Βλέπετε 1–12 από 29 αποτελέσματα

ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ

21.60
Στους γραπτούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται από το ΑΣΕΠ, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από τράπεζες ή άλλους φορείς συμπεριλαμβάνεται συνήθως (είτε ως αυτοτελές εξεταστέο γνωστικό αντικείμενο είτε ως τμήμα του Τεστ δεξιοτήτων) το αντικείμενο των Λεκτικών δεξιοτήτων ή/και του Λεκτικού συλλογισμού. Έτσι, στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ που προβλέπεται να διεξαχθεί την άνοιξη του 2023 θα εξεταστεί, μεταξύ των άλλων, το γνωστικό αντικείμενο του Λεκτικού συλλογισμού. Το βιβλίο αυτό είναι κατάλληλο για την προετοιμασία των υποψηφίων για τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ της άνοιξης του 2023, καθώς περιλαμβάνει θεωρία και Κριτήρια αξιολόγησης για το γνωστικό αντικείμενο του Λεκτικού συλλογισμού. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: - 12 Κριτήρια αξιολόγησης για το αντικείμενο των Λεκτικών δεξιοτήτων - 8 Κριτήρια αξιολόγησης για το αντικείμενο του Λεκτικού συλλογισμού (καθώς και σχετική θεωρία) - Παράρτημα με θεωρητικές επισημάνσεις σχετικά με απαιτητικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας (λόγιας προέλευσης τύποι ρημάτων και επιθέτων, λόγιες μετοχές, ανώμαλα ουσιαστικά κ.ά.) - Θέματα από προηγούμενους διαγωνισμούς (2004-2022).

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΜΟΣ 2 (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2023)

19.80
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον δεύτερο τόμο για την ενότητα των Μακροοικονομικών μεγεθών και εκπονήθηκε ειδικά στα πλαίσια του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022/. Αποτελεί ένα θεμελιώδες και πολύτιμο βοήθημα επί της ύλης των Μακροοικονομικών μεγεθών και καλύπτει τις υπό-ενότητες 8.6 Ανεργία,  8.7 Πληθωρισμός και 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.   Ο αναγνώστης  μπορεί να εμβαθύνει γνωστικά στα οικονομικά φαινόμενα  της ανεργίας και του πληθωρισμού.  Επιπλέον, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και η Καμπύλης Phillips παρουσιάζονται και αναλύονται με σκοπό την πλήρη κατανόηση αυτών των οικονομικών φαινομένων. Η διάρθρωση του βιβλίου, ο τρόπος γραφής και ανάπτυξης της θεματολογίας της ύλης, ενισχύει την ταχεία ανάγνωση και κατανόησή του από τον αναγνώστη. Εντός των ενοτήτων του βιβλίου ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να κατανοήσει:
 • Πλήρη θεωρία των Μακροοικονομικών εννοιών σε εκτενή ανάλυση
 • Πιθανά θέματα του διαγωνισμού μέσω ενδεδειγμένων παραδειγμάτων
 • Απλές διαγραμματικές αναλύσεις και παραδείγματα για εύκολη κατανόηση
 • Θέματα διαγωνισμών προηγουμένων ετών
 • 225 θέματα πολλαπλών επιλογών με σχετικές υποδείξεις μετά από κάθε υποενότητα της ύλης με σκοπό την άμεση εμπέδωση των εννοιών και των πιθανών θεμάτων από τον αναγνώστη.
Ο τόμος 2 καλύπτει τα παρακάτω θέματα της ενότητας 8 Μακροοικονομικά Μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί:
 • 8.6 Ανεργία
 • 8.7 Πληθωρισμός
 • 8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΜΟΣ 1 (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2023)

