Βλέπετε 1–12 από 186 αποτελέσματα

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

16.20
Εγχειρίδιο εννοιών νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου. Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις Το σχολικό βοήθημα «Η θεωρία της Τράπεζας θεμάτων, Εγχειρίδιο Εννοιών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου» προσφέρει πολύτιμη γνώση στον μαθητή και τον προετοιμάζει τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις της Λυκειακής βαθμίδας όσο και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της Τράπεζας Θεμάτων και την γρήγορη αφομοίωση της ύλης και των τριών τάξεων του Λυκείου. Είναι οργανωμένο σε δύο «Λεξικά», το πρώτο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Γλώσσας, το δεύτερο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (αντίστοιχα στα θέματα Β και Γ των Πανελληνίων εξετάσεων). Περιέχει αναλυτικά στοιχεία της Επικοινωνιακής λειτουργίας των τεχνικών και γλωσσικών μέσων που επιλέγουν οι συντάκτες των κειμένων για να «συνομιλήσουν» με τον αναγνώστη. Επίσης συνδυάζει στοιχεία της Σημασιολογίας, της Μορφολογίας, της Παραγωγής και Σύνθεσης των λέξεων, της Γραμματικής, της Ορθογραφίας και της Σύνταξης των λέξεων.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

11.52
Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο ανταποκρίνεται στον νέο τρόπο αξιολόγησης των Λατινικών Β΄ Λυκείου και συμβάλλει στη συστηματική προετοιμασία των μαθητών/-τριών παρέχοντας τη δυνατότητα σταδιακής αυτο-αξιολόγησης. Συνολικά περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) Φύλλα Εργασίας χωρίς βαθμολόγηση και είκοσι επτά (27) Κριτήρια Αξιολόγησης σχεδιασμένα σε δομή και μοριοδότηση σύμφωνα με τα ΦΕΚ 4450/2022 – ΦΕΚ 4678/2022. Ειδικότερα, οργανώνεται σε δύο (2) μέρη: Μέρος 1ο: Εμπέδωση των μαθημάτων • Ενότητα 1η: Φύλλα Εργασίας ανά μάθημα → μετά τη μελέτη του κειμένου και της θεωρίας κάθε μαθήματος. • Ενότητα 2η: Κριτήρια Αξιολόγησης στην ύλη τριών ή πέντε μαθημάτων → μετά την ολοκλήρωση καθορισμένης σειράς μαθημάτων. Μέρος 2ο: Επανάληψη εφ’ όλης της ύλης • Ενότητα 1η: Κριτήρια Αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης ανά κείμενο → για τη χρονική περίοδο των επαναλήψεων. • Ενότητα 2η: Κριτήρια Αξιολόγησης εφ’ όλης της ύλης ανά ομάδα κειμένων → για τον τελικό έλεγχο λίγο πριν από τις προαγωγικές εξετάσεις. Τύποι θεμάτων Α1. μετάφραση κειμένου • Β1. ερώτηση εισαγωγής • Β2. ετυμολογική σύνδεση ελληνικών-λατινικών λέξεων • Β3. χρήση στερεότυπων λατινικών φράσεων • Β4-Β5. ασκήσεις γραμματικής • Β6. παρατήρηση συντακτικού. Στο τέλος της έκδοσης παρατίθενται αναλυτικές απαντήσεις.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

17.55
Με το βιβλίο «Λατινικά Β΄ Λυκείου» φιλοδοξούµε οι µαθητές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις, να εµπεδώσουν τα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα και να οργανώσουν συστηµατικά τη µελέτη τους, ώστε να αντεπεξέλθουν µε ευχέρεια στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του µαθήµατος. Ταυτόχρονα, επιθυµούµε να προσφέρουµε στους συνάδελφους εκπαιδευτικούς ένα πλήρες εκπαιδευτικό υλικό εύχρηστο κατά τη διδασκαλία τους.  

ΠΛΗΡΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ – ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

