Βλέπετε 1–12 από 550 αποτελέσματα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

12.60
Στον Οδηγό πληροφοριακής παιδείας παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, οι αρχές και οι ζητούμενες γνωστικές πρακτικές που αφορούν τη μεθοδολογία αναζήτησης, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το περιεχόμενό του αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφοριακής παιδείας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Με στόχο τη δημιουργία ενός χρηστικού βοηθήματος, η διαδικασία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης περιγράφεται σε μια σειρά πρακτικών βημάτων με αναλυτική εξήγηση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας των πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στις επιμέρους ενότητες συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης. Ο Οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί (α) από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ειδικά όταν εκπονούν εργασίες, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πηγών πληροφόρησης, να εφαρμόζουν κριτήρια αξιολόγησής τους και να ακολουθούν τις δεοντολογικές αρχές χρήσης τους και (β) από το ανθρώπινο δυναμικό των ανωτάτων ή/και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των βιβλιοθηκών, το οποίο μπορεί να αντλεί ιδέες και να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις ανάγκες των δικών του προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας.   Περιεχόμενα:
 • Το πλαίσιο των βασικών ιδεών και εννοιών για την πληροφοριακή παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ACRL Framework)
 • Πληροφορία και πηγές πληροφόρησης
 • CRAAP Test
 • Αναζήτηση της πληροφορίας
 • Μεθοδολογία αναζήτησης πηγών πληροφόρησης
 • Δεοντολογία χρήσης της πληροφορίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ JAVA 3η ΕΚΔΟΣΗ

80.10
Η Java αποτελεί σήμερα την πιο δυναμική γλώσσα προγραμματισμού η οποία, επειδή δεν εξαρτάται από το σύστημα υλικού, έχει φέρει πραγματική επανάσταση στη δημιουργία εφαρμογών. Με την Java μπορούν να δημιουργηθούν εφαρμογές για υπολογιστές γραφείου (PC) και φορητούς (laptops) μέχρι υπερυπολογιστές (supercomputers) και επίσης για κινητά τηλέφωνα, κονσόλες παιχνιδιών, για το Διαδίκτυο και για τα ενδοδίκτυα (intranets). Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο εξετάζονται:
 • Στοιχειώδη θέματα της γλώσσας, όπως οι τύποι των δεδομένων, οι μεταβλητές, οι δομές επιλογής και επανάληψης, οι πίνακες, ο χειρισμός αλφαριθμητικών, ο χειρισμός μαθηματικών συναρτήσεων κ.λπ.
 • Θέματα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (OOP), όπως οι κλάσεις, τα αντικείμενα, οι μέθοδοι, η κληρονομικότητα και ο πολυμορφισμός.·       Η έννοια του οδηγούμενου από συμβάντα προγραμματισμού (event driven programming).
 • Τα γραφικά, η κίνηση, και η δημιουργία διασύνδεσης χρήστη με γραφικά (GUI) τόσο με τις παλαιότερες βιβλιοθήκες AWT και Swing όσο και με τη νεότερη JavaFX.
 • Προχωρημένα θέματα, όπως οι τεχνικές εισόδου/εξόδου (Ι/Ο), ο χειρισμός των εξαιρέσεων (exception handling), οι γενικεύσεις (generics), οι εκφράσεις λάμδα, η πολυνημάτωση (multithreading), η δημιουργία και ο χειρισμός των βάσεων δεδομένων σε συνδυασμό με το λογισμικό ανοικτού κώδικα SQLite, καθώς και η δημιουργία πακέτων (packages) και αρχείων JAR.
 • Τα σημαντικότερα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) για Java, όπως τα NetBeans και IntelliJ Idea.
 • Κάθε έννοια εξηγείται με απλά, αυτόνομα, και κατανοητά παραδείγματα.
 • Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ερωτήσεις και ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση. Το βιβλίο είναι ανανεωμένο και αναθεωρημένο ώστε να καλύπτει τις τελευταίες εκδόσεις της Java.
Περιεχόμενα βιβλίου:
 • Εισαγωγή
 • Δεδομένα, μεταβλητές, υπολογισμοί
 • Έλεγχος ροής προγράμματος – Δομές επιλογής (διακλαδώσεις) – Δομές επανάληψης
 • Μέθοδοι
 • Χαρακτήρες και αλφαριθμητικά
 • Πίνακες
 • Κλάσεις και αντικείμενα
 • Κληρονομικότητα, διεπαφές, πολυμορφισμός
 • Εξαιρέσεις
 • Συλλογές, Γενικευμένοι τύποι, Δομές Δεδομένων
 • Αρχεία, ρεύματα εισόδου/εξόδου, κανάλια
 • Εκφράσεις λάμδα (λ) και ροές
 • Swing – Μέρος Ι
 • Swing – Μέρος ΙΙ
 • Η βιβλιοθήκη γραφικών JavaFX
 • Η Java και οι βάσεις δεδομένων
 • Νήματα
 • Δίκτυα και επικοινωνίες
 • Ειδικά θέματα

