Βλέπετε 1–12 από 112 αποτελέσματα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 3D COMPUTER ANIMATION

52.47
Το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Κίνησης 3D Animation ολοκληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο γνωστικό πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού- Animation η οποία ξεκίνησε με το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Περιβάλλοντος 3D Modeling για Animation (Εκδόσεις Φαίδιμος, 2021). Κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η προσέγγιση της δημιουργίας 3D Animation, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή, με βάση παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές Stop Motion Animation. Σε αυτό το βιβλίο η προσέγγιση των 3D Computer τεχνικών δημιουργίας Animation γίνεται με βάση αντίστοιχες παραδοσιακές μεθόδους Stop Motion Animation, σε μία παράλληλη εξέταση. Ένα κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η αξιοποίηση ανοικτών και δωρεάν λογισμικών για την ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας δημιουργίας 3D Computer Animation, με κύριο εκπρόσωπο αυτού του τύπου των λογισμικών το Blender. Όσον αφορά στη δομή αυτού του βιβλίου, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες, όπου ομαδοποιούνται, αντίστοιχα, 13 κεφάλαια, και σε ένα αυτόνομο κεφάλαιο που ολοκληρώνει τη διαδικασία που περιγράφεται στην τρίτη και στην τέταρτη ενότητα και θα μπορούσε να ενταχθεί τόσο στη μία όσο και στην άλλη. Όλες οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται με το παρακάτω συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό: Βίντεο μαθήματα σε απόλυτη αντιστοιχία με το κάθε κεφάλαιο. Συγκεκριμένες ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες διατίθενται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο αναδεικνύεται ως κομβικό στοιχείο μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο σε μορφές τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Με άλλα λόγια, αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για αυτόνομους δημιουργούς και επαγγελματίες στον χώρο του Animation, αλλά και σε συγγενή γνωστικά πεδία με αυτόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD 2023

29.25
Ανεξάρτητα από το αν είστε νέος χρήστης και κάνετε τώρα το ξεκίνημά σας στη σχεδίαση με το AutoCAD ή πεπειραμένος χρήστης και έχετε δυσκολευτεί με άλλα βοηθήματα χωρίς να έχετε ξεκαθαρίσει τη λογική της ηλεκτρονικής σχεδίασης, σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε:
 1. Τη βοήθεια που ψάχνετε για να κάνετε κτήμα σας τις απεριόριστες δυνατότητες του πιο δημοφιλούς σχεδιαστικού πακέτου, γρήγορα, εύκολα, και απλά.
 2. Τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές του πακέτου με τη σειρά που πρέπει να τις μάθετε και με αναλυτικά παραδείγματα για την κάθε μια.
 3. Ό,τι χρειάζεστε για να σχεδιάσετε και να τυπώσετε τα δικά σας σχέδια σε μικρό χρονικό διάστημα και με τη σωστή ποιότητα.
 4. Τη μεθοδολογία για γρήγορη, εύκολη, και αποδοτική σχεδίαση στις δύο διαστάσεις.
  Περιεχόμενα του βιβλίου:
 • Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD
 • Οι Βασικές Αρχές Σχεδίασης µε το AutoCAD
 • Οργάνωση της Εργασίας µας στο AutoCAD
 • Εντολές ∆ιαχείρισης Οθόνης και Σχεδίασης
 • Οι Βασικές Εντολές Επεξεργασίας
 • Κείµενο – Μπλοκ – ∆ιαγραµµίσεις
 • ∆ιαστασιολόγηση – Εκτύπωση
 • Ρυθµίσεις του AutoCAD: Η Εντολή Options
 • Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ IBM SPSS STATISTICS 28

