Βλέπετε 1–12 από 135 αποτελέσματα

Ο ΝΕΟΣ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2023

67.50
Η νέα έκδοση περιέχει: • Πλήρης κωδικοποίηση του Νέου Κανονισμού κατ’ άρθρο & κατά παράγραφο • Σχετικοί Εγκύκλιοι και Έγγραφα του Υπουργείου • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (Ν.4258/14, άρθρα 1-10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) • Ν.4710/20, άρθρα 21-24, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις • Όλες τις νέες διατάξεις για ΑμεΑ του ΝΟΚ, σχετικών Υ.Α., Εγκυκλίων και Εγγράφων, καθώς και τις νέες Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» Περιλαμβάνονται επίσης: Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 (ΦΕΚ.3985/Β΄/22.06.2023) Ν.4819/21 (άρθρο 28) ΝΟΚ – Ν.4067/12 (άρθρα 11 §6ι, 17 §2, 17 §8.Α, 23 §4) ΥΑ.13451/16.03.2013 (ΦΕΚ.116/ΑΑΠ΄/09.04.2012) Εγκύκλιοι: 61/1989 59/1990 Έγγραφα: 29092/1991 29195/1991 31235/1995 40660/1990 ΔΑΟΚΑ/65338/2021 ΔΑΟΚΑ/30346/07.07.2016 Ν.4710/2020 (άρθρα 21~24) – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις N.4258/14 (άρθρα 1~10) – Κεφάλαιο Α – Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορέματα Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Ν.4258/14: N.4315/14 (άρθρο 9) Ν.4414/16 (άρθρο 9) Ν.4495/17 (άρθρο 5) Ν.4602/19 (άρθρο 5) Ν.4612/19 (άρθρο 4) Ν.4685/20 (άρθρα 3, 4, 5) Ν.4872/21 (άρθρο 3) Ν.4887/22 (άρθρο 4) Ν.4964/22 (άρθρο 5) Διατάξεις για ΑμεΑ ΝΟΚ (Ν.4067/12) – άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε με Ν.4495/17, Ν.4685/20, Ν.4759/20, N.4782/21 Ν.4373/2016, Άρθρο 25, §1 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20 (ΦΕΚ.2998/Β΄/20.07.2020) Εγκύκλιος 9/13.06.2012 Εγκύκλιος ΑμεΑ/42382/16.07.2013 Εγκύκλιος 29640/28.03.2022 Έγγραφο ΔΑ/45102/31.07.2013 Έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής/4877/16.04.2014 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/21 (ΦΕΚ.5045/Β΄/01.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ.5553/Β΄/30.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/22 (ΦΕΚ.6213/Β΄/07.12.2022) Ελάχιστες Προδιαγραφές Θαλάμου Ανελκυστήρων Βάσει EN 81-70:2021 «Σχεδιάζοντας για Όλους»: Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ 

ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

58.50
ΝΕΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει έως σήμερα. Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν: • Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023. • Τις παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Την οριοθέτηση οικισμών. Βάση των τελευταίων Ν.4951/22, Ν. 5077/22, Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023 και άλλα. Τι περιέχει: • Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών. • Έγκριση διαγράμματος κάλυψης. • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο. • Όλες οι νέες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι. • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός. • Ερωτήσεις – Απαντήσεις και παραδείγματα σε συχνά ερωτήματα μηχανικών. • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου. Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν. Αναλυτικότερα το βιβλίο αναφέρεται σε: • Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών. • Παρεκκλίσεις και όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. • Διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. • Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ του ΝΔ 17-07-1923. • Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. • Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Όροι δόμησης για περιοχές Νatura. • Νομοθεσία που διέπει τις Χρήσεις ανά κατηγορία Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού. • Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ. 2021 – Διευκρινήσεις για το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας εκτός σχεδίου. • Π.Δ. 20-01-1988: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος. • Π.Δ. 06-08-1986 Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος. Ενημερωμένο με τις νέες αλλαγές που έγιναν στην Νομοθεσία από: • Τις Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση βάση της πρόσφατης Απόφασης του ΣτΕ 176/2023. • Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.  Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4759/2020 ( Ν. 5007/22 ΦΕΚ Α 241/23.12.2022 –Άρθρο 110). • Εγκύκλιο (ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30198/1020- 29/3/2022), για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε οικισμούς υφιστάμενους προ του έτους 1923. • Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ Β’ 3733/14-07-2022)). • Ν. 4759 ΦΕΚ Α 245/9.4.2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. • ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117814/3961/10-11-2022 – Οδηγίες για την δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές και ιδίως την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει. • Η εκτός σχεδίου δόμηση και οι ρυθμίσεις για τους δρόμους, σύμφωνα με τη νομολογία του Σ.τ.Ε. • Έγκριση διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 157 του Ν. 4951/2022. • Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους όρους δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές για την ανέγερση κτηρίων κοινής ωφέλειας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. στ, ζ, ια, ιβ του άρ¬θρου 33 του ν. 4759/2020 (245Α) Απόφαση: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/11050/353, 31/01/2023). • Ν. 4764/2020 – Περί ελαχίστου εμβαδού. • Απόφαση 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura. • Ν. 4495/2017 – Περί περιορισμού στον αριθμό απόστασης κτιρίων. • Ν. 4759/2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. • Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ». • Π.Δ. 04-11-2011 περί “όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους”. • Π.Δ. 11-02-1995 & Π.Δ. 11-01-1994: Τροποποίηση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». • Π.Δ. 24-05-1985: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Π.Δ. 6/17-10-78 – Διατάξεις που ισχύουν. Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν: • Υπόδειγμα διαγράμματος κάλυψης σε εκτός σχεδίου. • Bonus 1: Οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα που βαρύνονται με αποζημιώσεις. • Bonus 2: Οικόπεδα του άρθρου 25 του Ν.1337. • Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια οικισμών. • Όροι και περιορισμοί δόμησης έως 2000 κατοίκους. • Περιοχές Natura Ramsar.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ & ΠΑΡΑΛΙΑ

45.00
Η νομοθεσία για την Δόμηση σε Αιγιαλό και Παραλία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα. Ενημερωμένο με τις τελευταίες αλλαγές που αφορούν: Την λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού, Υπουργική Απόφαση 182896 ΕΞ 2022 ΦΕΚ 6493/Β’/17.12.2022 Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν. Περιλαμβάνει: • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο. • Χάραξη των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. o Απόσταση οικοδομής από την γραμμή αιγιαλού και παραλίας. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εντός οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923. o Γήπεδα εκτός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους. o Ειδικές διατάξεις για οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων. • Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας. • Αναλυτικός οδηγός για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών στον αιγιαλό και την παραλία. Καθορισμός γραμμής αιγιαλού παραλίας. • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση σε αιγιαλό και παραλία. • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι. • Ερωτήσεις – Απαντήσεις και παραδείγματα σε συχνά ερωτήματα μηχανικών. Αναλυτικότερα Περιλαμβάνει: • Νόμος 2971/2001 « Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και αλλαγές που έγιναν σε αυτόν με τον Νόμο 4607/2019 και τον Νόμο 4676/2020. • Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του Νόμου 4442/2016. • Διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του Νόμου 4442/2016. • Που θα βρείτε Τι. • Υπουργική Απόφαση με αριθμό 182896 ΕΞ 2022 ΦΕΚ 6493/Β’/17.12.2022 Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. • Επανακαθορισμός γραμμής παλαιού αιγιαλού. • Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας. • Απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων, που εξυπηρετούν υποδομές φιλοξενίας, εστίασης και αναψυχής. • Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. • Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου 4281/2014. • Μη αποτύπωση παλαιού αιγιαλού σε εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. • Διαδικασία καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. • Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα. • Περιπτώσεις υποχρεωτικής χάραξης αιγιαλού – παραλίας, εφόσον οι πράξεις αυτές αναφέρονται σε ακίνητα, που απέχουν μέχρι 100 m από την ακτογραμμή. • Απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων – Αναγγελία δικαιωμάτων. • Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. • Χρήση και παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας από καφέ. Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν: • Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας ( Πρώην Εργασίες 48 ωρών, Ν.4067/2012 ) • Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας (Παράγραφος 3 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017)

