Βλέπετε 1–12 από 121 αποτελέσματα

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

11.61
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου με στόχο να τους/τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όσο γίνεται πληρέστερα την ύλη που εξετάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον το βιβλίο παρέχει και στους/στις εκπαιδευτικούς κατάλληλο υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους στη διδασκαλία του μαθήματος. Ακολουθώντας τις ενότητες του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει: • Θεωρία σε πίνακες για τα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα, καθώς και για την παραγωγή λόγου, τα οποία εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου. • Ασκήσεις διαφόρων τύπων (π.χ. αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής κ.λπ.) για την εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών. • Κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, δομημένο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και στα θέματα των Κριτηρίων αξιολόγησης.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΜΠΑΙΝΩ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

27.67
Το βιβλίο «Γλώσσα Μπαίνω Πρότυπο Γυμνάσιο» είναι το νέο επαυξημένο βοήθημα Γλώσσας που παρέχει στο μαθητή συγκεντρωμένα όλα όσα χρειάζεται για να μελετήσει, να κατανοήσει, να εμπεδώσει και να πετύχει στις εξετάσεις που θα πάρει μέρος. Απευθύνεται στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια, στα Ιδιωτικά Σχολεία και για τις Υποτροφίες. Περιέχει: • Κείμενα με Σχεδιαγράμματα ανά θεματική ενότητα • Ερωτήσεις Κατανόησης • Ασκήσεις: Γραμματικο-συντακτικές και λεξιλογικές • Θεωρία για τη σύνθεση ενός κειμενικού είδους • Προσομοιωτικά κριτήρια αξιολόγησης Επίσης καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες του δάσκαλου-καθηγητή, καθώς περιέχει ό,τι του είναι αναγκαίο για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό μάθημα.

Η ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

33.39
Για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (και όχι μόνο) η μελέτη του μαθήματος της Ιστορίας συχνά καταλήγει είτε στην πλήρη απάρνηση είτε στην επιφανειακή απομνημόνευση, με αποτέλεσμα την αποτυχία στην αξιολόγηση και τη νοηματική σύγχυση βασικών εννοιών και γεγονότων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εκ βάθρων προσαρμογή του περιεχομένου του σχολικού βιβλίου, χωρίς περικοπές, με ειδική μεθοδολογία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
  • ειδική νοηματική επεξεργασία ολόκληρου του σχολικού κειμένου διατηρώντας την κειμενικότητά του
  • ειδική γραφή για μαθητές με δυσαναγνωσία
  • επεξήγηση των βασικών ιστορικών εννοιών
  • χρήση ιστορικών όρων με ταυτόχρονη επεξήγησή τους
  • χρήση συγκεκριμένου δηλωτικού λεξιλογίου με ταυτόχρονη επεξήγησή του
  • χρήση απλών μορφοσυντακτικών και συντακτικών γλωσσικών σχημάτων
  • εφαρμογή στρατηγικών κατανόησης βάσει δομής
  • διαγραμματική νοηματική πύκνωση των πληροφοριών και χρήση οπτικών οργανωτών
  • απεικονιστική νοηματική υποστήριξη
  • μοντελοποιημένη νοηματική προσαρμογή χρήσης ιστορικών πηγών