Βλέπετε 1–12 από 2384 αποτελέσματα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12.60
Στον Οδηγό πληροφοριακής παιδείας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι ζητούμενες γνωστικές πρακτικές που αφορούν τη μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενό του αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Με στόχο τη δημιουργία ενός χρηστικού βοηθήματος, η διαδικασία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης περιγράφεται σε μια σειρά πρακτικών βημάτων με αναλυτική εξήγηση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στις επιμέρους ενότητες συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης. Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί (α) από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ειδικά όταν εκπονούν εργασίες, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πηγών πληροφόρησης, να εφαρμόζουν κριτήρια αξιολόγησής τους και να ακολουθούν τις δεοντολογικές αρχές χρήσης τους και (β) από το ανθρώπινο δυναμικό των ανωτάτων ή/και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βιβλιοθηκών, το οποίο μπορεί να αντλεί ιδέες και να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες των δικών του προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας.   Περιεχόμενα:
  • Το πλαίσιο των βασικών ιδεών και εννοιών για την πληροφοριακή παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ACRL Framework)
  • Πληροφορία και πηγές πληροφόρησης
  • CRAAP Test
  • Αναζήτηση της πληροφορίας
  • Μεθοδολογία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης
  • Δεοντολογία χρήσης της πληροφορίας

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

16.20
Εγχειρίδιο εννοιών νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου. Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις Το σχολικό βοήθημα «Η θεωρία της Τράπεζας θεμάτων, Εγχειρίδιο Εννοιών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γενικού Λυκείου» προσφέρει πολύτιμη γνώση στον μαθητή και τον προετοιμάζει τόσο για τις προαγωγικές εξετάσεις της Λυκειακής βαθμίδας όσο και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δίνει τα απαραίτητα εφόδια για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της Τράπεζας Θεμάτων και την γρήγορη αφομοίωση της ύλης και των τριών τάξεων του Λυκείου. Είναι οργανωμένο σε δύο «Λεξικά», το πρώτο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Γλώσσας, το δεύτερο με τις έννοιες της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (αντίστοιχα στα θέματα Β και Γ των Πανελληνίων εξετάσεων). Περιέχει αναλυτικά στοιχεία της Επικοινωνιακής λειτουργίας των τεχνικών και γλωσσικών μέσων που επιλέγουν οι συντάκτες των κειμένων για να «συνομιλήσουν» με τον αναγνώστη. Επίσης συνδυάζει στοιχεία της Σημασιολογίας, της Μορφολογίας, της Παραγωγής και Σύνθεσης των λέξεων, της Γραμματικής, της Ορθογραφίας και της Σύνταξης των λέξεων.

ΤΟ CHATGPT ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

11.61
Καλωσορίσατε σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του ChatGPT, ενός από τα πιο δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν οδηγό για την εξοικείωση με αυτό το ισχυρό εργαλείο και την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση. Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και κυρίως σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν μια αναδυόμενη ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με την κατάθεση ιδεών, προτάσεων και παραδειγμάτων στόχος είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, ώστε να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους πρακτική, στην προετοιμασία και στην υλοποίηση της διδασκαλίας τους. Το βιβλίο περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ChatGPT και περιγραφή της λειτουργίας του με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, περιλαμβάνονται συμβουλές και παραδείγματα για την αυτόνομη χρήση του ChatGPT από τους μαθητές. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με αναφορά σε θέματα ηθικής και δεοντολογικής χρήσης του εργαλείου από τους χρήστες του και στις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο. Αξιοποιώντας το βιβλίο αυτό οι αναγνώστες θα κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του ChatGPT, τα οποία είναι ικανά να μεταμορφώσουν την εκπαίδευση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ελπίδα μας είναι να εμπνευστούν και να πειραματιστούν σε αυτό το νέο πεδίο που ανοίγεται στην εκπαίδευση και στη μάθηση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