76.32
Η νέα μορφή της Ανάλυσης δεδομένων με το SPSS έχει προσαρμοστεί στην έκδοση 28 του ΙΒΜ SPSS Statistics και καλύπτει διεξοδικά τις κύριες διαχειριστικές και αναλυτικές διαδικασίες του λογισμικού. Data Analytics ή Analytics είναι πλέον ο διεθνής όρος που χρησιμοποιείται για τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Το SPSS είναι από τα βασικά λογισμικά του νέου πεδίου, έχοντας ευρύτατη διείσδυση τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στην εταιρική χρήση. Στην καινούρια έκδοση η παρουσίαση του SPSS γίνεται με έμφαση στις πολυμεταβλητές αναλύσεις. Η διάταξη της ύλης επιτρέπει τη χρήση του ως εισαγωγικού βιβλίου στο λογισμικό αλλά και ως λεπτομερούς οδηγού ανάλυσης δεδομένων για χρήστες με εξειδικευμένες ανάγκες. Τα πρώτα κεφάλαια αναφέρονται σε διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων, ενώ στα επόμενα παρουσιάζονται οι κύριες τεχνικές της απλής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Από τα νέα θέματα που αναπτύσσονται αναφέρουμε ενδεικτικά τον υπολογισμό του μεγέθους της επίδρασης στους ελέγχους μέσων τιμών και στην ανάλυση διακύμανσης, τη χρήση εκτιμητών Bootstrap παράλληλα με τις παραμετρικές εκτιμήσεις, την παλινδρόμηση ποσοστημορίων, την πολυωνυμική λογαριθμική παλινδρόμηση και το διατακτικό λογαριθμικό υπόδειγμα. Τα παραδείγματα προέρχονται από τους χώρους της επιδημιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της οικονομίας, της διατροφής και της βιολογίας. Στην παρουσίαση των θεμάτων έχουν γίνει όλες οι προσαρμογές που αφορούν την έκδοση 28 του λογισμικού.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

91.40
Περιέχει: Σύνολα - Πιθανότητες - Διακριτές τυχαίες μεταβλητές - Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές - Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές - Περιγραφική Στατιστική - Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης - Έλεγχοι υποθέσεων - Ανάλυση διασποράς - Απλή παλινδρόμηση - Πολλαπλή παλινδρόμηση - Πιθανότητες και Στατιστική με Matlab - Μη παραμετρική στατιστική - Εισαγωγή στο SPSS - Εφαρμογές του SPSS στις πιθανότητες - Εφαρμογές του SPSS στη στατιστική - Ανάλυση συσχέτισης στο SPSS 

ΜΑΘΕΤΟ ΤΟ AUTOCAD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

47.12
Περιέχει: Πρόλογος - Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD - Τα Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση - Η Οργάνωση του Σχεδίου - Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης - Προηγμένες Τεχνικές Σχεδίασης - Κείμενα, Διαστάσεις, Διαγραμμίσεις, και Πληροφορίες - Παρουσίαση και εκτύπωση του σχεδίου - Φωτορεαλισμός και Κίνηση - Δουλεύοντας με το CADware - Η διευθέτηση του AutoCAD - Συνοδευτικό υλικό - Ευρετήριο 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, DIGITAL OFFICE, ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

27.00
Η υιοθέτηση ενός ψηφιακού σύγχρονου γραφείου από τις επιχειρήσεις, λειτουργεί ενισχυτικά στο οικονομικό έλεγχο και τη διοίκηση τους. Επιπλέον είναι απαραίτητη, καθώς τις βοηθά να λειτουργούν και να λύνουν στοιχειώδη προβλήματα. Τα οφέλη είναι πολλά, ακόμη και στη διαχείριση του λογιστηρίου. Οι αυτοματισμοί και η πειθαρχία που επιτυγχάνονται με τη χρήση της πληροφορικής, δίνουν χρόνο στα στελέχη και τους υπαλλήλους να ασχολούνται με σημαντικά ζητήματα και όχι με την γραφειοκρατία. Κάποια από τα σημαντικότερα προγράμματα/εφαρμογές είναι το Word, το Excel, η Access, το PowerPoint, τα ERP, το CRM, προγράμματα μισθοδοσίας προσωπικού, όπου χρησιμοποιούνται αρκετά από τις επιχειρήσεις και κυρίως ο κειμενογράφος Ms Word και τα λογιστικά Φύλλα MS Excel. Δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις, οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν το Microsoft Office 2010, επιλέχθηκε στο παρόν βιβλίο από τους συγγραφείς, προκειμένου να παρουσιάσουν με ρεαλιστικό και ολιστικό τρόπο την κάθε εφαρμογή, βοηθώντας στην πρακτική εφαρμογή τους χρήστες σε βέλτιστο βαθμό.

