Βλέπετε 1–12 από 38 αποτελέσματα

ΤΟ ‘ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ’ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

12.15
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και της έννομης τάξης του με το περιβάλλον θα μπορούσε να παρομοιασθεί με το «εγωιστικό γονίδιο» στο ομώνυμο βιβλίο του Richard Dawkins. Όπως τα ανθρώπινα γονίδια περιγράφονται από τον Dawkins ως εγωιστικά, διότι αποβλέπουν στο συμφέρον της αναπαραγωγής και της επιβίωσής τους, έτσι ακριβώς και στο δίκαιο κυριάρχησε ένα αντίστοιχο «εγωιστικό γονίδιο». Η ανθρώπινη έννομη τάξη ενδιαφέρθηκε μόνο για τον άνθρωπο και όχι για τον ευρύτερο οργανισμό στον οποίο εντάσσεται αυτός, δηλαδή τη φύση. Πλέον, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει: H μετάβαση από το ανθρωποκεντρικό στο οικοκεντρικό δίκαιο υλοποιήθηκε προεχόντως μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των ζώων και επέφερε μια σειρά από δομικές αλλαγές. Η μετάβαση αυτή σηματοδότησε, επίσης, το τέλος της αλαζονείας του ανθρώπου σε νομικό επίπεδο και αυτό έγινε ακόμη πιο εμφανές με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η «έλλογη σκέψη», που αποτέλεσε για αιώνες τη «σημαία» της ιδέας περί ανθρώπινης ανωτερότητας, έπαυσε πλέον να αποτελεί προνόμιο του ανθρώπου. Η μελέτη του Σπύρου Βλαχόπουλου πραγματεύεται τα ζητήματα που προκύπτουν από τον νέο οικοκεντρικό χαρακτήρα του δικαίου και την τεχνητή νοημοσύνη και απαντά σε μια σειρά από περαιτέρω ερωτήματα: Πρέπει, λ.χ., τα ζώα και τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης να αναγνωριστούν ως υποκείμενα δικαίου και φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων; Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση του δικαίου στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη και στη διοίκηση και πώς επηρεάζεται η λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας;

ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ

17.17
Ο κυβερνοχώρος επιδρά σε κάθε έκφανση της κοινωνίας μας. Παράγει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και ο ρυθμός της αλλαγής είναι απίθανο να μειωθεί σύντομα. Η ανάπτυξη του κυβερνοχώρου εγείρει αναρίθμητα ερωτήματα και η ανάγκη για απαντήσεις σε αυτά είναι επιτακτική. Σε πλήρη αντίθεση με άλλους τομείς, σε ό,τι αφορά τον κυβερνοχώρο οι μελετητές των διεθνών σχέσεων φαίνεται να βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά. Το πεδίο αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τις παραδοσιακές κρατοκεντρικές έννοιες όπως η εθνική ασφάλεια, η διπλωματία, η ισορροπία ισχύος και η διακυβέρνηση. Στο πεδίο του κυβερνοχώρου οι διεθνολόγοι πρέπει να κοιτάξουν στο κοντινό μέλλον με αρκετή πειθαρχία, ώστε να διακρίνουν τους περιορισμούς και να αποφύγουν τις γενικεύσεις, αλλά και με αρκετή φαντασία, για να εντοπίσουν τις επερχόμενες εξελίξεις. Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να κοιτάξουν το παρελθόν με μια κριτική ματιά, για να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα και να διακρίνουν στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας. Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να αποτυπώσει και να εξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους η επανάσταση στην πληροφοριακή τεχνολογία επηρεάζει τη διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης. Στο πλαίσιο αυτό αναλύει τις δυναμικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του κυβερνοχώρου και της παγκόσμιας τάξης – αναφορικά με έννοιες όπως η διακυβέρνηση, η δημοκρατία, η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια, η κρατική κυριαρχία, η ηγεμονία, η ισχύς, o ψηφιακός αυταρχισμός και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ