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

62.10
Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ένα από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα βασικά κατασκευαστικά υλικά παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η κατανόηση της δομικής συμπεριφοράς του υπό την επίδραση φορτίων βαρύτητας και σεισμικών φορτίων, παρότι σύνθετη, είναι καίριας σημασίας για τον σχεδιασμό ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών κτιρίων. Το βιβλίο Κτίρια από σκυρόδεμα σε σεισμογενείς περιοχές καλύπτει πλήρως όλα τα προβλήματα ανάλυσης και μελέτης που συνδέονται με τον σχεδιασμό κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα όταν υφίστανται σεισμικές δράσεις. Είναι κατάλληλο ως βιβλίο αναφοράς τόσο για τον δομοστατικό μηχανικό, που έρχεται αντιμέτωπος με συγκεκριμένα προβλήματα στο στάδιο της μελέτης, όσο και για τον πτυχιακό ή μεταπτυχιακό φοιτητή που παρακολουθεί μαθήματα στατικής, σκυροδέματος και αντισεισμικής τεχνολογίας. Αυτή η αναθεωρημένη (2η αγγλική) έκδοση προσφέρει μια νέα και εκτενή παρουσίαση θεμάτων σεισμικής μόνωσης και παθητικών μηχανισμών, καλύπτει τις πρόσφατες τροποποιήσεις των κανονισμών, και περιλαμβάνει αναφορές σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των προτύπων. Διατηρείται η γενική παρουσίαση των αντικειμένων της δυναμικής των κατασκευών, της ανάλυσης και του σχεδιασμού νέων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμογενείς περιοχές, της εκτίμησης του μεγέθους των βλαβών μετά από σεισμό, της αποτίμησης κτιρίων πριν από σεισμό, και των μεθόδων επεμβάσεων σε κατασκευές, ενώ περιλαμβάνονται και πολλά αριθμητικά παραδείγματα. Στο βιβλίο σκιαγραφούνται τα κατάλληλα στατικά συστήματα για πολλούς τύπους κτιρίων και εξετάζονται οι εξελίξεις των τελευταίων είκοσι ετών σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και αντισεισμικής τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα ζητήματα των σεισμικών απαιτήσεων και τα βασικά θέματα της δυναμικής των κατασκευών, διερευνάται η «ικανότητα» των στατικών συστημάτων να ανθίστανται στις σεισμικές δράσεις ως προς την αντοχή και την παραμόρφωση, ενώ δίνεται έμφαση στην αποτίμηση των υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμική δράση. Η ύλη του βιβλίου, στο σύνολό της, αναπτύσσεται σε συμφωνία με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς και επιτρέπει την πλήρη κατανόηση του υποβάθρου στο οποίο έχουν βασιστεί οι διατάξεις των κανονισμών. Το περιεχόμενο συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σεισμογενείς περιοχές, ενώ περιλαμβάνονται και αναφορές σε ισχύοντα αμερικανικά πρότυπα αντισεισμικού σχεδιασμού.   Περιεχόμενα: •Εισαγωγή • Επισκόπηση της δυναμικής των κατασκευών • Αρχές σχεδιασμού, σεισμικές δράσεις, απαιτήσεις επιτελεστικότητας, κριτήρια συμμόρφωσης • Διαμόρφωση αντισεισμικών στατικών συστημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα: Στατική συμπεριφορά • Ανάλυση του φορέα • Ικανοτικός σχεδιασμός – εντατικά μεγέθη σχεδιασμού – έλεγχοι ασφαλείας • Υλικά οπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμικές δράσεις • Αντισεισμικά πλαίσια από οπλισμένο σκυρόδεμα • Αντισεισμικά τοιχώματα και διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα • Αντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων • Σεισμική παθολογία • Επείγων έλεγχος βλαβών, αποτίμηση και μέτρα προστασίας ανθρώπινης ζωής μετά από σεισμό • Σεισμική αποτίμηση και επεμβάσεις σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα • Τεχνολογία επισκευών και ενισχύσεων • Σεισμική μόνωση και συστήματα διάχυσης ενέργειας