ΤΟ CHATGPT ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

11.61
Καλωσορίσατε σε αυτό το ταξίδι στον κόσμο του ChatGPT, ενός από τα πιο δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν οδηγό για την εξοικείωση με αυτό το ισχυρό εργαλείο και την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση. Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και κυρίως σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν μια αναδυόμενη ψηφιακή τεχνολογία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Με την κατάθεση ιδεών, προτάσεων και παραδειγμάτων στόχος είναι να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, ώστε να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους πρακτική, στην προετοιμασία και στην υλοποίηση της διδασκαλίας τους. Το βιβλίο περιλαμβάνει παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ChatGPT και περιγραφή της λειτουργίας του με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, περιλαμβάνονται συμβουλές και παραδείγματα για την αυτόνομη χρήση του ChatGPT από τους μαθητές. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με αναφορά σε θέματα ηθικής και δεοντολογικής χρήσης του εργαλείου από τους χρήστες του και στις μελλοντικές εξελίξεις στο πεδίο. Αξιοποιώντας το βιβλίο αυτό οι αναγνώστες θα κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του ChatGPT, τα οποία είναι ικανά να μεταμορφώσουν την εκπαίδευση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ελπίδα μας είναι να εμπνευστούν και να πειραματιστούν σε αυτό το νέο πεδίο που ανοίγεται στην εκπαίδευση και στη μάθηση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

14.40
Ποιοι είναι αυτοί οι «αλγόριθμοι» που αλλάζουν την καθημερινή μας ζωή; Τι κρύβεται στην άλλη πλευρά του μαθηματικού παγόβουνου; Οι «αλγόριθμοι» είναι μια πολυσυζητημένη λέξη που πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι γνωρίζουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Χρειαζόμαστε έναν ειδικό στον κώδικα και στις εξισώσεις για να μας καθοδηγήσει σε ένα ασφαλές ταξίδι στον άγνωστο κόσμο της ψηφιακής μοντελοποίησης. Για τη διακεκριμένη επιστήμονα Ορελί Ζαν, δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό ή πιο ευανάγνωστο από μια γραμμή κώδικα: πρόκειται για την υπόσχεση της κατανόησης, μέσω της εικονοποίησης των φαινομένων, της ίδιας της ζωής –όλων των φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων– οποιουδήποτε συστήματος, ζωντανού ή αδρανούς. Η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου σημαίνει τη χάραξη μιας διαδρομής επίλυσης για ένα δεδομένο πρόβλημα. Μιας διαδρομής συγκεκριμένης και αξιόπιστης. Κατάδυση στο εικονικό, προκειμένου να κατανοήσουμε το πραγματικό: αν η προσέγγιση αυτή φαίνεται παράδοξη, για την ερευνήτρια είναι η μοναδική μέθοδος για να συλλάβει τον κόσμο μας, ο οποίος συνεχώς θέτει δυσπρόσιτα και δυσερμήνευτα ερωτήματα. Και ακριβώς αυτό το μέσο, η Αλγοριθμική Επιστήμη, διαχωρίζει αλλά και συνδέει το πραγματικό και το εικονικό σύμπαν. Η κατανόηση της λειτουργίας της οδηγεί στην κατανόηση μιας διαδικασίας που συμφιλιώνει αυτούς τους δύο κόσμους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ MIPS)