19.80
Το παρόν βιβλίο, Τόμος Ι, συγγράφηκε ειδικά για  τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ/2022/ και αποτελεί ένα θεμελιώδες και απαραίτητο βοήθημα επί της ύλης των Μακροοικονομικών μεγεθών. Ο αναγνώστης  μπορεί να εμβαθύνει εννοιολογικά στα οικονομικά φαινόμενα του ΑΕΠ, της oικονομικής μεγέθυνσης, του υποδείγματος SOLOW, υποδείγματος Cobb-Douglas κλπ. Επιπλέον, τα θέματα πολλαπλών επιλογών στοχεύουν στην πλήρη κατανόηση αυτών των οικονομικών φαινομένων. Η διάρθρωση του βιβλίου, ο τρόπος γραφής και ανάπτυξης της θεματολογίας, ενισχύει την ταχεία ανάγνωση και κατανόηση της ύλης από τον αναγνώστη. Συγκεκριμένα, το βιβλίο περιλαμβάνει:
 • Πλήρη θεωρία των Μακροοικονομικών εννοιών σε εκτενή ανάλυση
 • Απλές διαγραμματικές αναλύσεις και παραδείγματα για εύκολη κατανόηση
 • Δημοσιευμένα παραδείγματα και διαγράμματα από διακεκριμένες πηγές της ΕΕ
 • Θέματα διαγωνισμών προηγουμένων ετών
 • 225 θέματα πολλαπλών επιλογών με σχετικές υποδείξεις μετά από κάθε υποενότητα της ύλης με σκοπό την άμεση εμπέδωση των εννοιών και των πιθανών θεμάτων από τον αναγνώστη.
Ο τόμος 1 καλύπτει τα παρακάτω θέματα της ενότητας 8 Μακροοικονομικά Μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί:
 • 8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
 • 8.2 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
 • 8.3 Ρυθμός Οικονομικής μεγέθυνσης ΑΕΠ,
 • 8.4 Αιτίες αύξησης ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής και
 • 8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2023)

22.50
Γραμμένο κυρίως από τον Νίκο Βίγκο απόφοιτο ΑΣΟΕΕ και ΑΒΣΠ με πολύχρονη πείρα σε οικονομικές διευθυντικές θέσεις μεγάλων βιομηχανικών και πολυεθνικών εταιρειών, ο οποίος έχει πολύχρονη εμπειρία σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, παρουσιάζει ένα θεμελιώδες, πλήρες και μοναδικό βοήθημα αριθμητικού συλλογισμού, το οποίο εκπονήθηκε ειδικά στα πλαίσια της ύλης του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022. Το παρόν βιβλίο αποτελεί σημαντικό γνωστικό υλικό, καλύπτοντας με πλήρη ανάλυση τις έννοιες του αριθμητικού συλλογισμού. Η διάρθρωση του βιβλίου, ο τρόπος γραφής και ανάπτυξης της θεματολογίας της ύλης, ενισχύει την ταχεία ανάγνωση και κατανόησή του από τον υποψήφιο. Εντός των ενοτήτων του βιβλίου ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί και να κατανοήσει:
 • Τη θεωρία του αριθμητικού συλλογισμού σε πλήρη και εκτενή ανάλυση.
 • Τα πιθανά θέματα του διαγωνισμού μέσω ενδεδειγμένων παραδειγμάτων αριθμητικού συλλογισμού σε απλή και όχι αυστηρά σε «μαθηματική» γλώσσα.
 • Σύνθετους αριθμητικούς και μαθηματικούς όρους, οι οποίοι αποδίδονται απλά και περιεκτικά.
 • Σύνθετα αριθμητικά θέματα τα οποία λύνονται χωρίς τη χρήση αριθμομηχανής!
 • Θέματα πολλαπλών επιλογών με υποδείξεις.
 • Θέματα διαγωνισμών προηγουμένων ετών.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2023)

39.60
Το παρόν βιβλίο συνιστά πολύτιμο βοήθημα για την προετοιμασία του μαθήματος Γενικές Γνώσεις του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Περιλαμβάνει επτά κεφάλαια τα οποία αντιστοιχούν πλήρως στην ύλη του Διαγωνισμού, όπως αυτή έχει οριστεί επιγραμματικά στην Προκήρυξη 2Γ/2022 (σημεία 1 ως και 7), σχετικά με θέματα Συντάγματος, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γραμμένο με προσιτό και εύληπτο τρόπο, το βιβλίο καλύπτει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου
 2. Θεμελιώδη δικαιώματα
 3. Όργανα του κράτους – Οργάνωση της διοίκησης
 4. Πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Δημόσια πολιτική
 6. Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
 7. Ψηφιακή διακυβέρνηση
Το βιβλίο βοηθά τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στην ύλη γρήγορα και με ολοκληρωμένο τρόπο. Στη δομή του βιβλίου περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Πλήρης θεωρία για κάθε ενότητα και επιπλέον πληροφορίες, που καλύπτουν με εύληπτο και σαφή τρόπο όλη την απαιτούμενη ύλη
 • Χρήσιμοι επεξηγηματικοί πίνακες
 • 350 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις τους
 • Πλήθος παραδειγμάτων που διευκολύνουν την κατανόηση σύνθετων εννοιών
Το βιβλίο απευθύνεται και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα για την οργάνωση του κράτους και της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ [1]

