Βλέπετε 1–12 από 31 αποτελέσματα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ MIPS)

71.10
Χαρακτηριστικά έκτης έκδοσης:
  • Σε βάθος κάλυψη με παραδείγματα και περιεχόμενο της παραλληλίας υλικού και λογισμικού
  • Νέες ενότητες σε κάθε κεφάλαιο σχετικά με τις αρχιτεκτονικές συγκεκριμένου τομέα (domain-specific architectures)
  • Έμφαση στις «Επτά σπουδαίες ιδέες» της αρχιτεκτονικής υπολογιστών: Απόδοση μέσω παραλληλίας, απόδοση μέσω διοχέτευσης, απόδοση μέσω πρόβλεψης, ιεραρχία μνημών, χρήση της αφαίρεσης για απλοποίηση της σχεδίασης, επιτάχυνση της πιο κοινής περίπτωσης, και φερεγγυότητα μέσω πλεονασμού.
  • Επικαιροποίηση όλων των πραγματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων που περιέχει το βιβλίο
  Για το βιβλίο υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο για περαιτέρω μελέτη, παραρτήματα, γλωσσάρι, βιβλιογραφικές αναφορές, και προτεινόμενο υλικό μελέτης για προχωρημένους εδώ.   Περιεχόμενα: •Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών •Εντολές: Η γλώσσα του υπολογιστή •Αριθμητική για υπολογιστές •Ο επεξεργαστής •Μεγάλη και γρήγορη: Αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης •Παράλληλοι επεξεργαστές από τις συσκευές έως το νέφος •ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: •Συμβολομεταφραστές, προγράμματα σύνδεσης, και ο προσομοιωτής SPIM •Τα βασικά της λογικής σχεδίασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ UNIX-LINUX

40.90
Πρόλογος - Εισαγωγή - Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα και το Unix - Προετοιμασία Υποδομής - Εισαγωγή στη χρήση του κελύφους και τη σύνταξη εντολών - Εισαγωγή στο Σύστημα Αρχείων - Χαρακτήρες Μπαλαντέρ (wildcards) - Ασφάλεια στο Σύστημα Αρχείων - Διεργασίες και Σήματα - Διαχείριση Αρχείων, Ανακατεύθυνση και Διασωλήνωση - Βασικά Φίλτρα - Κανονικές Εκφράσεις - Εισαγωγή στα Σενάρια Κελύφους - Έλεγχοι και Δομές Επιλογής - Ομαδοποίηση Εντολών - Το Σύστημα Αρχείων - Παραρτήματα - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ΨΗΦΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ ARM)

51.30
Ξεκινώντας από τις ψηφιακές λογικές πύλες και προχωρώντας σταδιακά στη σχεδίαση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων, οι Harris και Harris χρησιμοποιούν αυτά τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία ως βάση για τη σχεδίαση ενός πραγματικού επεξεργαστή ARM, κάτι που, με δεδομένο ότι πάνω από το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί προϊόντα με επεξεργαστές ARM, προσφέρει μια συναρπαστική και επίκαιρη εφαρμογή της ψηφιακής σχεδίασης. Ταυτόχρονα διδάσκουν τις θεμελιώδεις γνώσεις της αρχιτεκτονικής υπολογιστών -με τις γλώσσες SystemVerilog και VHDL να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του βιβλίου- και με δεκάδες παραδείγματα παρουσιάζουν τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση κυκλωμάτων με βάση εργαλεία CAD. Οι Harris και Harris συνδυάζουν το χιουμοριστικό και καθηλωτικό στυλ γραφής τους με μια ενημερωμένη και πρακτική προσέγγιση της ψηφιακής σχεδίασης και, με την ολοκλήρωση του βιβλίου, οι αναγνώστες θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν τον δικό τους μικροεπεξεργαστή, έχοντας κατανοήσει πλήρως και επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας του. Χαρακτηριστικά της έκδοσης ARM: -Βασικές γνώσεις για τη σχεδίαση ψηφιακής λογικής, και εφαρμογή των εννοιών και τεχνικών για τη σχεδίαση ενός μικροεπεξεργαστή ARM -Παραδείγματα σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων με αντιπαραβολή των δύο πιο διαδεδομένων γλωσσών περιγραφής υλικού (HDL) -SystemVerilog και VHDL -Παραδείγματα που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και απομνημόνευση των βασικών εννοιών και τεχνικών -Πρακτικά παραδείγματα χρήσης του υπολογιστή Rasberry Pi για επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές όπως οθόνες LCD, ασύρματες συσκευές Bluetooth, και κινητήρες -Παραρτήματα όπου καλύπτονται πρακτικά ζητήματα της ψηφιακής σχεδίασης -Στον συνοδευτικό ιστότοπο θα βρείτε παράρτημα με θέμα τον προγραμματισμό σε C (στα Αγγλικά), αρχεία πηγαίου κώδικα SystemVerilog και VHDL, εργαστηριακές εργασίες και λύσεις επιλεγμένων ασκήσεων.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙoΤ

