Βλέπετε 1–12 από 170 αποτελέσματα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

37.90
Μάθετε πώς να σχεδιάζετε, να διεξάγετε και να αξιολογείτε επιτυχημένες εκδηλώσεις με αυτό το σαφές και περιεκτικό εγχειρίδιο που διερευνά τις τελευταίες εξελίξεις στο απαιτητικό και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον του σχεδιασμού εκδηλώσεων. Συντάχθηκε από συγγραφείς με εκτενή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και αποτελεί μια ουσιαστική πηγή βήμα προς βήμα για τους σπουδαστές και την επόμενη γενιά διοργανωτών εκδηλώσεων. Το βιβλίο «Μάρκετινγκ Εκδηλώσεων: Προγραμματισμός & Εφαρμογές» παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εισάγει βασικά υποδείγματα και θεωρίες, καθώς και πρακτικές πληροφορίες για την πραγματική ζωή. Προσφέρει μια δομημένη φόρμουλα για όλες τις μορφές εκδηλώσεων, από τον αρχικό τους σχεδιασμό έως τη διαχείριση ασφάλειας και κινδύνου, τον προϋπολογισμό και τη διαμόρφωση του προγράμματος έως την αξιολόγηση μετά την εκδήλωση. Συγγραφείς: Ruth Dowson, Bernadette Albert, Dan Lomax

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

85.86
H πρώτη ελληνική έκδοση (ένατη αμερικανική) του κορυφαίου ακαδημαϊκού συγγράμματος Οι αρχές και η πρακτική του Μάρκετινγκ των David Jobber και Fiona Ellis-Chadwick παρέχει μία σύγχρονη και μοντέρνα εισαγωγή στο μάρκετινγκ για φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτές και στελέχη επιχειρήσεων. Το βιβλίο καλύπτει ένα εύρος θεμάτων μάρκετινγκ μεταξύ των άλλων: τη σημασία της αξίας του πελάτη παράλληλα με τα 4Ps, της αξίας μέσω των επωνυμιών των προϊόντων/υπηρεσιών, της αξίας μέσω στρατηγικών διαχείρισης σχέσεων πελατών, τη στρατηγική προϊόντος την ανάλυση ανταγωνιστών. Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις και τάσεις ως προς το κοινωνικό και ηθικό μάρκετινγκ και τις αλλαγές στις τεχνολογίες αιχμής. Το σύγγραμμα με την εγκυρότητα των κειμένων του, διευκολύνει τους αναγνώστες να κατανοήσουν το ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ εντός των επιχειρήσεων, με την χρήση καινοτόμων παραδειγμάτων μάρκετινγκ στην πράξη. Οι σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων παρέχουν στους φοιτητές αλλά και στα στελέχη μάρκετινγκ πολύτιμη πρακτική στη ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογή των γνώσεων στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η δομή του συγγράμματος Αρχές και η Πρακτική του Μάρκετινγκ διαθέτει βραβευμένη εμπειρία προσαρμοστικής ανάγνωσης, γεγονός που συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών και στην βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των φοιτητών αλλά στην αποτελεσματικότητα των διαλέξεων. Ενισχύει την κριτική σκέψη των ενδιαφερομένων μερών ώστε μετέπειτα να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

42.46
Εισαγωγή - Η Διαδικασία Ανάπτυξης Προϊόντων και η Οργάνωση - Αναγνώριση Ευκαιριών - Προγραμματισμός Προϊόντων - Αναγνώριση Αναγκών Πελατών - Προδιαγραφές Προϊόντων - Παραγωγή Ιδεών - Επιλογή Ιδεών - Δοκιμή Ιδεών - Αρχιτεκτονική Προϊόντων - Βιομηχανικό Σχέδιο - Σχεδιασμός για το Περιβάλλον - Σχεδιασμός για την Παραγωγή και την Εφοδιαστική Αλυσίδα - Πρωτοτυποποίηση - Εύρωστος Σχεδιασμός - Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πνευματική Ιδιοκτησία - Σχεδιασμός Υπηρεσιών - Τα Οικονομικά της Ανάπτυξης Προϊόντων - Διαχείριση Έργου - Ευρετήριο

