Βλέπετε 1–12 από 217 αποτελέσματα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12.60
Στον Οδηγό πληροφοριακής παιδείας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι ζητούμενες γνωστικές πρακτικές που αφορούν τη μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενό του αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Με στόχο τη δημιουργία ενός χρηστικού βοηθήματος, η διαδικασία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης περιγράφεται σε μια σειρά πρακτικών βημάτων με αναλυτική εξήγηση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στις επιμέρους ενότητες συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης. Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί (α) από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ειδικά όταν εκπονούν εργασίες, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πηγών πληροφόρησης, να εφαρμόζουν κριτήρια αξιολόγησής τους και να ακολουθούν τις δεοντολογικές αρχές χρήσης τους και (β) από το ανθρώπινο δυναμικό των ανωτάτων ή/και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βιβλιοθηκών, το οποίο μπορεί να αντλεί ιδέες και να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες των δικών του προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας.   Περιεχόμενα:
 • Το πλαίσιο των βασικών ιδεών και εννοιών για την πληροφοριακή παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ACRL Framework)
 • Πληροφορία και πηγές πληροφόρησης
 • CRAAP Test
 • Αναζήτηση της πληροφορίας
 • Μεθοδολογία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης
 • Δεοντολογία χρήσης της πληροφορίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ MIPS)

71.10
Χαρακτηριστικά έκτης έκδοσης:
 • Σε βάθος κάλυψη με παραδείγματα και περιεχόμενο της παραλληλίας υλικού και λογισμικού
 • Νέες ενότητες σε κάθε κεφάλαιο σχετικά με τις αρχιτεκτονικές συγκεκριμένου τομέα (domain-specific architectures)
 • Έμφαση στις «Επτά σπουδαίες ιδέες» της αρχιτεκτονικής υπολογιστών: Απόδοση μέσω παραλληλίας, απόδοση μέσω διοχέτευσης, απόδοση μέσω πρόβλεψης, ιεραρχία μνημών, χρήση της αφαίρεσης για απλοποίηση της σχεδίασης, επιτάχυνση της πιο κοινής περίπτωσης, και φερεγγυότητα μέσω πλεονασμού.
 • Επικαιροποίηση όλων των πραγματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων που περιέχει το βιβλίο
  Για το βιβλίο υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο για περαιτέρω μελέτη, παραρτήματα, γλωσσάρι, βιβλιογραφικές αναφορές, και προτεινόμενο υλικό μελέτης για προχωρημένους εδώ.   Περιεχόμενα: •Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών •Εντολές: Η γλώσσα του υπολογιστή •Αριθμητική για υπολογιστές •Ο επεξεργαστής •Μεγάλη και γρήγορη: Αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης •Παράλληλοι επεξεργαστές από τις συσκευές έως το νέφος •ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: •Συμβολομεταφραστές, προγράμματα σύνδεσης, και ο προσομοιωτής SPIM •Τα βασικά της λογικής σχεδίασης

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 3D COMPUTER ANIMATION

52.47
Το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Κίνησης 3D Animation ολοκληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο γνωστικό πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού- Animation η οποία ξεκίνησε με το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Περιβάλλοντος 3D Modeling για Animation (Εκδόσεις Φαίδιμος, 2021). Κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η προσέγγιση της δημιουργίας 3D Animation, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή, με βάση παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές Stop Motion Animation. Σε αυτό το βιβλίο η προσέγγιση των 3D Computer τεχνικών δημιουργίας Animation γίνεται με βάση αντίστοιχες παραδοσιακές μεθόδους Stop Motion Animation, σε μία παράλληλη εξέταση. Ένα κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η αξιοποίηση ανοικτών και δωρεάν λογισμικών για την ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας δημιουργίας 3D Computer Animation, με κύριο εκπρόσωπο αυτού του τύπου των λογισμικών το Blender. Όσον αφορά στη δομή αυτού του βιβλίου, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες, όπου ομαδοποιούνται, αντίστοιχα, 13 κεφάλαια, και σε ένα αυτόνομο κεφάλαιο που ολοκληρώνει τη διαδικασία που περιγράφεται στην τρίτη και στην τέταρτη ενότητα και θα μπορούσε να ενταχθεί τόσο στη μία όσο και στην άλλη. Όλες οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται με το παρακάτω συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό: Βίντεο μαθήματα σε απόλυτη αντιστοιχία με το κάθε κεφάλαιο. Συγκεκριμένες ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες διατίθενται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο αναδεικνύεται ως κομβικό στοιχείο μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο σε μορφές τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Με άλλα λόγια, αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για αυτόνομους δημιουργούς και επαγγελματίες στον χώρο του Animation, αλλά και σε συγγενή γνωστικά πεδία με αυτόν.