15.26
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 22 πλήρη κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στον νέο τρόπο εξέτασης των μαθητών/-τριών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Έχουν αξιοποιηθεί, εκτός των άλλων, και κείμενα αναφοράς από το Δίκτυο Κειμένων - Φάκελο Υλικού για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία αντίστοιχα. Δόθηκε έμφαση σε σύγχρονες θεματικές ενότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, καθώς και σε ποικιλία ασκήσεων και εκφωνήσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των προτεινόμενων ερωτημάτων του ΙΕΠ. Στο Θέμα Δ επιλέχθηκαν πρωτότυπα και συνδυαστικά ερωτήματα και η ανάπτυξη των ζητουμένων έγινε σε μορφή κειμένου. H σύνθεση του παρόντος βιβλίου για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ξεκίνησε με αφετηρία την αγάπη μας για το εν λόγω μάθημα και την προγενέστερη άριστη συνεργασία μας σε προηγούμενα κριτήρια αξιολόγησης. Οι αλλαγές των τελευταίων ετών στο Πρόγραμμα Σπουδών σε συνδυασμό με τη διδακτική εμπειρία μας καταδεικνύουν την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αναγνωστική επαφή και εξοικείωση με διαφορετικά είδη λόγου. Σημαντικό, ωστόσο, για εμάς δεν ήταν μόνο να λάβουμε κατά νου αυτόν τον παράγοντα ως προς την εξωτερική του διάσταση, αλλά να εστιάσουμε στην αισθητική ποιότητα των κειμένων και στη μεταξύ τους νοηματική συνδυαστικότητα μέσα στην ίδια θεματική ενότητα. Έτσι, η συνάφεια των κειμένων αναφοράς είναι είτε συμπληρωματική είτε αντιθετική, με βασικό στόχο την όσο το δυνατόν σφαιρικότερη κατανόηση του θέματος. Η κειμενοκεντρική αυτή αρχή επηρεάζει και τη σύνθεση όλων των ερωτημάτων, στα οποία ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις απαντήσεις τους, καθώς είναι γνωστό ότι η οργάνωση, η σαφήνεια και η τεκμηρίωση αποτελούν τους κύριους άξονες στοιχειοθέτησης και αξιολόγησης μίας επαρκούς απάντησης.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α, Β ΚΑΙ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22.90
Ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι σύνθετος και παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες στις συντακτικές δομές του. Επομένως εκείνος που επιδιώκει να εντρυφήσει στα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας οφείλει να μελετήσει και να αφομοιώσει τα συντακτικά φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Διδάσκοντας αρχαία ελληνικά για εικοσιπέντε έτη στην ιδιωτική εκπαίδευση μπόρεσα να αφουγκραστω τις δυσκολίες των μαθητών και υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων ως προς την κατανόηση της δομής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως αρωγός στο μέλλον για τους μαθητές ωστε να υπερκερασουν οποιαδήποτε δυσκολία που ενδεχομένως συναντούν, αλλά και για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν αρτιότερα για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Για αυτό υπάρχουν και μέρη της θεωρίας που είναι συνυφασμένα με τα, ανά τα έτη, ζητούμενα θέματα των Πανελλαδικών εξετάσεων. Όλη η ύλη είναι ταξινομημένη σε ενότητες, στις οποίες εκτός από την ολοκληρωμένη θεωρία κάθε συντακτικού φαινομένου, παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα, με τα οποία ο μαθητής θα κατανοήσει πιο ολοκληρωμένα το συντακτικό φαινόμενο. Τα παραδείγματα προέρχονται από κείμενα αρχαίων ελλήνων συγγραφέων που όλα αυτά τα έτη έχω διδάξει στους μαθητές μου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας. Οι κατά καιρούς παρατηρήσεις μας στη διδακτική αίθουσα επί των κειμένων, οι απορίες των μαθητών σε συγκεκριμένα φαινόμενα αλλά και ο προσωπικός μου ζήλος να μυήσω τους εφήβους στη γοητεία της Ελληνικής γλώσσας της εποχής των κλασικών χρόνων, υπήρξαν οι παράγοντες που συντέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου, η συγγραφή του οποίου διήρκεσε τέσσερα χρόνια.

ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

8.10
Νέα, αναμορφωμένη έκδοση, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος, το οποίο πλέον εξετάζεται με το σύστημα της Τράπεζας θεμάτων.

ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΩΡΙΑ Α-Β-Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

9.81
Βοήθημα για το μάθημα της ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΚΦΡΑΣΗ της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. 48 σελίδες με ευχάριστη απεικόνιση και εποπτικούς πίνακες που βοηθούν: - Στην κατανόηση των βασικών εννοιών του μαθήματος της ΕΚΦΡΑΣΗΣ της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - Στην εμπέδωση των ορισμών της θεωρίας. - Σε μια γρήγορη και ολοκληρωμένη επανάληψη της ύλης. - Πρωτότυπη μεθοδολογία διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος.  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021

3.82
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-22-0271 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

3.15
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 07/2020 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-22-0265 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2021

0.77
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-22-0073 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Η ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ (2023)

17.10
Η συγγραφή της Έκθεσης Ιδεών οπωσδήποτε απαιτεί γνωστικό υπόβαθρο, πλατιά παιδεία και πρωτότυπη σκέψη, που να μετουσιώνεται σε λόγο αποτελεσματικό και εύστοχο. Κανόνες οπωσδήποτε υπάρχουν, όμως κανένας απ' αυτούς δεν υλοποιείται, αν απουσιάζουν η εμπλουτισμένη σκέψη και η αντίστοιχη γλωσσική και εκφραστική κατάρτιση. Για τον σκοπό αυτό, το βιβλίο απαρτίζεται από δύο μεγάλα κεφάλαια-μέρη. Στο πρώτο μέρος ο μαθητής εξοικειώνεται με τους κανόνες της λογικής που διέπουν τον γραπτό λόγο, τον τρόπο οργάνωσης και καταγραφής της σκέψης, που πρέπει, 6έ6αια, να δομείται και να ιεραρχείται ορθά και λογικά. Εκτός από τους «νόμους» που διέπουν την Έκθεση Ιδεών, ο μαθητής αντλεί πληροφορίες και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δομεί και να παρουσιάζει το υλικό του σε πιο άμεσους, επικοινωνιακούς τρόπους γραφής, όπως σε μια εισήγηση ή σε ένα άρθρο. [...] Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται τα σύγχρονα ζητήματα του κοινωνικού προβληματισμού στα οποία στηρίζεται η Έκθεση Ιδεών σήμερα. Ο μαθητής εμπλουτίζει την επιχειρηματολογία του, ώστε να αποκτήσει ένα πλούσιο υπόβαθρο γνώσεων, υλικό που μπορεί να τον βοηθήσει στην παραγωγή λόγου. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο μέρος καλύπτουν αντίστοιχα τη θεωρία και τη θεματογραφία και των τριών τάξεων του λυκείου. Ένα τρίτο μικρότερο κεφάλαιο στο τέλος του βιβλίου περιέχει τις λύσεις των ασκήσεων της θεωρίας, βοηθητικά προς τους μαθητές και τους διδάσκοντες.