17.91
Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν πολύ χρήσιμο οδηγό για την προετοιμασία των υποψηφίων στον προσεχή διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων του δημόσιου τομέα. Αφορά την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου περιλαμβάνοντας τις τέσσερις πρώτες ενότητες της σχετικής ύλης, που δίνεται στο ΦΕΚ 75/21.11.2022: 1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα – Ιεραρχία κανόνων δικαίου 2. Θεμελιώδη Δικαιώματα 3. Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης 4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για την καλύτερη διαχείριση της εξεταστέας ύλης και τη διευκόλυνση των υποψηφίων, στο βιβλίο μας ακολουθείται η ακριβής σειρά των παραπάνω ενοτήτων και των αντίστοιχων υποενοτήτων και περιέχονται: • Στοιχεία θεωρίας σε κάθε υποενότητα • Θέματα πολλαπλής επιλογής σε κάθε υποενότητα • Επαναληπτικά θέματα από προηγούμενους διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ, υπουργείων, τραπεζών, ΕΣΔΔΑ κ.λπ.) • Απαντήσεις σε όλα τα θέματα, με επισημάνσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

18.00
Το βιβλίο Δεξιότητες Γλωσσικού Συλλογισμού για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του διαγωνισμού, προσφέροντας στους υποψηφίους ένα χρήσιμο εργαλείο αποκωδικοποίησης όλων των βασικών εννοιών της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το πρώτο μέρος του εγχειριδίου περιέχει: • Θεωρία γραμματικής και συντακτικού της Νεοελληνικής Γλώσσας • Στοιχεία σημασιολογίας και λεξιλογίου • Πίνακα συνωνύμων και αντωνύμων • Λόγιες λέξεις-φράσεις, με τη σημασία τους • Λατινικές λέξεις-φράσεις που συχνά χρησιμοποιούνται στον λόγο, με την ερμηνεία τους • Πλήρη ορθογραφικό οδηγό Στη συνέχεια, το βιβλίο παρέχει τη δυνατότητα εξάσκησης μέσα από 25 τεστ προσομοίωσης, που το καθένα περιέχει 25 ερωτήσεις λεκτικών δεξιοτήτων και γλωσσικού / εννοιολογικού συλλογισμού. Στο τέλος, δίνονται όλες οι απαντήσεις για τις ασκήσεις και τα τεστ προσομοίωσης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

18.00
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των υποψηφίων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το Δημόσιο και για οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στον αναγνώστη και στην αναγνώστρια να το αξιοποιεί είτε γραμμικά είτε επιλέγοντας όποιο κεφάλαιο κρίνει απαραίτητο να μελετήσει περισσότερο.  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ