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

58.50
Το βιβλίο αυτό εξερευνά τον συναρπαστικό κόσμο της συμπεριφοράς καταναλωτή. Με πληθώρα παραδειγμάτων της σύγχρονης εποχής, τα θέματα καλύπτονται με τον πιο ενημερωμένο και ισορροπημένο τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά από τα μελλοντικά στελέχη μάρκετινγκ. Το εύχρηστο εννοιολογικό του υπόδειγμα, στην αρχή κάθε κεφαλαίου, παρουσιάζει την οργάνωση του κεφαλαίου, τα ζητήματα που αναλύονται, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα κεφάλαια, αποτελώντας πολύτιμο και ωφέλιμο βοήθημα στη διαδικασία της μάθησης. Περιλαμβάνει τέσσερα μέρη. Στόχος του Μέρους I είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν το εύρος του πεδίου και τη σημασία του. Το Μέρος II εστιάζει στις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ενώ το Μέρος III μελετά τα βήματα που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων από τον καταναλωτή. Το Μέρος IV εξετάζει με ποιο τρόπο η συμπεριφορά καταναλωτή επηρεάζεται από διάφορες πτυχές του πολιτισμού και της νοοτροπίας. Πέρα από την πλούσια χρήση εικόνων, σχημάτων και πινάκων, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από την ενότητα «Προεκτάσεις μάρκετινγκ» για το πώς οι διάφορες έννοιες της συμπεριφοράς καταναλωτή μπορούν να εφαρμοστούν στην πρακτική του μάρκετινγκ, από γλωσσάρι στο περιθώριο των σελίδων και από περίληψη-ερωτήσεις για καλύτερη και πιο εύκολη κατανόηση. Το βιβλίο ακολουθεί την πορεία «από το μικρο- στο μακρο-». Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
 • Κατανοητές επεξηγήσεις της πιο πρόσφατης ακαδημαϊκής αλλά και κλασικής έρευνας με βάση μελέτες της συμπεριφοράς καταναλωτή και των πρακτικών προεκτάσεών τους στη στρατηγική μάρκετινγκ παγκοσμίως.
 • Παγκόσμια προοπτική εννοιών της έρευνας και της συμπεριφοράς σε σχέση με σημαντικά σύγχρονα ζητήματα, όπως η οικονομική διαχείριση και οικονομικές αποφάσεις, η ηθική του μάρκετινγκ, η ιδιωτικότητα και η διαφάνεια, η παχυσαρκία, ο υλισμός, ο αυτοέλεγχος και η αυτορρύθμιση, η μετάδοση, τα συναισθήματα, το μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ασυνείδητη συμπεριφορά καταναλωτή.
 • Προσεκτικά διατυπωμένη αφήγηση και παραδείγματα που αποσαφηνίζουν τις έννοιες του περιεχομένου ώστε οι φοιτητές να μπορούν να το επεξεργαστούν και να το συνδέσουν πιο εύκολα με βασικές αρχές του μάρκετινγκ και με προσωπικές καταναλωτικές εμπειρίες.
 • Ισορροπημένη κάλυψη αντιπαραθέσεων για το μάρκετινγκ, καθώς και των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρει το μάρκετινγκ ως δύναμη κοινωνικής ευθύνης.
 • Σύγχρονα παραδείγματα για τον τρόπο που οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε πολλά κράτη χρησιμοποιούν τη γνώση για τη συμπεριφορά καταναλωτή με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δημιουργικότητας του μάρκετινγκ.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

14.94
Εμπιστεύεστε αρκετά τον εαυτό σας ώστε να παρουσιάσετε στον κόσμο τη δημιουργική σας δουλειά; Σήμερα η δημιουργικότητα είναι σημαντικότερη από ποτέ. Απαιτείται από τον καθένα και την καθεμία από εμάς να είναι δημιουργικός/-ή, να έχουμε δηλαδή την ικανότητα να παράγουμε πρωτότυπες σκέψεις κατά βούληση. Την ίδια στιγμή, επικρατεί η αντίληψη ότι η δημιουργικότητα είναι ένα δώρο, κάτι μυστηριώδες το οποίο μια μούσα χαρίζει σε ορισμένους επιλεγμένους ανθρώπους. Ανοησίες. Η δημιουργικότητα είναι επιλογή. Κεντρικό στοιχείο της δημιουργικότητας είναι η εμπιστοσύνη – στον εαυτό μας, στο κοινό μας και στη δουλειά μας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή επιτυχίας για τη δημιουργική δουλειά. Ωστόσο, υπάρχει ένα μοτίβο που υιοθετούν όλοι οι επιτυχημένοι δημιουργικοί άνθρωποι: η αφοσίωση σε μία συνεχή πρακτική δημιουργικότητας. Με αφετηρία τα πρωτοποριακά εργαστήρια Akimbo, ο θρυλικός συγγραφέας Seth Godin καταστρώνει έναν χάρτη για το ταξίδι που επιλέγει να ακολουθήσει κάθε καλλιτέχνης, συγγραφέας, δημιουργός και επιχειρηματίας. Με το βιβλίο αυτό παροτρύνει σε δράση όλους όσοι αγωνίζονται να βρουν τη φωνή τους, να αλλάξουν την κουλτούρα και να παράγουν έργο, το οποίο να ασκεί επίδραση και να τους/τις κάνει περήφανους/-ες. Είπαν για το βιβλίο: «Αυτό το βιβλίο χρειάζομαι τώρα. Πρόκειται για μια εξαιρετική και συγκλονιστική παρότρυνση για δράση που απευθύνεται σε κάθε συγγραφέα, καλλιτέχνη και δημιουργό από κάθε τομέα. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα αποσπάσματα και ένιωθα σαν να μου εξηγούσαν όλα όσα πίστευα με λόγια που δεν είχα ανακαλύψει ως τότε». –ΡΟΖΑΝ ΚΑΣ, βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια-τραγουδοποιός «Η δημιουργικότητα είναι επιλογή, είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να βρείτε την κλίση σας και ένα εγχειρίδιο αλχημιστή για να κυνηγήσετε τα όνειρά σας». –ΣΤΙΒΕΝ ΠΡΕΣΦΙΛΝΤ, συγγραφέας του βιβλίου Ο πόλεμος της τέχνης «Το βιβλίο του Σεθ είναι ένα κλειδί ειδικά φτιαγμένο για να ξεκλειδώνει την πιο δημιουργική πλευρά σου. Διάβασέ το και άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να γίνει αυτός που πραγματικά πιστεύεις ότι είσαι». –ΜΠΡΑΪΑΝ ΚΟΠΕΛΜΑΝ, συμπαραγωγός και συνδημιουργός της δραματικής σειράς Billions