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

67.50
Με ΔΩΡΕΑΝ 12μηνη ενημέρωση Περιλαμβάνει:
 • Κωδικοποίηση με ανάλυση & ερμηνεία της νομοθεσίας
 • Ηλεκτρονικές άδειες / Διαδικασία έκδοσης
 • Αναλυτικοί πίνακες ανά περίπτωση
 • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
 • Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος & διαγράμματος κάλυψης
 • Ελεγκτές δόμησης / Αρμοδιότητες & πορίσματα
 • Διαδικασία ηλεκτροδότησης
 • e-Πολεοδομία
Το βιβλίο αυτό βασίστηκε στο ν.4030/11 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε αρχικά με το ν. 4495/17 (ΦΕΚ Α’ 167/03.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Σε κάθε εδάφιο του 4030/11 παρατίθενται οι αντίστοιχες τροποποιήσεις που αρχικά έγιναν με τον ν. 4495/17 καθώς και όλες οι προσθήκες που έγιναν όπως η νομοθεσία για το παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, όλες οι τροποποιήσεις για τα συλλογικά όργανα ελέγχου περιβάλλοντος Σ.Α Π.Ε.ΣΑ., Κ.ΕΣ.Α, ΚΕ.Σ.Α.Α.-ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. ΚΕ.Σ.Α.ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α. καθώς και την Επιτροπή εξέταση προσφυγών και επιτροπή προσβασιμότητας. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Ακόμα στο βιβλίο αυτό αναφέρουμε αναλυτικά όλες τις διατάξεις για την Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Ενημερωμένο με τους: Ν.4513/18, Ν.4546/18, Ν.4585/18, Ν.4602/19, Ν.4610/19, Ν.4612/19, Ν.4613/19, Ν.4635/19, Ν.4643/19, Ν.4647/19, Ν.4674/20, Ν.4676/20, Ν.4684/20, Ν.4685/20, Ν.4710/20, Ν.4715/20, Ν.4759/20, Ν.4764/20, Ν.4782/21, Ν.4787/21, Ν.4811/21, Ν.4812/21, Ν.4819/21, Ν.4843/21, Ν.4849/21, Ν.4864/21, Ν.4876/21, Ν.4951/22, καθώς και όλες τις σημαντικότερες Εγκυκλίους και Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν από το 2018 μέχρι σήμερα. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
 • Πίνακες με τα βασικά είδη διοικητικών πράξεων σύμφωνα με το Ν.4495/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4759/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα και αντικατέστησε το άρθρο 4 του ΝΟΚ.
 • Τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Πίνακες με τις επιτρεπόμενες εγκρίσεις για πέργκολες, ανάλογα με την θέση και την επιφάνειά τους.
 • Πίνακες για τις επιτρεπόμενες περιφράξεις, τοις απαιτούμενες εγκρίσεις και προδιαγραφές.
 • Το παράρτημα Β του Ν.4495/17 με τις τιμές μονάδας για τους αναλυτικούς προϋπολογισμούς.
 • Συνοπτικοί πίνακες για τις περιπτώσεις που απαιτείται οικοδομική άδεια, ΕΕΔΜΚ καθώς και των εργασιών που εκτελούνται χωρίς οικοδομική άδεια ή ΕΕΔΜΚ.
 • Πίνακες για την έκδοση οικοδομικών αδειών – άρθρο 40.
 • Πίνακας των χώρων που προσμετρώνται στο Σ.Δ.. σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΝΟΚ.
 • Πίνακας με τα στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας – Άρθρο 44.
 • Συνοπτικό πίνακα κατηγοριών ελέγχου από Ελεγκτές Δόμησης ανά κατηγορίες Άρθρο 44 παρ. 3.
 • Όλες τις διατάξεις για την ηλεκτροδότηση των οικοδομών.
 • Αναλυτικά όλες οι νομοθεσίες για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων και αναλυτικά την διαδικασία (σύμφωνα με τον οδηγό του ΤΕΕ) καταχώρησης των στοιχείων για την ΗΤΚ.
 • Επίσημο Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας για Μηχανικούς από το ΤΕΕ.
 • Όλη τη νομοθεσία για τα συλλογικά όργανα του Δομημένου Περιβάλλοντος.
 • Συλλογικά όργανα ελέγχου Δομημένου περιβάλλοντος. Σ.Α. Π.Ε.ΣΑ., Κ.ΕΣ.Α, ΚΕ.Σ.Α.Α.-ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ. ΚΕ.Σ.Α.ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.-ΚΕ.Σ.Α.Α.
 • Επιτροπή εξέτασης προσφυγών και επιτροπή προσβασιμότητας. ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Το βιβλίο συνοδεύεται από link & qr code όπου ο αναγνώστης μπορεί να δει και να κατεβάσει όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που συνοδεύουν το βιβλίο καθώς και ότι νεότερες αλλαγές υπάρξουν. Τα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνουν:
 • Σχετική νομοθεσία κωδικοποιημένη και σχολιασμένη έως σήμερα.
 • Όλες τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους και Έγγραφα ΔΑΟΚΑ – ΥΠΑΠΕΝ που ισχύουν μέχρι σήμερα.
 • Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας Για Μηχανικούς από το ΤΕΕ.
 • Συνήθεις ερωτήσεις για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από το ΤΕΕ.
 • Διαδικασία απόκτησης Κωδικού Πρόσβασης για όσους δεν έχουν κωδικούς MyTEE.