ACADEMIC ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE 2nd EDITION

54.00
Academic English for Computer Science aims to provide a tool for the effective study of computational science and technology. It addresses international students who use English as a second language. It can be used as a foundation course in undergraduate programs of computer science, computer engineering, and information technology. The material of this course draws content from core areas of computer science, aspiring to create an initial induction in the field. Furthermore, the academic skills incorporated in each content unit will enhance the students’ ability to:
 • Read and interpret a wide variety of texts and genres relevant to computing.
 • Acquire a solid base of domain-specific terminology.
 • Practice various note-taking methods, so as to improve their overall academic experience and personal-growth process.
 • Write argumentation essays to illustrate similar and opposing views.
 • Cite known researchers and acknowledge contribution from peers in the field.
 • Communicate with other practitioners in a way that shows respect for diverse perspectives.
 • Deliver their own message in a genuine and powerful way.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ Γ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

15.21
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ύλη του μαθήματος «Πληροφορική» της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής. Περιέχει υλικό -θεωρία και ασκήσεις- σχετικό με τη νέα ύλη του μαθήματος, τις οδηγίες διδασκαλίας και το νέο συμπληρωματικό βιβλίο Πληροφορικής. Έχει οργανωθεί σε ανεξάρτητα κεφάλαια-μαθήματα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με ευέλικτο τρόπο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού και να του επιτρέπει να διαμορφώσει εναλλακτικά διδακτικά μονοπάτια συνδυαστικά και με τις οδηγίες διδασκαλίας. Περιέχει πλούσιο υλικό σχετικά με το νέο συμπληρωματικό βιβλίο μαθητή καθώς και τις λύσεις των δραστηριοτήτων και των ασκήσεών του. Περιλαμβάνονται: • ερωτήσεις κατανόησης όλων των τύπων, • λυμένες ασκήσεις με εκτενή μεθοδολογία, • πληθώρα προτεινόμενων ασκήσεων για λύση, • επιλεγμένα θέματα από τη νέα Τράπεζα Θεμάτων, ενταγμένα σε μια σειρά απαιτητικών κριτηρίων αξιολόγησης για την τελική επανάληψη της θεωρίας. Εκτός από την ανάλυση του περιεχομένου του συμπληρωματικού βιβλίου Πληροφορικής και της σχετικής ύλης, παρατίθενται ευρύτερες αναφορές σχετικά με την Επιστήμη της Πληροφορικής και δραστηριότητες σε διάφορα θέματα, τα οποία διασυνδέονται και με τα άλλα δύο τεύχη του βιβλίου, επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό και στον μαθητή να εμβαθύνουν στην ύλη του μαθήματος στο απαιτητικό εκπαιδευτικό περιβάλλον του Λυκείου και των σπουδών Πληροφορικής.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