57.22
Περιέχει: Πρόλογος - Εισαγωγή - Διεργασίες, Αντικείμενα και Υπηρεσίες - Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Java - Η Προσέγγιση Lego - Παίζοντας με τα "Τουβλάκια" - Η Java ως Αντικειμενοστρεφής Γλώσσα - Διαδικασία Ανάπτυξης (Development Process) - Κληρονομικότητα και Διεπαφές - Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής & Διαχείριση Συμβάντων - Χειρισμός Εξαιρέσεων - Ταυτόχρονος Προγραμματισμός - Kυβερνοφυσικές Διεργασίες - Αντικείμενα και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο – Γλωσσάρι - Ευρετήριο 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ

88.83
Περιέχει: Εισαγωγή - Αριθμητικά συστήματα και μετατροπές - Αριθμητική μικροεπεξεργαστή - Βασικά ψηφιακά κυκλώματα - Εσωτερική οργάνωση του μικροεπεξεργαστή - Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή - Συμβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράμματος - Μνήμη - Επικοινωνία μικροεπεξεργαστή με εξωτερικές συσκευές - Εισαγωγή στον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32BIT - Ανάπτυξη βασικών εφαρμογών MIPS Assembly - Διαχείριση πινάκων στην MIPS Assembly - Εργαστηριακές ασκήσεις MIPS Assembly - Εισαγωγή στον προγραμματισμό INTEL Assembly 16bit - Ανάπτυξη εφαρμογών INTEL Assembly 16bit - Προγραμματισμός INTEL Assembly 32bit/64bit/FPU - Εργαστηριακές ασκήσεις INTEL Assembly - Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή - Ανάπτυξη προγραμμάτων στον προσομοιωτή - Γενικά χαρακτηριστικά μικροελεγκτών - Ο μικροελεγκτής AVR ATmega328 - Ο μικροελεγκτής PIC16F84A - Επαναπρογραμματιζόμενες ψηφιακές διατάξεις και η γλώσσα VHDL - Εργαστηριακές ασκήσεις VHDL - Εργασίες για μελέτη και υλοποίηση - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

LINUX ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

94.85
Περιέχει: Εισαγωγή - Τα βασικά Εργαλεία, Αρχεία και Κατάλογοι, Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων, Έλεγχος και Δικαιώματα Πρόσβασης, Συναρτήσεις Διαχείρισης Αρχείων και κΚαταλόγων, Συστήματα Αρχείων - Το Σύστημα EXT2, Τα Συστήματα Αρχείων EXT3 και EXT4, Το Εικονικό Σύστημα Αρχείων, Διεργασίες και Νήματα, Χρονοδρομολόγηση Διεργασιών, Επικοινωνία και Συγχρονισμός Διεργασιών, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

ΣΧΕΣΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

56.70
Το βιβλίο πραγματεύεται τις έννοιες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων, αναλύει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό τους και παρουσιάζει δημοφιλή λογισμικά περιβάλλοντα τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση και τη χρήση τους. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιέχει: 100 παραδείγματα που συνοδεύουν τη θεωρία, 80 υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, 60 άλυτες ασκήσεις για εξάσκηση, 200 επεξηγηματικά διαγράμματα, σχήματα και εικόνες. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει συνοπτικά την Access της Microsoft και την Base των OpenOffice.org και LibreOffice. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις εκμάθησης της Access και της Base. Τα εργαστηριακά μαθήματα περιλαμβάνουν την απαραίτητη θεωρία, αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της Access και της Base, πολλές ασκήσεις για την εμπέδωση των τεχνικών που παρουσιάζονται

WINDOWS 10: ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

16.20
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα φιλικό, οπτικό οδηγό που θα σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε γρήγορα και απλά τα ελληνικά Microsoft Windows 10. Το βιβλίο έχει αναβαθμιστεί από την προηγούμενη έκδοση με νέες λειτουργίες των Windows 10. Τα κείμενα συνοδεύονται από πλήθος εικόνων που δείχνουν στους χρήστες οπτικά τις σχετικές διαδικασίες ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να τις κατανοήσουν εύκολα. Το βιβλίο στοχεύει στον αρχάριο και μέτριο χρήστη υπολογιστών, ή σε χρήστες προηγούμενων εκδόσεων των Windows που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε αυτή τη νέα έκδοση των Windows. Ωστόσο, περιλαμβάνει συμβουλές και τεχνικές που θα βρουν χρήσιμες ακόμα και οι πιο προχωρημένοι χρήστες. Αν είστε καθηγητές ή σπουδαστές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στην εργασία σας γιατί επιπλέον σας παρέχει ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου που συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες στο δικτυακό τόπο του βιβλίου. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (6η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