71.10
Χαρακτηριστικά έκτης έκδοσης:
 • Σε βάθος κάλυψη με παραδείγματα και περιεχόμενο της παραλληλίας υλικού και λογισμικού
 • Νέες ενότητες σε κάθε κεφάλαιο σχετικά με τις αρχιτεκτονικές συγκεκριμένου τομέα (domain-specific architectures)
 • Έμφαση στις «Επτά σπουδαίες ιδέες» της αρχιτεκτονικής υπολογιστών: Απόδοση μέσω παραλληλίας, απόδοση μέσω διοχέτευσης, απόδοση μέσω πρόβλεψης, ιεραρχία μνημών, χρήση της αφαίρεσης για απλοποίηση της σχεδίασης, επιτάχυνση της πιο κοινής περίπτωσης, και φερεγγυότητα μέσω πλεονασμού.
 • Επικαιροποίηση όλων των πραγματικών περιπτώσεων και παραδειγμάτων που περιέχει το βιβλίο
  Για το βιβλίο υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο για περαιτέρω μελέτη, παραρτήματα, γλωσσάρι, βιβλιογραφικές αναφορές, και προτεινόμενο υλικό μελέτης για προχωρημένους εδώ.   Περιεχόμενα: •Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών •Εντολές: Η γλώσσα του υπολογιστή •Αριθμητική για υπολογιστές •Ο επεξεργαστής •Μεγάλη και γρήγορη: Αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης •Παράλληλοι επεξεργαστές από τις συσκευές έως το νέφος •ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: •Συμβολομεταφραστές, προγράμματα σύνδεσης, και ο προσομοιωτής SPIM •Τα βασικά της λογικής σχεδίασης

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 3D COMPUTER ANIMATION

52.47
Το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Κίνησης 3D Animation ολοκληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία στο γνωστικό πεδίο του τρισδιάστατου σχεδιασμού- Animation η οποία ξεκίνησε με το βιβλίο Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Περιβάλλοντος 3D Modeling για Animation (Εκδόσεις Φαίδιμος, 2021). Κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η προσέγγιση της δημιουργίας 3D Animation, όπως αυτή διαμορφώνεται στην ψηφιακή εποχή, με βάση παραδοσιακές διαδικασίες και τεχνικές Stop Motion Animation. Σε αυτό το βιβλίο η προσέγγιση των 3D Computer τεχνικών δημιουργίας Animation γίνεται με βάση αντίστοιχες παραδοσιακές μεθόδους Stop Motion Animation, σε μία παράλληλη εξέταση. Ένα κοινό στοιχείο και των δύο βιβλίων είναι η αξιοποίηση ανοικτών και δωρεάν λογισμικών για την ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας δημιουργίας 3D Computer Animation, με κύριο εκπρόσωπο αυτού του τύπου των λογισμικών το Blender. Όσον αφορά στη δομή αυτού του βιβλίου, αναπτύσσεται σε τέσσερις ενότητες, όπου ομαδοποιούνται, αντίστοιχα, 13 κεφάλαια, και σε ένα αυτόνομο κεφάλαιο που ολοκληρώνει τη διαδικασία που περιγράφεται στην τρίτη και στην τέταρτη ενότητα και θα μπορούσε να ενταχθεί τόσο στη μία όσο και στην άλλη. Όλες οι παραπάνω ενότητες υποστηρίζονται με το παρακάτω συμπληρωματικό ψηφιακό υλικό: Βίντεο μαθήματα σε απόλυτη αντιστοιχία με το κάθε κεφάλαιο. Συγκεκριμένες ασκήσεις και δραστηριότητες μάθησης, οι οποίες διατίθενται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Με αυτόν τον τρόπο το βιβλίο αναδεικνύεται ως κομβικό στοιχείο μίας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να φανεί χρήσιμο τόσο σε μορφές τυπικής όσο και μη τυπικής μάθησης. Με άλλα λόγια, αυτό το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και για αυτόνομους δημιουργούς και επαγγελματίες στον χώρο του Animation, αλλά και σε συγγενή γνωστικά πεδία με αυτόν.