22.80
«Το βιβλίο αυτό είναι όλο ευανάγνωστο και χρήσιμο, χωρίς τίποτα περιττό. Αναλυτικότατος, εμπεριστατωμένος οδηγός, αξιοποιήσιμος όχι μόνον στην οργάνωση αποτελεσματικών ελέγχων των λειτουργιών πληροφορικών συστημάτων αλλά, νομίζω και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό τους. Εξαιρετικά κατατοπιστικό για τη βέλτιστη οργάνωση της ανάπτυξης και προστασίας τέτοιων συστημάτων, των λειτουργιών τους και τη διαφύλαξη των δεδομένων που συγκεντρώνουν. Αποτελεί συστηματικό, πρακτικό βοήθημα για την προετοιμασία πιστοποιήσεων κατά ISO.» Νίκος Β. Σταθόπουλος, CEO Εταιρία Προηγμένων Εφαρμογών Συστημάτων Διοίκησης ISON Psychometrica «Το πόνημα του κ. Κυριαζόγλου έχει δομηθεί σε απλή και κατανοητή γλώσσα, χωρίς να χάνει σε επιστημονική αξία, όντας έτσι κατάλληλο, τόσο για τον ειδικευμένο επαγγελματία όσο και για εκείνον που κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο του IT Auditing.» Παναγιώτης Ψωρόιδας Managing Partner TRIAENA Synergies & Consulting P.C.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

35.30
Τα τελευταία χρόνια η Δημόσια Διοίκηση στις περισσότερες χώρες βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις. Οι πολίτες περιμένουν από αυτήν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια σειρά οξύτατων κοινωνικών προβλημάτων και να τους προσφέρει ένα πλήθος υπηρεσιών σε πολλούς τομείς (π.χ. παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, προστασία περιβάλλοντος, δημιουργία υποδομών, ασφάλεια, κ.λπ.). Παράλληλα εκφράζουν μια δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική και στη Δημόσια Διοίκηση και ζητούν από το κράτος μεγαλύτερο βαθμό ανταπόκρισης στις ανάγκες τους και υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών. Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις μεγάλες αυτές προκλήσεις, όμως με περιορισμένα μέσα, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα μείωσης των κρατικών δαπανών. Η μεγάλη αυτή πίεση, να κάνει "περισσότερα" με λιγότερους πόρους οδηγεί τη Δημόσια Διοίκηση, σε κάποιες χώρες περισσότερο και σε κάποιες άλλες λιγότερο, στην υιοθέτηση νέων μορφών οργάνωσης και λειτουργίας, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Information and Communication Technologies - ICTs), με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς της.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ

67.50
Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί την 2η Έκδοση του βιβλίου Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems), με την οποία φιλοδοξούμε να επικαιροποιήσουμε, συμπληρώσουμε και βελτιώσουμε την 1η έκδοση ώστε να αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο για τα θέματα που άπτονται των επιστημονικών πεδίων των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων. Απευθύνεται σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων, ΑΣΕΙ και άλλων ανώτερων Σχολών καθώς επίσης και σε αποφασίζοντες, στελέχη Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία ασχολούνται με τη λήψη ή/και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η δομή του βιβλίου και τα κύρια θέματα που εξετάζονται δίνονται στη συνέχεια: ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δεδομένα, Πληροφορία, Γνώση & Σοφία Θεωρία Αποφάσεων Μοντέλα και Μοντελοποίηση Θεωρία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων Πολυκριτήριες Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων Λήψη Ομαδικών Αποφάσεων Λήψη Αποφάσεων υπό Κίνδυνο και Αβεβαιότητα ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Πληροφοριακά Συστήματα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Επικοινωνίας Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αποθήκες Δεδομένων και Συστήματα O.L.A.P. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Μοντέλων & Δομημένη Μοντελοποίηση ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας & Αναλυτικής για Υποστήριξη Αποφάσεων Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα Ευφυείς Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων Συστήματα Συστάσεων ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ Πολυκριτήρια Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων & Διαπραγματεύσεων Χωρικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