31.41
Η σειρά Ελληνικά απευθύνεται σε όσους και όσες μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη ή/και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), των πανεπιστημιακών Διδασκαλείων ή άλλων ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν τη διεξαγωγή παρόμοιων εξετάσεων. Τα βιβλία είναι γραμμένα κυρίως για διδασκαλία μέσα σε τάξη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όμως και για αυτοδιδασκαλία, με τη βοήθεια ενός καλού (δίγλωσσου) εικονόγραπτου λεξικού της ελληνικής. Το τρίτο βιβλίο της σειράς, Ελληνικά Γ΄, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του ΚΕΓ. Όπως και τα προηγούμενα βιβλία της σειράς (Ελληνικά Α΄ και Ελληνικά Β΄), τα οποία γρήγορα αναδείχτηκαν ανάμεσα στα πιο δημοφιλή εγχειρίδια διδασκαλίας ελληνικών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, το βιβλίο αυτό περιέχει πλούσια εικονογράφηση, γραπτές και προφορικές ασκήσεις κάθε είδους (φωνολογικές, γραμματικές, συντακτικές, κατανόησης κειμένου κτλ.), καθώς και cd-audio με διαλόγους και ακουστικές ασκήσεις. Οι ενότητες του βιβλίου αυτού δοκιμάστηκαν για αρκετά χρόνια σε τάξεις προετοιμασίας ενηλίκων και εισάγουν τους σπουδαστές στην πραγματικότητα της σύγχρονης ελληνικής γλώσσας και κοινωνίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

20.61
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψηφίους των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο, καθώς και άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η επιτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις κρίνεται από πολλούς παράγοντες, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι η κατάλληλη προετοιμασία. Οι εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και ταυτόχρονα ικανότητα κριτικής και λογικής σκέψης. Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το βιβλίο καλύπτει όλη την ύλη των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει χωριστεί σε θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες περιέχει τη θεωρία, λυμένες ασκήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όλων των επιπέδων δυσκολίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενότητα με τις ερωτήσεις Λογικής, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και ανάλυσης των δεδομένων. Επίσης, υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα με θέματα στα πρότυπα διεθνών διαγωνισμών, τα οποία είναι στο πνεύμα των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Τέλος, υπάρχουν διαγωνίσματα 25 ερωτήσεων σε όλη την ύλη, που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο στην επανάληψη και στον έλεγχο του χρόνου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

17.91
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους υποψηφίους των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο, καθώς και άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η επιτυχία στις συγκεκριμένες εξετάσεις κρίνεται από πολλούς παράγοντες, ο σημαντικότερος εκ των οποίων είναι η κατάλληλη προετοιμασία. Οι εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και ταυτόχρονα ικανότητα κριτικής και λογικής σκέψης. Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με στόχο τη σωστή και επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων, το βιβλίο περιλαμβάνει θεωρία και ασκήσεις σχετικά με την ορθογραφία, το λεξιλόγιο, τη γραμματική, το συντακτικό και τα συνήθη λάθη στη χρήση της γλώσσας. Επίσης, υπάρχουν στοιχεία που αφορούν την οργάνωση του λόγου με αντίστοιχες ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις κατανόησης κειμένου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενότητα για τη χρήση του επιχειρήματος στην καθημερινή επικοινωνία, δεδομένου ότι οι ασκήσεις που αφορούν την ανάλυση και την αξιολόγησή του αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης των δεδομένων. Τέλος, υπάρχουν θέματα παλαιότερων διαγωνισμών με τις απαντήσεις τους, που θα βοηθήσουν τον υποψήφιο στην εξοικείωση με τους διαγωνισμούς και στον έλεγχο του χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

9.00
Το εγχειρίδιο αυτό έχει στόχο να δώσει με αναλυτικό και ταυτόχρονα συνολικό τρόπο απαντήσεις που αφορούν τους κανόνες παιχνιδιού, στην τεχνική και στην τακτική της χειροσφαίρισης σε καθηγητές φυσικής αγωγής, που είτε προετοιμάζονται για μια εξεταστική διαδικασία (διαγωνισμός του ΑΣΕΠ), είτε θέλουν να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στο μάθημα της χειροσφαίρισης στην Πρωτοβάθμια και στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης το παρόν εγχειρίδιο είναι χρήσιμο στους φοιτητές των ΤΕΦΑΑ ώστε να «τσεκάρουν» τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας της χειροσφαίρισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με τις απαντήσεις τους δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης να προβληματισθεί για την επιλογή της σωστής απάντησης «επιστρατεύοντας» τη μνήμη του για όσα σχετικά γνωρίζει για την χειροσφαίριση. Ταυτόχρονα μέσα από αυτή την διαδικασία θα συγκεντρώσει με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο έννοιες και απαντήσεις στη χειροσφαίριση που πιθανόν του ήταν συγκεχυμένες.