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

27.00
Ο τουρισμός πλέον έχει αποκτήσει μια διευρυμένη πολιτική, θεσμική και κοινωνική νομιμοποίηση ως τομέας-πυλώνας των πολιτικών ανάπτυξης της χώρας και στη μετα-μνημονιακή και στη μετα-covid εποχή. Η λειτουργική και θεσμική διασύνδεση της Ανάπτυξης και της Πολιτικής είναι πια γεγονός. Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται κομβικά ζητήματα, όπως η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η τμηματοποίηση και η εξειδίκευση της ζήτησης, η διαχείριση των τουριστικών προορισμών, η ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η τοπική ανάπτυξη, η σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, οι χωρικές και επενδυτικές πολιτικές, οι δράσεις και εφαρμογές τεχνολογικής αναβάθμισης του τουριστικού τομέα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

63.00
Η πλήρως αναθεωρημένη 2η έκδοση του βιβλίου αυτού καλύπτει πτυχές του τουρισμού από μια σύγχρονη οπτική γωνία, παρέχοντας στους φοιτητές του συγκεκριμένου πεδίου μια σειρά από θεωρητικές και ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζονται από παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και γνώσεις από εκπροσώπους του κλάδου. Οι πολλές πτυχές του τουρισμού παρουσιάζονται με τρόπο που θα αξιοποιηθεί τόσο από προπτυχιακούς όσο και από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το βιβλίο περιλαμβάνει εισαγωγικούς ορισμούς αλλά και λεπτομερή ανάλυση σύγχρονων θεμάτων, που ακολουθούν την τρέχουσα διδακτική πρακτική σε όλο τον κόσμο. Καλύπτονται θέματα όπως η πολιτική και ο σχεδιασμός, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, το event management και η διοίκηση φιλοξενίας. Tο βιβλίο αντιμετωπίζει τα πρακτικά στοιχεία του τουρισμού, όπως η διαχείριση των υποδομών και η οικονομική ανάπτυξη, μαζί με άλλα σημαντικά σύγχρονα θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:
 • Επικαιροποιημένες και νέες σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Αίγυπτος, η Κροατία και οι Φιλιππίνες
 • Νέο υλικό για θέματα όπως: τουρισμός και αειφορία, ζητήματα φύλου στα ταξίδια και στον τουρισμό, επαυξημένη πραγματικότητα και ρομπότ, συνδημιουργία
 • Πρόσθετες πληροφορίες από επαγγελματίες που εργάζονται στον τουριστικό κλάδο
 • Έγχρωμες εικόνες και σχήματα που διευκολύνουν τον εντοπισμό των πληροφοριών και συμβάλλουν στη μάθηση
 • Συνδέσμους οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε πρόσθετο περιεχόμενο για περαιτέρω μελέτη.

ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΠΟΥΛΑΣ;

14.39
Ο απόλυτος οδηγός πωλήσεων για την Ελληνική πραγματικότητα! Γραμμένος από έναν ενεργό πωλητή με μεγάλη εμπειρία. Τα περισσότερα βιβλία πωλήσεων είναι συμβουλευτικά και δεν έχουν πολλές οφρές πρακτική εφαρμογή, έτσι δεν είναι; Και εγώ ο ίδιος έχω διαβάσει τόσα και τόσα από αυτά και πάντα αναρωτιέμαι «Δεν είναι κρίμα να επενδύσεις χρόνο και χρήματα για κάτι ανεφάρμοστο που θα σε μπερδέψει;» Πώς θα σου φαινόταν εάν υπήρχε ένας οδηγός πωλήσεων που να συνδυάζει την θεωρητική γνώση και την πρακτική εμπειρία σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιβίωσης και διάκρισης στις πωλήσεις; Αυτός είναι ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου!