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ PYTHON

23.31
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στις βασικές προγραµµατιστικές έννοιες και να τον βοηθήσει να κάνει τα πρώτα του βήµατα ως προγραµµατιστής. Μέσω παραδειγµάτων και ασκήσεων, ο αναγνώστης µαθαίνει σταδιακά να χειρίζεται τα κύρια εργαλεία ανάπτυξης προγραµµάτων που προσφέρει η γλώσσα προγραµµατισµού, καθώς και να σχεδιάζει προγράµµατα, να τα υλοποιεί και να ελέγχει την ορθότητά τους. Το βιβλίο έχει γραφτεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να µην προϋποθέτει προηγούµενες γνώσεις προγραµµατισµού.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ JAVA

14.40
 • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 09/2023
 • ΣΕΛΙΔΕΣ: 82
 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΛΑΚΟ

Η ΓΛΩΣΣΑ PYTHON ΣΕ ΒΑΘΟΣ

62.10
Το βιβλίο ξεκινά με μια αναλυτική εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ και τον προγραμματισμό, εξοικειώνοντας τον αναγνώστη με τις βασικές έννοιες και την αλγοριθμική σκέψη. Στη συνέχεια, αναλύει όλα τα χαρακτηριστικά της Python, με έναν ιδιαίτερα εποπτικό και επεξηγηματικό τρόπο. Το βιβλίο δεν προϋποθέτει γνώσεις προγραμματισμού, και βοηθά τον αναγνώστη να εξοικειωθεί εύκολα και γρήγορα με τη φιλοσοφία του προγραμματισμού και να κατανοήσει πλήρως τα στοιχεία της γλώσσας. Ο πεπειραμένος προγραμματιστής θα βρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των μηχανισμών της γλώσσας, πλήρη κάλυψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και υλοποιήσεις εξειδικευμένων αλγορίθμων και τεχνικών προγραμματισμού.
Στο βιβλίο εξετάζονται διεξοδικά τα παρακάτω θέματα:
 • Διαχείριση μνήμης και οντότητες της Python
 • Βασικοί τύποι δεδομένων, παραστάσεις, εντολές ελέγχου και επανάληψης
 • Συναρτήσεις, γεννήτριες και επαναλήπτες
 • Λίστες, πλειάδες, σύνολα λεξικά, bytes και bytearrays
 • Χειρισμός αρχείων
 • Αναδρομικές συναρτήσεις, αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης
 • Ουρές και στοίβες, και ο τρόπος υλοποίησής τους στην Python
 • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, κλάσεις και αντικείμενα
 • Πολυμορφισμός, υπερφόρτωση τελεστών και κληρονομικότητα
 • Διαχείριση εξαιρέσεων
Το IDLE, το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της Python
•Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης λυμένα παραδείγματα, μια σύντομη ανασκόπηση, τα συχνότερα λάθη που γίνονται, καθώς και ασκήσεις διαφορετικών βαθμών δυσκολίας. Η δομή αυτή καθιστά το βιβλίο ιδανικό για εκπαιδευτική χρήση.
•Το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου περιέχει τον κώδικα των προγραμμάτων του βιβλίου, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων, καθώς και τον κώδικα των λύσεών τους.
•Με αποσπώμενη κάρτα αναφοράς.
•Δυνατότητα για διαδικτυακά (online) μαθήματα στο http://python.bytes.gr/elessons
•Ιστότοπος με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό στη διεύθυνση http://python.bytes.gr