ADOBE PHOTOSHOP ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗ 2021

43.20
Ο Ταχύτερος, Ευκολότερος και Πληρέστερος Τρόπος για να Μάθετε το Adobe Photoshop 2021 Η σειρά των βιβλίων Βήμα προς Βήμα, είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό που μπορείτε να βρείτε στην αγορά για λογισμικό και προσφέρει αυτό που δεν κάνει κανένα άλλο βιβλίο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα – είναι  μια επίσημη σειρά εκπαίδευσης από την Adobe, που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ειδικών της Adobe. Το Adobe Photoshop Βήμα προς Βήμα (έκδοση 2021)  περιλαμβάνει 15 μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές και τις προηγμένες λειτουργίες  του Photoshop, παρέχοντας αναρίθμητες συμβουλές και τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο παραγωγικοί με το Photoshop. Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος ή να επιλέξετε μόνο τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν. Το συνοδευτικό DVD περιέχει τα αρχεία των μαθημάτων, με τα οποία θα εργασθείτε σ` αυτό το βιβλίο. Τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο: Το λογισμικό Adobe Photoshop (έκδοση 2021), για Windows ή για Mac OS. (Το λογισμικό δεν περιλαμβάνεται.) Σημείωση: Το βιβλίο δεν αντικαθιστά την τεκμηρίωση, την υποστήριξη, τις ενημερώσεις ή οποιαδήποτε άλλα οφέλη προκύπτουν όταν είστε εγγεγραμμένοι κάτοχοι του λογισμικού της Adobe.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS

83.70
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΗ & ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ │ 12/2021 │ 892 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789925588541 │ BROKEN HILL

ΔΟΥΛΕΨΤΕ ΜΕ ΤΟ AUTOCAD 2022

66.60
Καλύπτει επίσης τo AutoCAD 2018 έως 2021, καθώς και τα Express Tools *Με δωρεάν συνοδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς "Δουλέψτε με το AutoCAD" που ξεκίνησε το 1995 με την έκδοση 13 για DOS και συνεχίζεται μέχρι και την έκδοση 2022.Με το βιβλίο αυτό στα χέρια σας, μπορείτε να αισθανθείτε τη σιγουριά που αποζητάτε από ένα βοήθημα, γιατί αποτελεί έναν πλήρη και ολοκληρωμένο οδηγό για γρήγορη, εύκολη και συστηματική εκμάθηση του AutoCAD. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία, για τον οποίο το σχέδιο είναι αναπόσπαστο τμήμα της δουλειάς του, προσφέροντάς του ποιότητα, αξιοπιστία και ταχύτητα στο αποτέλεσμα της σχεδιαστικής του εργασίας. Το βιβλίο περιέχει:               -Δομημένη παρουσίαση των εντολών, τόσο ως προς τον τρόπο εκτέλεσής τους όσο και ως προς τη λειτουργική σκοπιμότητα που εξυπηρετεί καθεμία από αυτές.               -Παραδείγματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Έλληνα τεχνικού με ιδιαίτερη προσοχή στο ελληνικό κείμενο και με τις μονάδες στο Μετρικό σύστημα.               -Βοήθεια στον αρχάριο ώστε να ξεκινήσει την εκμάθηση του AutoCAD σωστά και γρήγορα.               -Όλες τις νέες δυνατότητες που θα βοηθήσουν τους χρήστες των προηγούμενων εκδόσεων να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.               -Βήμα προς βήμα παραδείγματα για τη σχεδίαση 3Δ στερεού σώματος σε ημιτομή και για την απόδοση φωτορεαλιστικής προοπτικής απεικόνισης σε κτίριο με ρύθμιση φωτισμού και υλικών.  Με δωρεάν συνοδευτικό υλικό στο Διαδίκτυο που περιέχει:o   Βιβλιοθήκες έτοιμων συμβόλωνo   Έτοιμες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειεςΑρχεία με τις ασκήσεις και τα παράδειγμα σχεδίασης του βιβλίου Ο Ιωάννης Θ. Κάππος είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος PHD από το Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης. Έχει συγγράψει βιβλία που αφορούν τη λειτουργία των υπολογιστών, το σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD, το Διαδίκτυο κ.ά. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kappos.gr.

