Βλέπετε 1–12 από 135 αποτελέσματα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

14.40
Το βοήθημα αυτό αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο και μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή γνώσεων και δραστηριοτήτων για μαθητές και εκπαιδευτικούς… • Δομή σε 10 ενότητες: Το βιβλίο ακολουθεί μια σαφή δομή, με το περιεχόμενό του να διαιρείται σε 10 ενότητες. Κάθε ενότητα είναι σχεδιασμένη με γνώμονα τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου, προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένη κάλυψη της ύλης. • 20 Κριτήρια Αξιολόγησης: Κάθε ενότητα προσφέρει 2 πλήρη κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία περιέχουν: – ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου – ασκήσεις λεξιλογίου – ασκήσεις γραμματικής – ασκήσεις συντακτικού – δραστηριότητα παραγωγής γραπτού λόγου (έκθεση) • 20 Τεστ Αυτοαξιολόγησης: Κάθε κριτήριο αξιολόγησης ακολουθείται από ένα κριτήριο αυτοαξιολόγησης που επικεντρώνεται στο ίδιο κείμενο. Το πρώτο κριτήριο αυτοαξιολόγησης της κάθε ενότητας περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ το δεύτερο 10 ερωτήσεις σωστού – λάθους. • Απαντήσεις: Για καθένα από τα 40 συνολικά κριτήρια παρατίθενται απαντήσεις που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της απόδοσης των μαθητών και ταυτόχρονα διευκολύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς. Το βιβλίο παρουσιάζει μια πρωτοποριακή δομή με δέκα ενότητες (ακολουθώντας τις δέκα ενότητες του σχολικού βιβλίου), καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει δύο κριτήρια αξιολόγησης και δύο κριτήρια αυτοαξιολόγησης. Η στενή συνάφεια με το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό, σε συνδυασμό με τις ποικίλες ασκήσεις που περιλαμβάνονται, εγγυώνται την πλήρη κατανόηση της ύλης και τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης αποτελείται από ένα κείμενο πάνω στο οποίο τίθενται ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογίου, γραμματικής, συντακτικού και παραγωγής γραπτού λόγου. Έπειτα, ακολουθούν τα αντίστοιχα κριτήρια αυτοαξιολόγησης, οι ερωτήσεις των οποίων είναι κλειστού τύπου. Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται συνοπτικές απαντήσεις για κάθε άσκηση και δραστηριότητα παραγωγής λόγου, οι οποίες επιταχύνουν τη διαδικασία της (αυτο)αξιολόγησης και την καθιστούν ακριβή, πρακτική και αποτελεσματική.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

11.61
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου με στόχο να τους/τις βοηθήσει να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν όσο γίνεται πληρέστερα την ύλη που εξετάζεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον το βιβλίο παρέχει και στους/στις εκπαιδευτικούς κατάλληλο υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους στη διδασκαλία του μαθήματος. Ακολουθώντας τις ενότητες του σχολικού βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας, το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει: • Θεωρία σε πίνακες για τα γραμματικά, συντακτικά και λεξιλογικά φαινόμενα, καθώς και για την παραγωγή λόγου, τα οποία εξετάζονται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. • Ασκήσεις διαφόρων τύπων (π.χ. αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, πολλαπλής επιλογής κ.λπ.) για την εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών. • Κριτήριο αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας, δομημένο σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις και στα θέματα των Κριτηρίων αξιολόγησης.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΚΑΙ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2021

1.14
Ο Εργαστηριακός οδηγός σκοπό έχει να σας βοηθήσει στη μελέτη των φαινομένων της ζωής. Η παρατήρηση και το πείραμα είναι το κύριο αντικείμενο αυτού του Οδηγού.Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές εργάζοντια στα εργαστήρια Βιολογίας. (Από την εισαγωγή του βιβλίου)    

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.91
Η Οικιακή Οικονομία ασχολείται με την οικογένεια και γενικότερα με το ανθρώπινο περιβάλλον. Προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα. (Από την εισαγωγή του βιβλίου)  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021

1.72
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0215 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2021

4.77
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2021 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0210 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2.76
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 06/2023 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0217 │ 0100000012102174 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ │ Ο.Ε.Δ.Β.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.33
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 06/2023 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 1-21-0218 │ 0100000012102181 │ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ │ Ο.Ε.Δ.Β.