60.30
Η έκτη έκδοση αυτού του κλασικού διδακτικού βιβλίου έχει αναθεωρηθεί πλήρως με τις τελευταίες εξελίξεις στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή και του συστήματος. Περιέχει τώρα παραδείγματα από την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών RISC-V («RISC Five»), ένα σύγχρονο σύνολο εντολών που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε ώστε να αποτελέσει ένα ελεύθερο και δωρεάν υιοθετήσιμο πρότυπο. Περιλαμβάνει επίσης ένα νέο κεφάλαιο σε αρχιτεκτονικές συγκεκριμένου τομέα (domain-specific architectures) και ένα ενημερωμένο κεφάλαιο σχετικά με την υπολογιστική κλίμακας αποθήκης (warehouse-scale computing) το οποίο παρουσιάζει τις πρώτες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για τον νεότερο υπολογιστή κλίμακας αποθήκης της Google.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 10η ΕΚΔΟΣΗ

72.00
Νέα Δέκατη Έκδοση του βιβλίου Λειτουργικά Συστήματα των Silberschatz, Galvin και Gagne εισάγει τις θεμελιώδεις αρχές του πεδίου, καθώς και εξελίξεις στην αιχμή της τεχνολογίας για να δώσει στους φοιτητές μια ευρεία κατανόηση του ταχέως αναπτυσσόμενου κόσμου των λειτουργικών συστημάτων. Κεφάλαιο 1, Εισαγωγή: Ενημερωμένη κάλυψη των πολυπύρηνων συστημάτων καθώς και νέα κάλυψη των συστημάτων NUMA και των συστάδων Hadoop. Κεφάλαιο 2, Δομές Λειτουργικών Συστημάτων: Ενημερωμένη μελέτη του Android και του iOS και κάλυψη του υποσυστήματος Windows για Linux Κεφάλαιο 3, Διεργασίες: Διάταξη μνήμης ενός προγράμματος C, ιεραρχία διεργασιών Android, πέρασμα μηνυμάτων Mach και Android RPC. Αντικατάσταση της κάλυψης της παραδοσιακής διεργασίας init του UNIX/Linux με την systemd. Κεφάλαιο 4, Νήματα και Συνδρομική Επεξεργασία: Αύξηση της κάλυψης της υποστήριξης για συνδρομικό και παράλληλο προγραμματισμό σε επίπεδο API και βιβλιοθήκης. Αναθεώρηση της ενότητας που αφορά σε νήματα Java, ώστε να περιλαμβάνει τα Futures και ενημέρωση της κάλυψης του Grand Central Dispatch της Apple, ώστε να περιλαμβάνει το Swift. Κεφάλαιο 5, Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ: Αναθεώρηση της κάλυψης του χρονοπρογραμματισμού με πολυεπίπεδες ουρές και του χρονοπρογραμματισμού πολυπύρηνης επεξεργασίας. Κεφάλαιο 6, Εργαλεία Συγχρονισμού: Κάλυψη θεμάτων αρχιτεκτονικής, όπως αναδιάταξη εντολών και καθυστερημένες εγγραφές σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης. Κεφάλαιο 7, Παραδείγματα Συγχρονισμού: Νέα κάλυψη για επώνυμους και ανώνυμους σημαφόρους, καθώς και για μεταβλητές συνθήκης και μια νέα ενότητα για το συγχρονισμό Java. Κεφάλαιο 8, Αδιέξοδα: Νέα κάλυψη των εργαλείων Linux lockdep και BCC deadlock_detector. Κεφάλαιο 9, Κύρια Μνήμη: Ενημέρωση του κεφαλαίου για θέματα διαχείρισης μνήμης σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα. Νέα κάλυψη της αρχιτεκτονικής ARMv8 64-bit, ενημέρωση της κάλυψης των βιβλιοθηκών δυναμικών συνδέσεων και αλλαγή της κάλυψης της εναλλαγής, ώστε να εστιάζεται στην εναλλαγή σελίδων, αντί της εναλλαγής διεργασιών. Κεφάλαιο 10, Εικονική Μνήμη: Ενημερωμένη κάλυψη της ανάθεσης μνήμης σε συστήματα NUMA και καθολική ανάθεση, χρησιμοποιώντας μια λίστα ελεύθερων πλαισίων. Η νέα κάλυψη περιλαμβάνει τη συμπιεσμένη μνήμη, σοβαρά ή αμελητέα