Βλέπετε 1–12 από 120 αποτελέσματα

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

11.61
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να τους/τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όσο γίνεται πληρέστερα την ύλη που εξετάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον το βιβλίο παρέχει και στους/στις εκπαιδευτικούς κατάλληλο υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους στη διδασκαλία του μαθήματος. Ακολουθώντας τις ενότητες του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει: • Θεωρία σε πίνακες για τα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα, καθώς και για την παραγωγή λόγου, τα οποία εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. • Ασκήσεις διαφόρων τύπων (π.χ. αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής κ.λπ.) για την εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών. • Κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, δομημένο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και στα θέματα των Κριτηρίων αξιολόγησης.

ΓΑΛΛΙΚΑ – MICRO-INTERVALLE Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2021

1.24
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ 56 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0214 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ THINK TEEN! 3RD GRADE ST/BK

2.96
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021   │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0208 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.53
Επίσημο σχολικό βιβλίο του Υπουργείου Παιδείας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

2.57
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0209 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021

1.24
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0162 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2021

1.33
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0158 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0.95
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0157 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

4.77
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0213 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

3.24
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0207 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

2.86
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0216 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