59.14
Περιέχει: Πρόλογος - Επισκόπηση στην Java - Εισαγωγικά - Βασικές Δομές Δεδομένων - Εισαγωγή στην Ταξινόμηση - Συγκριτικοί Αλγόριθμοι - Αλγόριθμοι Κατανομής - Επιλογή - Δένδρα Αναζητήσεως - Δένδρα AVL - Αένδρα-(α,ό) - Ερυθρόμαυρα Δένδρα - Βασικές Έννοιες στον Κατακερματισμό - Κατακερματισμός με Ανοικτή ή Ελεύθερη Διευθυνσιοδότηση - Κατακερματισμός Σταθερού Χειρότερου Χρόνου Αναζητήσεως - Επεκτάσιμος Κατακερματισμός - Ψηφιακά Δένδρα - Δένδρα van Emde Boas - Ξένα Σύνολα και Διαχείρισή τους - Επεκτάσεις στην Διαχείριση Ξένων Συνόλων - Τυχαιοποιημένες Δομές Λεξικού - Δομές Λεξικού Επιμερίσεως ή Τοκοχρεολυσίου - Πιθανοτικές Δομές Ιδιότητας Μέλους - Δυωνυμικές Ουρές - Μονοδενδρικές Ουρές Προτεραιότητας - Αναζήτηση και Ταξινόμηση σε Ιεραρχίες Μνήμης - Γεωμετρικές Δομές Δεδομένων - Δυναμοποίηση Δομών Δεδομένων - Αδιάλειπτες Δομές Δεδομένων - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

65.70
H Επιστήμη υπολογιστών προσφέρεται ως βασικό σύγγραμμα για ένα εισαγωγικό μάθημα στην πληροφορική. Οι συγγραφείς αναλύουν το υπολογιστικό σύστημα στα διάφορα επίπεδά του. Tο βιβλίο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των επιπέδων αυτών, παρουσιάζοντας τις υποκείμενες τεχνολογίες υλικού και λογισμικού, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτιμήσουν και κατανοήσουν όλες τις πτυχές των υπολογιστικών συστημάτων. Στα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
 • Βιογραφίες: Σύντομες και ενδιαφέρουσες βιογραφίες ατόμων με μεγάλη συνεισφορά στην πληροφορική, δίνοντας έμφαση στην ιστορία και στο εύρος της επιστήμης.
 • Ενότητες «Το γνωρίζατε;»: Με ενδιαφέρουσες πληροφορίες που πηγάζουν από την ιστορία της επιστήμης υπολογιστών, από τρέχουσες καταστάσεις και από τις εμπειρίες των συγγραφέων. Αυτά τα μικρά χρονογραφήματα έχουν σχεδιαστεί για να διασκεδάζουν, να εμπνέουν, να εξάπτουν την περιέργεια και, φυσικά, να εκπαιδεύουν.
 • Ενότητες «Ζητήματα δεοντολογίας»: Tονίζουν το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα της πληροφορικής συνοδεύονται επίσης από ευθύνες. Η ιδιωτικότητα, οι κακόβουλες επιθέσεις, οι ιοί και η ελευθερία του λόγου συγκαταλέγονται στα θέματα που αναλύονται. Μετά τις ασκήσεις κάθε κεφαλαίου, ακολουθεί η ενότητα «Ερωτήσεις για σκέψη», όπου τίθενται ενδιαφέροντα ερωτήματα για αυτά τα ζητήματα δεοντολογίας και για το περιεχόμενο κάθε κεφαλαίου.

ΨΗΦΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ARM)

51.30
Ξεκινώντας από τις ψηφιακές λογικές πύλες και προχωρώντας σταδιακά στη σχεδίαση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων, οι Harris και Harris χρησιμοποιούν αυτά τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία ως βάση για τη σχεδίαση ενός πραγματικού επεξεργαστή ARM, κάτι που, με δεδομένο ότι πάνω από το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί προϊόντα με επεξεργαστές ARM, προσφέρει μια συναρπαστική και επίκαιρη εφαρμογή της ψηφιακής σχεδίασης. Ταυτόχρονα διδάσκουν τις θεμελιώδεις γνώσεις της αρχιτεκτονικής υπολογιστών -με τις γλώσσες SystemVerilog και VHDL να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιβλίου- και με δεκάδες παραδείγματα παρουσιάζουν τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση κυκλωμάτων με βάση εργαλεία CAD. Οι Harris και Harris συνδυάζουν το χιουμοριστικό και καθηλωτικό στυλ γραφής τους με μια ενημερωμένη και πρακτική προσέγγιση της ψηφιακής σχεδίασης και, με την ολοκλήρωση του βιβλίου, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν τον δικό τους μικροεπεξεργαστή, έχοντας κατανοήσει πλήρως και επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του. Χαρακτηριστικά της έκδοσης ARM: -Βασικές γνώσεις για τη σχεδίαση ψηφιακής λογικής, και εφαρμογή των εννοιών και τεχνικών για τη σχεδίαση ενός μικροεπεξεργαστή ARM -Παραδείγματα σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων με αντιπαραβολή των δύο πιο διαδεδομένων γλωσσών περιγραφής υλικού (HDL) -SystemVerilog και VHDL -Παραδείγματα που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και απομνημόνευση των βασικών εννοιών και τεχνικών -Πρακτικά παραδείγματα χρήσης του υπολογιστή Rasberry Pi για επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές όπως οθόνες LCD, ασύρματες συσκευές Bluetooth, και κινητήρες -Παραρτήματα όπου καλύπτονται πρακτικά ζητήματα της ψηφιακής σχεδίασης -Στον συνοδευτικό ιστότοπο θα βρείτε παράρτημα με θέμα τον προγραμματισμό σε C (στα Αγγλικά), αρχεία πηγαίου κώδικα SystemVerilog και VHDL, εργαστηριακές εργασίες και λύσεις επιλεγμένων ασκήσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ IBM SPSS STATISTICS 28

76.32
Η νέα μορφή της Ανάλυσης δεδομένων με το SPSS έχει προσαρμοστεί στην έκδοση 28 του ΙΒΜ SPSS Statistics και καλύπτει διεξοδικά τις κύριες διαχειριστικές και αναλυτικές διαδικασίες του λογισμικού. Data Analytics ή Analytics είναι πλέον ο διεθνής όρος που χρησιμοποιείται για τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Το SPSS είναι από τα βασικά λογισμικά του νέου πεδίου, έχοντας ευρύτατη διείσδυση τόσο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και στην εταιρική χρήση. Στην καινούρια έκδοση η παρουσίαση του SPSS γίνεται με έμφαση στις πολυμεταβλητές αναλύσεις. Η διάταξη της ύλης επιτρέπει τη χρήση του ως εισαγωγικού βιβλίου στο λογισμικό αλλά και ως λεπτομερούς οδηγού ανάλυσης δεδομένων για χρήστες με εξειδικευμένες ανάγκες. Τα πρώτα κεφάλαια αναφέρονται σε διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων, ενώ στα επόμενα παρουσιάζονται οι κύριες τεχνικές της απλής και πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Από τα νέα θέματα που αναπτύσσονται αναφέρουμε ενδεικτικά τον υπολογισμό του μεγέθους της επίδρασης στους ελέγχους μέσων τιμών και στην ανάλυση διακύμανσης, τη χρήση εκτιμητών Bootstrap παράλληλα με τις παραμετρικές εκτιμήσεις, την παλινδρόμηση ποσοστημορίων, την πολυωνυμική λογαριθμική παλινδρόμηση και το διατακτικό λογαριθμικό υπόδειγμα. Τα παραδείγματα προέρχονται από τους χώρους της επιδημιολογίας, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της οικονομίας, της διατροφής και της βιολογίας. Στην παρουσίαση των θεμάτων έχουν γίνει όλες οι προσαρμογές που αφορούν την έκδοση 28 του λογισμικού.