ARDUINO

56.25
Οδηγός για την ανάπτυξη εφαρμογών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με το Arduino Στη σημερινή εποχή, όπου και να ψάξουμε θα βρούμε κρυμμένους μηχανισμούς που ελέγχουν κάποιες συνθήκες και ενεργούν ανάλογα. Οι μηχανισμοί αυτοί συνήθως στηρίζονται σε μικροϋπολογιστές ή μικροελεγκτές και βρίσκονται μέσα στις οικιακές συσκευές, στις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά (ψηφιακά ρολόγια χειρός, κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ, κ.ά.), μέχρι και μέσα στο αυτοκίνητό μας, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρκάρει ή ακόμη και να οδηγεί «μόνο» του.Όλα αυτά φαίνονται θαυμαστά, γιατί μοιάζουν σαν να γίνονται από μόνα τους. Αν όμως προβληματιστούμε λίγο, θα διαπιστώσουμε ότι πίσω τους κρύβεται ένας ανθρώπινος νους, ο οποίος έχει δώσει τις κατάλληλες εντολές σε αυτούς τους μηχανισμούς ώστε να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο.Οι κατασκευές που μπορούμε να δημιουργήσουμε με το Arduino είναι πάρα πολλές και για διάφορους σκοπούς. Οι χομπίστες μπορούν να κατασκευάσουν τηλεκατευθυνόμενα αυτοκινητάκια, οι φοιτητές και οι μαθητές διάφορες διατάξεις που μπορούν να παίρνουν μετρήσεις, να ανάβουν λαμπάκια όταν η φωτεινότητα στον χώρο είναι χαμηλή, να ενεργοποιούν μηχανισμούς, και πολλά άλλα.Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας ακολουθεί τη μέθοδο διδασκαλίας της σπειροειδούς διάταξης της ύλης, όπως αυτή διατυπώθηκε το 1960 από τον Αμερικανό ψυχολόγο Jerome Bruner. Περιέχει πληθώρα παραδειγμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί πρακτικά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Arduino C++ ώσπου τελικά να είναι σε θέση να δημιουργεί τις δικές του εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για αρχαρίους αλλά και προχωρημένους, για μαθητές γυμνασίου-λυκείου αλλά και φοιτητές ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, για ερασιτέχνες του κλάδου αλλά και για επαγγελματίες. Συνοδευτικό υλικόΟ πηγαίος κώδικας των ασκήσεων, οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων, οι λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και βίντεο των εφαρμογών παρέχονται δωρεάν μέσω Διαδικτύου. Περιεχόμενα βιβλίου Εισαγωγικές έννοιες, αλγοριθμική και προγραμματισμός, Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα, εφαρμογές για αρχαρίους, Εφαρμογές για προχωρημένους, χρήσιμα στοιχεία Ο Αριστείδης Σ. Μπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης. Έχει συγγράψει βιβλία όπως ο προγραμματισμός H/Y σε Python, PHP, C++, C#, Java, Visual Basic.NET κ.ά.   Ο Ιωάννης Θ. Κάππος είναι απόφοιτος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος PHD από το Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης. Έχει συγγράψει βιβλία που αφορούν τη λειτουργία των υπολογιστών, το σχεδιαστικό πακέτο AutoCAD, το Διαδίκτυο κ.ά.