16.65
Στο νέο του βιβλίο, που έχει ήδη ενταχθεί με επιτυχία στα πανεπιστήμια, ο κορυφαίος συγγραφέας Douglas E. Comer εισάγει τους αναγνώστες μεθοδικά και διεξοδικά στην υπολογιστική νέφους (cloud computing). Το βιβλίο Υπολογιστική νέφους: Το μέλλον της υπολογιστικής επικεντρώνεται στις έννοιες και τις αρχές που διέπουν την υπολογιστική νέφους, παρά στα εμπορικά προϊόντα των παρόχων και προμηθευτών υπηρεσιών νέφους, και δίνει μια πλήρη εικόνα για τα πλεονεκτήματα και την εξέλιξη της υπολογιστικής νέφους, τις υποδομές, την εικονικοποίηση, την αυτοματοποίηση και την ενορχήστρωση, καθώς και για τον σχεδιασμό λογισμικού εγγενούς στο νέφος. Στο βιβλίο εξετάζονται αναλυτικά τόσο οι υλικές όσο και οι εικονικές εγκαταστάσεις των κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστικών συστημάτων (π.χ. διακομιστές, υπερεπόπτες, εικονικές μηχανές και περιέκτες), των δικτύων (π.χ. αρχιτεκτονική δικτύων φύλλων-κορμών, δίκτυα VLAN και VXLAN), και των μηχανισμών αποθήκευσης (π.χ. SAN, NAS και αποθήκευση αντικειμένων). Τα κεφάλαια που αφορούν την αυτοματοποίηση και την ενορχήστρωση καλύπτουν την εννοιολογική οργάνωση των συστημάτων που αναλαμβάνουν την αυτόματη διάθεση και κλιμάκωση του λογισμικού. Στα κεφάλαια σχετικά με το λογισμικό που είναι εγγενές στο νέφος καλύπτονται ο παραλληλισμός, οι μικροϋπηρεσίες, το μοντέλο MapReduce, ο σχεδιασμός λογισμικού βασισμένου σε ελεγκτές, και η υπολογιστική χωρίς διακομιστή. Το βιβλίο επικεντρώνεται μεν σε έννοιες και αρχές, αλλά επιστρατεύει στα παραδείγματά του διαδεδομένες τεχνολογίες όπως είναι οι περιέκτες Docker και το σύστημα Kubernetes. Τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου εξηγούν τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια στο νέφος, καθώς και τη χρήση μοντέλων τα οποία διευκολύνουν τον χειρισμό των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει ο σχεδιασμός λογισμικού για το νέφος. Σχεδιασμένο ως εγχειρίδιο για σπουδαστές και επαγγελματίες, το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές τεχνολογίας λογισμικού και επαγγελματίες μηχανικούς λογισμικού που θέλουν να κατανοήσουν την τεχνολογία του νέφους, αλλά και για υπεύθυνους εταιρικών τμημάτων πληροφορικής που θέλουν να μεταφέρουν τις υπολογιστικές υπηρεσίες των εταιρειών τους στο νέφος.

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3η ΕΚΔΟΣΗ

54.00
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες. Επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση του απαιτούμενου υποβάθρου και αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των κεραιών και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο αναγνώστης εισάγεται στα απαιτούμενα μαθηματικά εργαλεία για την ανάλυση και τη σχεδίαση των κεραιών, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στα συστήματα επικοινωνιών. Επισημαίνονται οι καθοριστικές παράμετροι και γίνεται η παρουσίαση της διάδοσης των κυμάτων μέσα από πολλά παραδείγματα. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον αναγνώστη που επιθυμεί μια ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στη θεωρία των κεραιών και της διάδοσης, όσο και στον επιστήμονα/μηχανικό που αποσπασματικά θα ανατρέξει στο κείμενο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

28.53
Περιέχει: Γιατί Επεξεργασία Σημάτων;, Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων, Παραθύρωση Δεδομένων, Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier και Συνελικτικά Αθροίσματα, Γενικά περί Φίλτρων, FIR Φίλτρα, IIR Φίλτρα, Ειδικές Κατηγορίες Ψηφιακών Φίλτρων, Πολυρυθμική Επεξεργασία, Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων, Μετασχηματισμοί Σημάτων και Γραμμικά Συστήματα, Πιθανότητες και Στοχαστικά Σήματα, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

66.15
Το βιβλίο αυτό βρίσκεται πια στην έκτη έκδοσή του στη σαραντάχρονη πορεία του. Κάθε έκδοση αντιστοιχούσε σε μια διαφορετική φάση στον τρόπο χρήσης των δικτύων υπολογιστών. Όταν εμφανίστηκε η πρώτη έκδοση, το 1980, τα δίκτυα αποτελούσαν απλώς μια ακαδημαϊκή περιέργεια. Τώρα, στην έκτη έκδοση, η έμφαση της βιομηχανίας είναι στην πολύ υψηλή απόδοση, με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5G, Ethernet100 gigabit, και 802.11ax WiFi σε ταχύτητες έως 11 Gbps άμεσα διαθέσιμες. Στο βιβλίο έχουν γίνει σημαντικές προσθήκες και τροποποιήσεις, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένο με τις νέες τάσεις και δυνατότητες στην τεχνολογία και την ασφάλεια των υπολογιστικών δικτύων. Επιπλέον, έχουν προστεθεί δεκάδες νέες ασκήσεις και δεκάδες νέες βιβλιογραφικές αναφορές. Περιεχόμενα •Εισαγωγή •Το φυσικό επίπεδο •Το επίπεδο συνδέσμου μετάδοσης δεδομένων •Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων •Το επίπεδο δικτύου •Το επίπεδο μεταφοράς •Το επίπεδο εφαρμογών •Ασφάλεια δικτύων •Προτεινόμενα αναγνώσματα και βιβλιογραφία O Andrew S. Tanenbaum είναι ομότιμος καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Vrije. Ο Nick Feamster είναι καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών (έδρα Neubauer) και διευθυντής του Κέντρου για τα Δεδομένα και την Υπολογιστική (Center for Data and Computing, CDAC) στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Ο David J. Wetherall εργάζεται στην Google. Έχει διατελέσει αναπληρωτής καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, στο Σιάτλ

ΜΑΘΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ NOVELL

8.57
ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ │1.1.1995 │ 191 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ │ 9789607510143

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ WIMAX

31.50
RIAS MUHAMED │1.12.2010 │ 480 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ │ 9789607182821

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ

40.50
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Κ. │1.3.2011 │ 728 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ │ 9789607182760

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

33.75
Ο όρος επικοινωνία (communication) καλύπτει μια ευρεία περιοχή και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πεδίων μελέτης, από τη χρήση των συμβόλων μέχρι τις κοινωνικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα. Η σημασία του όρου επικοινωνία, όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το βιβλίο, θα επικεντρωθεί αυστηρά στην έννοια της μετάδοσης της πληροφορίας (transmission of information) από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β. Σε άλλες εποχές θα είχε χρησιμοποιηθεί, σωστά, ο όρος τηλεπικοινωνίες (telecommunications), με τη χρήση του ελληνικού προθέματος τηλε (tele), που σημαίνει μακριά. Όμως, πολλές σύγχρονες εφαρμογές των τεχνικών που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο μπορεί να έχουν μικρή εμβέλεια, όπως είναι τα ασύρματα ακουστικά τεχνολογίας Bluetooth ή τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (local area networks) όπως το WiFi. Στο βιβλίο αυτό ασχολούμαστε με μεθόδους επικοινωνίας για αναλογικές και ψηφιακές πηγές πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι περισσότερες σύγχρονες επικοινωνίες είναι "ψηφιακές", η έμφαση που δίνεται στις αναλογικές επικοινωνίες μειώνεται σταθερά. Όμως, η αναφορά σε αναλογικές τεχνικές γίνεται για τους παρακάτω τρεις λόγους: (α) Κατανόηση των παλαιών συστημάτων. (β) Πολλές τεχνικές ψηφιακών επικοινωνιών έχουν τη βάση τους στις αντίστοιχες αναλογικές. (γ) Πολλές από τις παραμορφώσεις που παρατηρούνται σε συστήματα "ψηφιακής μετάδοσης" μπορούν να χαρακτηριστούν από τη φύση τους αναλογικές.Ακόμη πιο σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η καλή κατανόηση των αναλογικών συστημάτων διαμόρφωσης βοηθάει στην αναγνώριση και στην εξουδετέρωση αυτών των παραμορφώσεων.Για να συνοψίσουμε, αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στο φυσικό επίπεδο της διαδικασίας επικοινωνίας. Με τις αναλογικές πληροφορίες, το όριο μεταξύ του φυσικού και των άλλων επιπέδων μπορεί να είναι δυσδιάκριτο.

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

40.31
Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες. Επιχειρείται αναλυτική παρουσίαση του απαιτούμενου υποβάθρου και αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των κεραιών και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο αναγνώστης εισάγεται στα απαιτούμενα μαθηματικά εργαλεία για την ανάλυση και τη σχεδίαση των κεραιών, όπως αυτές χρησιμοποιούνται στα συστήματα επικοινωνιών. Επισημαίνονται οι καθοριστικές παράμετροι και γίνεται η παρουσίαση της διάδοσης των κυμάτων μέσα από πολλά παραδείγματα. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο στον αναγνώστη που επιθυμεί μια ουσιαστική ενασχόληση με το αντικείμενο της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, όπως αυτή εφαρμόζεται στη θεωρία των κεραιών και της διάδοσης, όσο και στον επιστήμονα/μηχανικό που αποσπασματικά θα ανατρέξει στο κείμενο.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

25.02
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατ' αρχήν σε τηλεπικοινωνιακούς μηχανικούς και μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεδομένης όμως της διεισδυτικότητας της θεωρίας τηλεπικοινωνιακής κινήσεως στον γενικότερο επιστημονικό τομέα των μηχανικών, συνιστάται η γνώση του αντικειμένου του βιβλίου αυτού σε όλους τους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς και ιδιαιτέρως σε όλους όσους εξειδικεύονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή δικτύων υπολογιστών ως διαχειριστές, αναλυτές ή σχεδιαστές.Πρόθεση του συγγραφέα είναι το βιβλίο αυτό να αποτελέσει εγχειρίδιο μελέτης για προπτυχιακούς φοιτητές. Συνιστάται δε ως βασικό υπόβαθρο στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στους προαναφερθέντες τομείς.