ΜΑΘΕΤΟ ΤΟ AUTOCAD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

47.12
Περιέχει: Πρόλογος - Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD - Τα Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση - Η Οργάνωση του Σχεδίου - Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης - Προηγμένες Τεχνικές Σχεδίασης - Κείμενα, Διαστάσεις, Διαγραμμίσεις, και Πληροφορίες - Παρουσίαση και εκτύπωση του σχεδίου - Φωτορεαλισμός και Κίνηση - Δουλεύοντας με το CADware - Η διευθέτηση του AutoCAD - Συνοδευτικό υλικό - Ευρετήριο 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

49.50
Το βιβλίο αποτελεί συνέχεια και εμπλουτισμένη έκδοση του εξαντλημένου συγγράμματος "Σχεδιασμός Κατασκευών από Προεντεταμένο Σκυρόδεμα" που εκδόθηκε το 2015. Ακόμα, εξυπηρετεί τον σκοπό της εκπαίδευσης και της εις βάθος κατανόησης των σύγχρονων αντιλήψεων για τη διαμόρφωση, τον προέλεγχο και το σχεδιασμό των προεντεταμένων φορέων. Σημειώνεται ότι ο σύγχρονος σχεδιασμός των κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα στις οποίες περιλαμβάνονται και τα προεντεταμένα στοιχεία, βασίζεται στον Ευρωκώδικα 2 (EC2 - 2004) ο οποίος ακολουθείται, επεξηγείται και εφαρμόζεται στην παρούσα έκδοση.

ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ TΟΜΟΣ Ι

90.00
Στον τόμο αυτόν αναπτύσσονται συστηματικά οι θεμελιώδεις αρχές της Στατικής των Κατασκευών και παρουσιάζεται η εφαρμογή τους για τον υπολογισμό ισοστατικών φορέων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η συστηματική επεξήγηση —με εκτεταμένη χρήση φωτογραφιών— των βασικών παραδοχών και εξιδανικεύσεων που οδηγούν στα γραμμικά προσομοιώματα (στατικά μοντέλα) των πραγματικών κατασκευών. Γενικότερα, η ανάπτυξη της ύλης γίνεται με τρόπο που αναδεικνύει την ενότητα και εσωτερική συνοχή της Στατικής των Κατασκευών, η οποία αποτελεί ένα συνεκτικό θεωρητικό οικοδόμημα, αξιωματικά θεμελιωμένο με αλληλουχία μεθόδων και διαδικασιών.  

ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

36.65
Περιέχει: Πέτρα - Προϊόντα αργίλου - Τσιμέντο - Ξύλο - Μέταλλα - Γυαλί - Πλαστικά υλικά - Ύφασμα - Συνδετικά υλικά - Βερνίκια και χρώματα - Υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Πίνακες - Γλωσσάρι - Ευρετήριο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

26.10
Για να μπορέσει ένας σπουδαστής να σχεδιάσει απλές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα χρειάζεται να κατανοήσει με απλό και συνοπτικό τρόπο τα βασικά στοιχεία της θεωρίας, να έχει στη διάθεσή του τους πίνακες και τα βοηθήματα τού κανονισμού και να μελετήσει αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογών της μεθοδολογίας διαστασιολόγησης των δομικών στοιχείων. Στόχος του βιβλίου είναι η κάλυψη της ανάγκης αυτής.Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο σύμφωνα με τον ΕΚΟΣ 2000, περιλαμβάνει την ύλη του μαθήματος "Κατασκευές Σκυροδέματος" και απευθύνεται στους σπουδαστές των ΤΕΙ που διδάσκονται το αντίστοιχο μάθημα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εισαγαγωγικό εγχειρίδιο από τους φοιτητές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και από τους Πολιτικούς Μηχανικούς για την εξοικείωσή τους με την εφαρμογή του νέου κανονισμού στην πράξη.[...]

ΕΛΑΦΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

13.93
ΜΙΧΑΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. │1.1.1999 │ 412 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ │ 9789607510600

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

36.00
Η σειρά "Μύθος ή Πραγματικότητα" διαχωρίζει το γεγονός από τη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που οι συγγραφείς, οι τραγουδοποιοί και οι σκηνοθέτες έκαναν ακόμη πιο εξαιρετικές. Από τον Τζέσε Τζέιμς ως τον Τζέιμς Μποντ, από τον Ροβινσώνα Κρούσο ως τον Αλ Καπόνε, στη σειρά "Μύθος ή Πραγματικότητα" θα βρείτε ποια ήταν η πραγματικότητα, που συχνά ξεπερνάει κάθε φαντασία. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την πρόκληση αυτής της σειράς; Αλήθεια ή ψέμα: Ο Ιβάν ο Τρομερός ήταν ο πρώτος Ρώσος αρχικατάσκοπος; Η Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα των Σκότων έπαιρνε μυστικά μηνύματα κρυμμένα μέσα σε βαρέλια μπίρας; Ο Ιππότης ντ' Εόν ντυνόταν γυναικεία για να κατασκοπεύει τους Ρώσους; Απαντήσεις σε αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα μπορείτε να βρείτε στη σειρά "Μύθος ή Πραγματικότητα: Κατάσκοποι", προδότες, διπλοί πράκτορες απ' όλο τον κόσμο δηλητηριάζουν, βάζουν κοριούς και εξαπατούν μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Ελάτε σε έναν κόσμο όπου η πραγματικότητα είναι πιο συναρπαστική από τη φαντασία, οι πολιτικοί πουλούν κρατικά μυστικά για τον έρωτα, οι ευγενείς που προδίδουν έχουν άσχημο τέλος και οι στυγνοί δολοφόνοι χρησιμοποιούν δηλητηριασμένες ομπρέλες. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Η αυγή της προδοσίας Μεσαιωνικές δολοπλοκίες Ανατολή και Λύση Μυστικές λέξεις ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ Βασίλισσες της απάτης Προδοσία και συνωμοσία Κατάσκοποι για την επανάσταση Θάνατος στους προδότες! ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ Ο Πόλεμος της Μπελ Μπόιντ Ο Βασιλιάς των λαγωνικών Δολοφονίες! ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Μάτα Χάρι Προδότες και ήρωες Τριάντα εννιά σκαλοπάτια ως τη δόξα ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου Στις μυστικές υπηρεσίες της Αυτής Μεγαλειότητος Πίσω από το Σιδηρούν Παραπέτασμα Η τέχνη της κατασκοπείας ΜΕΡΟΣ Εκτο: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Κόκκινος συναγερμός: Κούβα! Συνεργασία και ανταγωνισμός Η κατασκοπεία σήμερα Χρονολ […]