7+1 WINDOWS 10 OFFICE 2019/365

49.50
Γνωρίστε τον κόσμο των υπολογιστών μέσα από ένα και μόνο βιβλίο Windows - Word -Excel -PowerPoint -Access -Outlook -Εισαγωγή στους Η/Υ+ Εισαγωγή στο Internet Γραμμένο με απλά λόγια, απευθύνεται σε όλους τους χρήστες υπολογιστών που θέλουν να μάθουν γρήγορα και εύκολα τα Microsoft Windows 10 και τις εφαρμογές του Microsoft Office 2019/365.  Με τη βοήθειά του θα μάθετε: Για την εξέλιξη των υπολογιστών, από την πρώτη τους εμφάνιση μέχρι σήμερα, τον τρόπο που λειτουργούν, τα διάφορα συστατικά τους, και τον ρόλο που παίζει καθένα από αυτά. Να χρησιμοποιείτε άνετα τα Windows 10 για τις καθημερινές σας εργασίες. Να εκμεταλλεύεστε τις δυνατότητες που παρέχει το Word για τη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων. Να χρησιμοποιείτε το Excel για να κατασκευάζετε λογιστικά φύλλα και να εκτελείτε κάθε λογής υπολογισμούς. Να εκμεταλλεύεστε τις δυνατότητες της Access για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε βάσεις δεδομένων. Να χρησιμοποιείτε το PowerPoint για να δημιουργείτε ελκυστικές παρουσιάσεις επαγγελματικού επιπέδου. Να συνδέεστε στο Internet και να χρησιμοποιείτε το Edge και τον Internet Explorer για να περιηγείστε στον αχανή χώρο του Διαδικτύου. Να χρησιμοποιείτε το Outlook για να προγραμματίζετε τις εργασίες σας και να διαχειρίζεστε τις επαγγελματικές και προσωπικές σας επαφές. Το βιβλίο διαθέτει συμπληρωματικό συνοδευτικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνονται:Εκατοντάδες ερωτήσεις και ασκήσεις με τις απαντήσεις τουςΚατάλληλα διαμορφωμένα αρχεία πρακτικής εξάσκησης για την εκτέλεση των ασκήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ARCGIS PRO

60.49
Περιέχει: Πρόλογος - Χρήση γεωχωρικών δεδομένωνμε το ArcGIS Pro - Χρήση πινάκων, περιγραφικών δεδομένων και ερωτημάτων στο ArcGIS Pro - Δημιουργία χαρτογραφικών συνθέσεων με το ArcGIS Pro - Δημοσίευση επιπέδων πληροφορίας από το ArcGIS Pro και κατασκευή εφαρμογών web με το ArcGIS Online - Απόκτηση δεδομένων ΓΣΠ από το Internet και χρήση τους στο ArcGIS Pro - Δημιουργία γεωχωρικών δεδομένων με το ArcGIS Pro - Επεξεργασία δεδομένων με το ArcGIS Pro - Πώς πραγματοποιείται η χωρική ανάλυση στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση γεωεπεξεργασίας  στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση γεωκωδικοποίησης στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση ανάλυσης δικτύου στο ArcGIS Pro - Χρήση δεδομένων πλεγματικής μορφής στο ArcGIS Pro - Χρήση εικόνων τηλεπισκόπησης στο ArcGIS Pro - Πραγματοποίηση χωρικής παρεμβολής με το ArcGIS Pro - Εργασία με ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα στο ArcGIS Pro - Εργασία με ισοϋψείς γραμμές, Δίκτυα Ακανόνιστων Τριγώνων (TIN) και εικόνες 3D στο ArcGIS Pro - Εργασία με δεδομένα Lidar στο ArcGIS Pro - Αναπαράσταση 3D γεωχωρικών δεδομένων με το ArcGIS Pro - Χρήση υπολογισμών απόστασης και διαδρομής ελάχιστου κόστους στο ArcGIS Pro - Εκτέλεση πράξεων άλγεβρας χαρτών στο ArcGIS Pro - Κατασκευή μοντέλου στο ArcGIS Pro - Χρήση εργαλείων υδρολογικής μοντελοποίησης στο ArcGIS Pro - Μετάβαση από το ArcMap στο ArcGIS Pro - Χρήση συστημάτων αναφοράς στο ArcGIS - Γλωσσάρι