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

25.28
Η κατανόηση φαινομένων και διαδικασιών που αναδύονται στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί, σήμερα, επιτακτική ανάγκη. Χρειαζόμαστε μορφές κριτικής γνώσης που θα μας βοηθήσουν να συλλάβουμε τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις αυτού του πολύπλοκου ψηφιακού τοπίου. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να προβούμε σε τεκμηριωμένες κρίσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γιατί. Δείχνοντας στον αναγνώστη πώς να θέτει τα σωστά είδη ερωτημάτων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Christian Fuchs μας οδηγεί σε ένα ταξίδι κριτικής σκέψης και γνώσης, εμβαθύνοντας σε μελέτες περίπτωσης σχετικά με την Google, το Facebook, το Twitter, το Weibo, τη Wikipedia κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι η αποκάλυψη των δομών και των σχέσεων εξουσίας που βρίσκονται στο επίκεντρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το βιβλίο αυτό συνιστά έναν απαραίτητο, κριτικό οδηγό για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των σπουδών των νέων μέσων, της κοινωνιολογίας και όλων εκείνων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που εμπλέκονται με την κριτική μελέτη της σύγχρονης ψηφιακής συνθήκης. Οι αναγνώστες/τριες δεν θα δουν ποτέ ξανά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο τρόπο. Βιογραφικά Ο CHRISTIAN FUCHS είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Paderborn της Γερμανίας και διαπρεπής κοινωνιολόγος και θεωρητικός των Επικοινωνιών και της Ψηφιακής Τεχνολογίας. Από το 2013 έως το 2022 ήταν Καθηγητής Μέσων, Επικοινωνίας και Κοινωνίας και Καθηγητής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στο Πανεπιστήμιο του Westminster, όπου διηύθυνε το Ινστιτούτο Ερευνών Επικοινωνίας και Μέσων (CAMRI). Είναι εκδότης του περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης «tripleC: Communication, Capitalism & Critique», το οποίο ειδικεύεται στη δημοσίευση κριτικών μελετών για τον καπιταλισμό και την επικοινωνία. Από το 2011 έως το 2015 διετέλεσε πρόεδρος του «Ερευνητικού Δικτύου 18 (RN18) – Κοινωνιολογία των Επικοινωνιών και της Έρευνας Μέσων», ενώ από το 2015 έως το 2017 υπήρξε μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας. Επίσης, ο Fuchs είναι συνιδρυτής του δικτύου «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και Κοινωνία» (ICTs and Society), ενός διεθνούς διεπιστημονικού δικτύου ερευνητών που ενδιαφέρονται για τη μελέτη των ψηφιακών μέσων και της κοινωνίας. Ο Fuchs είναι επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς βιβλίων «Critical, Digital and Social Media Studies» (University of Westminster Press) και διατηρεί λογαριασμούς στο YouTube, στο Vimeo και στο Twitter, όπου και παρουσιάζει τις αναλύσεις του για το Διαδίκτυο, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την πολιτική. Ο ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανθρωπολογική και εθνογραφική προσέγγιση των ψηφιακών τεχνολογιών και των νέων μέσων με έμφαση στη μελέτη των κοινωνικο-πολιτισμικών, πολιτικών, οικονομικών και αισθητικών τους διαστάσεων. Οι δημοσιεύσεις του καλύπτουν θεματικές όπως η ψηφιακή ανθρωπολογία και εθνογραφία, η σχέση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευσης, τα ψηφιακά παιχνίδια και οι τεχνικές παιχνιδοποίησης, ο διαμοιρασμός αρχείων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι νέες μορφές ψηφιακής εργασίας και ψηφιακής επιτήρησης, η σχέση ψηφιακότητας, χώρου και χρόνου και η ψηφιακή μουσική.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

