βελτίωσης είναι ευπρόσδεκτη.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

22.50
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να βοηθήσει υποψήφιους της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών να κάνουν μια πλήρη και οργανωμένη επανάληψη. Πιστεύω πως θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και στους καθηγητές που διδάσκουν φυσική Γ Λυκείου. Σε συνδυασμό με τα θέματα Α και τα διαγωνίσματα του study4exams αποτελεί μία πολύ αξιόπιστη πρόταση επανάληψης. Το βιβλίο αποτελείται από 4 μέρη  Συνοπτική θεωρία σε όλα τα κεφάλαια 33 σελίδες  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Σωστού - Λάθους.  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση (Θέματα Β).  Ασκήσεις και προβλήματα (Θέματα Γ ή Δ) με αναλυτικές λύσεις Τα θέματα Γ και Δ καταλαμβάνουν το 50% των σελίδων του βιβλίου. Η εκφώνηση κάθε άσκησης συνοδεύεται με απάντηση και με χρήσιμες γνώσεις θεωρίας- μεθοδολογίας ώστε να καλύπτει πλήρως μία σελίδα. Στην ακριβώς επόμενη σελίδα μετά την εκφώνηση υπάρχει η αναλυτική λύση ώστε όποιος θέλει να προσπαθήσει μόνος του να μην επηρεάζεται από την λύση αλλά και όποιος θέλει να δει τη λύση να μην ταλαιπωρείται ψάχνοντας. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά δύο συναδέλφους που η προσφορά τους στην ολοκλήρωση του βιβλίου ήταν καθοριστική. Το Θρασύβουλο Πολίτη και το Γιάννη Χριστοδούλου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους Διονύση Μάργαρη και Νεκτάριο Πρωτοπαπά που μου επέτρεψαν να χρησιμοποιήσω ιδέες από κάποια δικά τους θέματα στα οποία και αναφέρω το όνομα τους. Συμπεριέλαβα και δύο θέματα του αείμνηστου Αρτέμιου Σαράντη γιατί ήταν σπουδαίος φυσικός και αξίζει να τον θυμόμαστε. Ευχαριστώ επίσης την συνάδελφο Αλεξάνδρα Νικολαίδη για τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις που έκανε. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου για την υπομονή που έκαναν τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες! Απαντήσεις σε απορίες, διευκρινίσεις καθώς και πρόσθετο υλικό θα προσφέρονται δωρεάν μέσα από την ομάδα «προετοιμασία φυσικής» στο facebook.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ

20.03
Στο συγκεκριμένο βοήθημα εισάγονται για πρώτη φορά κάποιες σημαντικές καινοτομίες που πιστεύω πως θα διευκολύνουν όχι μόνο τους υποψηφίους αλλά και τους διδάσκοντες. Ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του βιβλίου ισχύουν τα εξής: η ύλη χωρίζεται σε τρείς βασικές ενότητες και κάθε ενότητα περιλαμβάνει: • Αναλυτική Θεωρία • Ερωτήσεις Θεωρίας πολλαπλής επιλογής και Σωστού - Λάθους (θέματα Α) • Ερωτήσεις ανοικτού τύπου με τρείς επιλογές (θέματα Β) • Ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες μαζί με «μεθοδολογία επίλυσης» • Περισσότερες Ασκήσεις για εξάσκηση (θέματα Γ και Δ) Στις τελευταίες 80 σελίδες του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις στα θέματα Β με πλήρη αιτιολόγηση καθώς και αναλυτικές λύσεις στα θέματα Γ και Δ.

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΟΜΟΣ

24.03
Το εκπαιδευτικό βιβλίο Φυσική Γ΄ Λυκείου – Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, Β΄ τόμος περιέχει τα κεφάλαια: Μηχανικές ταλαντώσεις, Κύματα και γράφτηκε σύμφωνα με τη ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2022-23, όπως ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ 3731/14.07.2022. Τα δύο κεφάλαια που παρουσιάζονται στον Β΄ τόμο οργανώνονται σε δέκα (10) ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει: • Τυπολόγιο • Πρόταση βασικής μελέτης • Θεωρία • Μεθοδολογία – Βασικές λυμένες ασκήσεις • Θέματα προς λύση, διαρθρωμένα στα τέσσερα (4) θέματα (Α, Β, Γ, Δ) του Διαγωνίσματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων Η έκδοση ολοκληρώνεται με τα Θέματα Επανάληψης, που οργανώνονται ανά κεφάλαιο και περιλαμβάνουν ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας σύμφωνα με τα Γ και Δ θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται οι αναλυτικές απαντήσεις – λύσεις όλων των θεμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΙΑ Α-Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

9.81
Βοήθημα για το μάθημα της ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. 48 σελίδες με ευχάριστη απεικόνιση και εποπτικούς πίνακες που βοηθούν: - Στην κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθήματος της ΕΚΦΡΑΣΗΣ της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Στην εμπέδωση των ορισμών της θεωρίας. - Σε μια γρήγορη και ολοκληρωμένη επανάληψη της ύλης. - Πρωτότυπη μεθοδολογία διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.  

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΑΛ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1 ΒΙΒΛΙΟ)

20.99
Αναμφίβολα γλώσσα και λογοτεχνία συνιστούν ειδικής ποιότητας μορφωτικό αγαθό στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής παιδείας και της δημοκρατικής εκπαίδευσης της χώρας μας. Ως γνωστικά αντικείμενα δεν ξεχωρίζουν αλλά συνδέονται αρμονικά, αφού μέσα από αυτά προβάλλει ο ίδιος ο άνθρωπος και ο πολιτισμός του. Μάλιστα σήμερα στην εκπαίδευση γλώσσα και λογοτεχνία συνιστούν το μάθημα των Νέων Ελληνικών που διδάσκεται με ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες και αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης των μαθητών του Γενικού Λυκείου στις ενδοσχολικές και του Επαγγελματικού Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις, γεγονός που μαρτυρεί τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας του. Το παρόν εγχειρίδιο φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του νέου συστήματος αξιολόγησης. (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)