15.30
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού που στοχεύουν στο να εισαχθούν στα Πρότυπα Γυμνάσια αλλά και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει την προετοιμασία τους. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 30 κριτήρια προσομοίωσης, καθένα από τα οποία αποτελείται από: ► 2 κείμενα και ► 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που αφορούν: • την κατανόηση των κειμένων • το λεξιλόγιο • την ορθογραφία • τα σχήματα λόγου • τη γραμματική • το συντακτικό ► Στο τέλος κάθε κριτηρίου υπάρχει το απαντητικό φύλλο που καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις εξετάσεις προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. ► Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται οι απαντήσεις όλων των κριτηρίων. Το βοήθημα αυτό στοχεύει στη σωστή προετοιμασία των μαθητών της πέμπτης και έκτης δημοτικού προκειμένου να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια μέσα από μια σειρά κριτηρίων προσομοίωσης. Κάθε κριτήριο ακολουθεί τη δομή του τρόπου εξέτασης, αποτελούμενο από δύο κείμενα και είκοσι πέντε ερωτήσεις κατανόησης, λεξιλογίου, γραμματικής, συντακτικού και ορθογραφίας. Στο τέλος κάθε τεστ ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τις απαντήσεις του στο απαντητικό φύλλο που θα κληθεί να συμπληρώσει και στις τελικές εξετάσεις, διαδικασία η οποία σταδιακά εξοικειώνει τα παιδιά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Στο τέλος του βιβλίου περιέχονται οι απαντήσεις όλων των κριτηρίων προσομοίωσης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται αντιληπτή η επίδοση και η πρόοδος του μαθητή.

Η ΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙ ΕΝΑ ΜΑΤΣΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.82
Η Κική Γραμματική θα βάλει τα δυνατά της να κάνει όλα τα παιδιά να αγαπήσουν τη γραμματική και να μάθουν τους κανόνες της με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν την ώρα τους κάνοντας ψυχαγωγικές ασκήσεις και θα έχουν για βοηθό την Κική που θα τους δίνει σημειώσεις/συμβουλές και παραδείγματα της θεωρίας.

Ο ΦΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΥΛΗΣ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.82
Ο Φούλης Ορθογραφούλης θα βάλει τα δυνατά του να κάνει όλα τα παιδιά να αγαπήσουν την ορθογραφία και να μάθουν τους κανόνες της με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν την ώρα τους κάνοντας ψυχαγωγικές ασκήσεις και θα έχουν για βοηθό τον Φούλη που θα τους δίνει σημειώσεις/συμβουλές και παραδείγματα της θεωρίας.

Ο ΦΟΥΛΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΟΥΛΗΣ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.82
Ο Φούλης Ορθογραφούλης θα βάλει τα δυνατά του να κάνει όλα τα παιδιά να αγαπήσουν την ορθογραφία και να μάθουν τους κανόνες της με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν την ώρα τους κάνοντας ψυχαγωγικές ασκήσεις και θα έχουν για βοηθό τον Φούλη που θα τους δίνει σημειώσεις/συμβουλές και παραδείγματα της θεωρίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.82
Οι ήρωες του βιβλίου θα βάλουν τα δυνατά τους να κάνουν όλα τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μικροί μαθητές θα περάσουν την ώρα τους κάνοντας ψυχαγωγικές ασκήσεις, θα οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία τους και θα αφομοιώσουν βασικές έννοιες των μαθηματικών.

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

8.82
Οι ήρωες του βιβλίου θα βάλουν τα δυνατά τους να κάνουν όλα τα παιδιά να αγαπήσουν τα μαθηματικά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Οι μικροί μαθητές θα περάσουν την ώρα τους κάνοντας ψυχαγωγικές ασκήσεις, θα οξύνουν τη σκέψη και τη φαντασία τους και θα αφομοιώσουν βασικές έννοιες των μαθηματικών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Α