19.08
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β' ΕΚΔΟΣΗΣ: Το βιβλίο αυτό είναι ένας Αναγνώστης. Είναι, δηλαδή, μια συλλογή κειμένων που έχει στόχο να φέρει σε επαφή την αναγνώστρια ή τον αναγνώστη με ορισμένα από τα αντιπροσωπευτικότερα κείμενα που θεμελίωσαν το πεδίο των Ψηφιακών Σπουδών. Η επιλογή των κειμένων έχει στόχο, αφενός, να αποτυπώσει την ιστορική εξέλιξη που οδήγησε στην επικράτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σύνολο των κοινωνικών δραστηριοτήτων και, αφετέρου, να αναδείξει τη διεπιστημονικότητα που χαρακτηρίζει τις Ψηφιακές Σπουδές από τη γένεσή τους. Η μετάβαση στην ψηφιακή συνθήκη έχει δύο όψεις. Η μία από αυτές, εκείνη που απασχολεί συχνότερα την έρευνα και την κριτική, αφορά τη διασταύρωση των ψηφιακών τεχνολογιών με τον πολιτισμό, την πολιτική και την κοινωνία. Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες που αναδεικνύονται από αυτή τη διασταύρωση και πώς μπορούμε να επωφεληθούμε; Αλλά επίσης: Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και πώς μπορούν η Φιλοσοφία, η Ηθική και το Δίκαιο να μας βοηθήσουν να τους αντιμετωπίσουμε; Με άλλα λόγια, ποια είναι η μορφή της κοινωνικής ρύθμισης που, για καλό ή για κακό, συνοδεύει την έλευση του ψηφιακού; Η άλλη όψη της μετάβασης στην ψηφιακότητα, όπως δείχνουν και πολλά από τα κείμενα αυτού του τόμου, συνδέεται με μια σειρά από πιο θεμελιώδη ερωτήματα. Από πολύ νωρίς, η ανάδυση του ψηφιακού συμπορεύτηκε με μια βαθιά αλλαγή των αντιλήψεων για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Η ψηφιακότητα επερωτά τις θεμελιώδεις διακρίσεις της δυτικής νεωτερικότητας. Τι συνέπειες έχει η κατάλυση της διάκρισης ανάμεσα στα βιολογικά και τα μηχανικά συστήματα που επιχειρείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Κυβερνητικής; Τι μορφή έχει η Ηθική που αναδύεται από την αλληλεπίδραση ανθρωπομηχανικών συναρμογών και ποιες είναι οι νέες μορφές κοινωνικότητας που υποστηρίζει; Πώς γνωρίζει και αναπαριστά τον κόσμο το εκ γενετής ψηφιακό μετανεωτερικό υποκείμενο; Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι μεγάλες οντολογικές και γνωσιολογικές μετατοπίσεις που συνοδεύουν την έλευση του ψηφιακού; Η επεξεργασία των κειμένων του τόμου είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς, η οποία πρόσφερε στις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες στιγμές σπάνιας πνευματικής απόλαυσης. Ελπίζουμε ότι το ίδιο θα συμβεί με τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ηρακλής Βογιατζής, Νικόλ Σαρλά, Υπολογισμός και επικοινωνία:δυο τεχνολογικά θεμέλια της ψηφιακότητας. Warren Weaver, Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Μαθηματική Θεωρία της Επικοινωνίας (μετάφραση: Ηρακλής Βογιατζής) Alan M. Turing, Υπολογιστικά Μηχανήματα και Νοημοσύνη (μετάφραση: Νικόλ Σαρλά) Βασίλης Αργυρίου, Ηθικά ρομπότ σε δίκτυα. Warren S. McCulloch, Προς ένα κύκλωμα ηθικών ρομπότ ή μια παρατηρησιακή επιστήμη της γένεσης της κοινωνικής αξιολόγησης στην όμοια με τον νου συμπεριφορά των τεχνουργημάτων (μετάφραση: Βασίλης Αργυρίου) Κωνσταντίνος Κανδηλώρος, Επιστροφή στο μέλλον της Κυβερνητικής Norbert Wiener, Άνθρωποι, μηχανές και ο κόσμος γύρω τους (μετάφραση: Κωνσταντίνος Κανδηλώρος) Φιλιώ Χατζημπεκιάρη, Μηχανές ή τεχνητή ζωή; Τα όρια της ηθικής. Hilary Putnam, Ρομπότ: μηχανές ή τεχνητά δημιουργημένη ζωή;(μετάφραση: Φιλιώ Χατζημπεκιάρη) Νικόλ Σαρλά, Από την τεχνητή νοημοσύνη στη συνείδηση (ή μήπως το αντίστροφο;) David Chalmers, Ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη (μετάφραση: Νικόλ Σαρλά) Κώστας Βουκύδης, Ψηφιακή Φυσική. Edward Fredkin, Διακριτές Θεωρητικές Διεργασίες (μετάφραση:Κώστας Βουκύδης) Γιάννης Καρπούζης, Σκέψεις πάνω στο κείμενο του Lev Manovich «Τα Νέα Μέσα από τον Μπόρχες ως την HTML» Lev Manovich, Τα Νέα Μέσα από τον Μπόρχες ως την HTML (μετάφραση: Παναγιώτα Ραζή) Δημήτρης Μούτσιος, Κυβερνοπάνκ και δυνητική πραγματικότητα. Dani Cavallaro, Κυβερνοπάνκ και τεχνολογίες Δυνητικής Πραγματικότητας (μετάφραση: Δημήτρης Μούτσιος) Λίνα Χορδάκη, Κυβερνοφεμινισμός: Φύλο και τεχνοεπιστήμη στην εποχή της ψηφιακότητας. Rossi Braidotti, Κυβερνοφεμινισμός με διαφορά (μετάφραση: Λίνα Χορδάκη) Ηρακλής Βογιατζής, Χρήστος Κρυστάλλης, Γεωργία Νικολοπούλου, Καπιταλισμός της πλατφόρμας. Tim O'Reilly, Τι είναι το Web 2.0: Σχεδιαστικά πρότυπα και επιχειρηματικά μοντέλα για την επόμενη γενιά λογισμικού (μετάφραση: Γεωργία Νικολοπούλου) Shoshana Zuboff, Ο Μεγάλος Άλλος: Ο καπιταλισμός της επιτήρησης και οι προοπτικές ενός πολιτισμού της πληροφορίας (μετάφραση: Γεωργία Νικολοπούλου) Antonio Negri, Η οικειοποίηση του παγίου κεφαλαίου: Μία μεταφορά; (μετάφραση: Χρήστος Κρυστάλλης) Gilles Deleuze, Υστερόγραφο για τι ΒΙΟΓΡΑΦΙΚA: Βασίλης Αργυρίου: απόφοιτος τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Ηρακλής Βογιατζής: Πληροφορικός, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Κωνσταντίνος Βουκύδης: Φυσικός, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Κωνσταντίνος Κανδηλώρος: Νομικός, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Γιάννης Καρπούζης: Εικαστικός, σκηνοθέτης Χρήστος Κρυστάλλης: Εργαζόμενος στον χώρο του βιβλίου, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Δημήτρης Μούτσιος: Φιλόλογος, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Γεωργία Νικολοπούλου: Περιβαλλοντολόγος, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Μανώλης Πατηνιώτης: Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και των Τεχνικών στους νεότερους χρόνους Παναγιώτα Ραζή: Εκπαιδευτικός, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Νικόλ Σαρλά: Ψυχολόγος, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Φιλιώ Κ. Χατζημπεκιάρη: Απόφοιτη προγράμματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Ευαγγελία Χορδάκη: απόφοιτη τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

ACADEMIC ENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE 2nd EDITION

54.00
Academic English for Computer Science aims to provide a tool for the effective study of computational science and technology. It addresses international students who use English as a second language. It can be used as a foundation course in undergraduate programs of computer science, computer engineering, and information technology. The material of this course draws content from core areas of computer science, aspiring to create an initial induction in the field. Furthermore, the academic skills incorporated in each content unit will enhance the students’ ability to:
 • Read and interpret a wide variety of texts and genres relevant to computing.
 • Acquire a solid base of domain-specific terminology.
 • Practice various note-taking methods, so as to improve their overall academic experience and personal-growth process.
 • Write argumentation essays to illustrate similar and opposing views.
 • Cite known researchers and acknowledge contribution from peers in the field.
 • Communicate with other practitioners in a way that shows respect for diverse perspectives.
 • Deliver their own message in a genuine and powerful way.