σφάλματα σελίδων και διαχείριση μνήμης στο Linux και στα Windows 10. Κεφάλαιο 11, Δομή Μαζικού Χώρου Αποθήκευσης: Μόνιμες συσκευές μνήμης, όπως οι δίσκοι flash και οι δίσκοι σταθερής κατάστασης. Απλοποίηση χρονοπρογραμματισμού σκληρών δίσκων. Νέα ενότητα για αποθήκευση νέφους, ενημερωμένη κάλυψη για RAID και νέα συζήτηση για αποθήκευση αντικειμένων. Κεφάλαιο 12, Συστήματα Ε/Ε: Τεχνολογίες και στοιχεία απόδοσης, με επέκταση της κάλυψης για σύγχρονη/ασύγχρονη Ε/Ε και Ε/Ε με αναμονή/χωρίς αναμονή και προσθήκη μιας ενότητας για τη διανυσματική Ε/Ε. Επέκταση της κάλυψης της διαχείρισης ισχύος για λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών. Κεφάλαιο 13, Διεπαφή Συστήματος Αρχείων: Ενημέρωση με πληροφορίες για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Επέκταση της ενότητας για χαρτογράφηση αρχείων στη μνήμη και προσθήκη ενός παραδείγματος Windows API στη συζήτηση για διαμοιραζόμενη μνήμη. Κεφάλαιο 14, Υλοποίηση Συστήματος Αρχείων: Ενημέρωση της κάλυψης για τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αναφορές στα TRIM και Apple File System. Κεφάλαιο 15, Εσωτερικά Θέματα Συστήματος Αρχείων: Νέο κεφάλαιο με ενημερωμένες πληροφορίες από τα Κεφάλαια 11 και 12 της προηγούμενης έκδοσης. Κεφάλαιο 16, Ασφάλεια: Αναθεωρημένοι και ενημερωμένοι όροι για τους σύγχρονους κινδύνους στην ασφάλεια και τις λύσεις με έμφαση στην αρχή των ελάχιστων προνομίων. Ενημέρωση της ασφάλειας για τα Windows 10. Κεφάλαιο 17, Προστασία: Περιέχει σοβαρές αλλαγές. Ενημέρωση της συζήτησης για τους δακτυλίους και τα επίπεδα προστασίας, αναφορά στο μοντέλο Bell-LaPadula και εξερεύνηση του μοντέλου έμπιστων ζωνών (TrustZones) ARM και την Secure Monitor Calls. Κεφάλαιο 18, Εικονικές Μηχανές: Πρόσθετες λεπτομέρειες για τεχνολογίες που βοηθούνται από το υλικό. Επέκταση του θέματος του περιορισμού εφαρμογής, ώστε να περιλαμβάνει υποδοχείς, ζώνες, docker και Kubernetes. Νέα ενότητα για την εξελισσόμενη έρευνα για την εικονικοποίηση, που περιλαμβάνει unikernels, λειτουργικά συστήματα βιβλιοθήκης, hypervisors διαμέρισης και διαχωρισμού. Κεφάλαιο 19, Δίκτυα και Κατανεμημένα Συστήματα: Σημαντικές ενημερώσεις, ώστε να συνδυάζει την κάλυψη των δικτύων υπολογιστών και των κατανεμημένων συστημάτων. Ενημέρωση για τα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και τα σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα. Έμφαση στο μοντέλο TCP/IP και συζήτηση για τον χώρο αποθήκευσης νέφους. Επέκταση της κάλυψης του θέματος επίλυσης ονομάτων και προσθήκη ενός παραδείγματος σε Java. Νέα κάλυψη για κατανεμημένα συστήματα αρχείων, που περιλαμβάνουν το MapReduce επί του συστήματος αρχείων Google, του Hadoop, του GPFS και του Lustre. Κεφάλαιο 20, Το Σύστημα Linux: Κάλυψη του πυρήνα του Linux 4.i. Κεφάλαιο 21, Το Σύστημα Windows 10: Νέο κεφάλαιο, που καλύπτει τα εσωτερικά θέματα των Windows 10.

ΤΟ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ UNIX

11.65
HALAMKA JOHN D. │1.1.1988 │ 263 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ │ 9789602602041

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΤΟΜΟΣ: 1

17.80
TANENBAUM ANDREW S. │1.1.1993 │ 552 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ │ 9789608533448