22.50
Το βιβλίο μαθηματικών που έχετε στα χέρια σας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για όλους τους μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις της γ λυκείου. Με βάση ετών εμπειρίας στη διδασκαλία του μαθήματος, το βιβλίο παρέχει μια σταθερή βάση για την κατανόηση των μαθηματικών με τη χρήση μιας απλής και κατανοητής δομής. Μέσα σε αυτό το βιβλίο, οι μαθητές θα βρουν μεθοδολογίες, θεωρία και λυμένα παραδείγματα που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθηματικά και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Στο βιβλίο αυτό, θα βρείτε θέματα από προηγούμενα χρόνια και από την τράπεζα θεμάτων, καθώς και λυμένα παραδείγματα και θεωρία για κάθε κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στα διάφορα είδη ασκήσεων και να εμβαθύνουν στη θεωρία πίσω από τις μαθηματικές έννοιες. Επιπλέον, το βιβλίο αυτό παρέχει μεθοδολογίες για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων και κατασκευή αποτελεσματικών λύσεων συνεπώς οι μαθητές θα αποκτήσουν μια καλή κατανόηση της μαθηματικής σκέψης και θα είναι προετοιμασμένοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το βιβλίο που σας παρουσιάζουμε είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε μαθητή της Γ λυκείου που επιθυμεί να ετοιμαστεί με τις καλύτερες συνθήκες για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το βιβλίο μαθηματικών είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης των μαθητών, βήμα προς βήμα. Βασίζεται στη δομή του σχολικού βιβλίου, αλλά το εμπλουτίζει με θέματα από προηγούμενα χρόνια και θέματα από την τράπεζα θεμάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των μαθητών.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

15.21
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αυτού περιέχει: • Βασική θεωρία. • Λυμένες ασκήσεις. • Μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων και επισημάνσεις για την καλύτερη αφομοίωση της θεωρίας. • Προτεινόμενα θέματα προς απάντηση. Στα περισσότερα κεφάλαια περιλαμβάνεται και κριτήριο αξιολόγησης για τον έλεγχο των γνώσεων του μαθητή. Επίσης στο βιβλίο υπάρχουν: • Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη. • Κριτήρια προσομοίωσης για τους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς (Πυθαγόρας, Μικρός Ευκλείδης, τοπικοί διαγωνισμοί που διεξάγονται από τα παραρτήματα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» κ.ά.). • Επισημάνσεις «Προς τους γονείς». • Οι απαντήσεις στις ασκήσεις του βιβλίου. • Οι απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις του Βιβλίου του Μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α

15.75
Το βιβλίο περιέχει: α. Την εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου και ερωτήσεις κλειστού τύπου στην εξεταζόµενη ύλη. β. Τα εξεταζόµενα κείµενα του σχολικού εγχειριδίου καθένα από τα οποία αναλύεται µε την εξής δοµή: • Εισαγωγικό σηµείωµα κειµένου • Κείµενα στη λατινική γλώσσα και µετάφραση σε αντιστοίχιση • Γραµµατική αναγνώριση όλων των λέξεων των κειµένων µε επισήµανση των ιδιαιτεροτήτων τους • Ταξινοµηµένοι πίνακες ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών, επιρρηµάτων, συνδέσµων, προθέσεων και αρχικών χρόνων των ρηµάτων • Κλίση συνεκφορών, ουσιαστικών και επιθέτων • Παραθετική αντικατάσταση επιθέτων και επιρρηµάτων • Χρονική αντικατάσταση ρηµάτων και ρηµατικών τύπων • Πίνακες ονοµατικών τύπων µεµονωµένων ρηµάτων • Πλήρης ετυµολογική ανάλυση όλων των λέξεων του κειµένου • Πλήρης σύνταξη µε ανάλυση δευτερεύουσων προτάσεων • Απαντήσεις στις ασκήσεις (ανά µάθηµα) του σχολικού βιβλίου • Προτεινόµενες ασκήσεις κατανόησης κειµένου, γραµµατικής, συντακτικού και ετυµολογίας • Κριτήρια αξιολόγησης Στο τέλος του θα βρείτε τη θεωρία της γραµµατικής, συγκεντρωτικούς καταλόγους ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυµιών και ρηµάτων, τη θεωρία της ετυµολογίας και του συντακτικού, καθώς και τις απαντήσεις στις επαναληπτικές ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και στερεότυπες φράσεις της Λατινικής γλώσσας.