AMAZON KINDLE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ

8.99
Η Amazon είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να εκδώσετε το βιβλίο σου στο εξωτερικό, εύκολα, γρήγορα, απλά και προπάντων ΔΩΡΕΑΝ, αρκεί να ξέρετε πώς να το κάνετε. To παρόν εγχειρίδιο είναι ένας step-by-step οδηγός που βοηθάει και κατευθύνει τα βήματα των συγγραφέων, προκειμένου να εκδώσουν το βιβλίο σας στο εξωτερικό.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

79.20
Πέραν της διδασκαλίας του μαθήματος Αρχές Μάρκετινγκ, στόχος των συγγραφέων είναι να καταστήσουν σαφείς στους φοιτητές τους λόγους για τους οποίους το μάρκετινγκ καθαυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ανθεκτικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους πελάτες τους. Προσδιορίζει τι θεωρούν πολύτιμο οι καταναλωτές, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκταθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χωρίς το μάρκετινγκ, θα ήταν δύσκολο για τον καθένα μας να πληροφορηθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ουσιαστικά, η κατανόηση του μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελματική τους ανέλιξη και στη ζωή τους εν γένει. Σε όλη την έκταση της ύλης, παρατίθενται πολλές δραστηριότητες μάρκετινγκ από την επιχειρηματική πρακτική αλλά και από την καθημερινή ζωή, ενώ η δομή του συγγράμματος συμβάλλει στην κατανόηση των εννοιών και στην ενίσχυση της κριτικής σκέψης του αναγνώστη, προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις έννοιες αυτές στην εκπαίδευσή του, στην επαγγελματική του ανέλιξη και στη ζωή του εν γένει.
 • Οι εισαγωγές των κεφαλαίων εστιάζουν σε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν γνωστές επιχειρήσεις, όπως η L’Oréal, η PepsiCo κ.ά.
 • Οι εφαρμογές μάρκετινγκ ενθαρρύνουν την αξιοποίηση της θεωρίας σε πραγματικές καταστάσεις μάρκετινγκ.
 • Οι έλεγχοι προόδου παρέχουν τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης.
 • Οι μελέτες περίπτωσης σε κάθε κεφάλαιο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης και κριτικής σκέψης, ενώ οι μελέτες περίπτωσης από την ελληνική πραγματικότητα στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζουν παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών επιχειρήσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους Έλληνες αναγνώστες να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ.

H2H ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

19.80
Το H2H µάρκετινγκ εκπροσωπεί την πλέον σύγχρονη σχολή σκέψης, συνεχίζοντας το καινοτόµο έργο του πρωτοπόρου Philip Kotler. Ο Kotler µαζί µε τους Waldemar Pfoertsch και Uwe Sponholz αναπτύσσουν ένα επαναστατικό µοντέλο για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών µάρκετινγκ. Εισάγουν και εξηγούν νέες έννοιες που θα βοηθήσουν µάρκετερς, ηγέτες και εταιρείες να µεταβούν από ένα παραδοσιακό µοντέλο  µάρκετινγκ σε ένα σύγχρονο µοντέλο µε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Οι συγγραφείς επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του µάρκετινγκ ενσωµατώνοντας έννοιες όπως η Σχεδιαστική Σκέψη, (Design Thinking), η Κυρίαρχη Λογική Υπηρεσιών (Service-Dominant Logic) και ο Ψηφιακός Μετασχηµατισµός (Digital Transformation). Σύµφωνα µε τον Η2Η τρόπο σκέψης, η εµπιστοσύνη λαµβάνει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση ενός brand και το λειτουργικό Μείγµα Μάρκετινγκ εξελίσσεται. Ως αποτέλεσµα, το µάρκετινγκ βρίσκει νέο νόηµα και εδραιώνει τη σηµασία του µέσα σε αυτή την ταραχώδη εποχή. Το H2H Μάρκετινγκ παρουσιάζει ένα ευφυές και συστηµατικό σχέδιο που θα σας βοηθήσει να προσαρµόσετε τον τρόπο σκέψης σας µε σκοπό τη δηµιουργία αξίας για την οµάδα σας, την επιχείρησή σας, τους καταναλωτές. Μοναδική προϋπόθεση είναι να είστε πρόθυµοι να αµφισβητήσετε εδραιωµένες παραδοχές, να εξερευνήσετε νέες οπτικές και να ενστερνιστείτε την ίδια σας ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό το βιβλίο αποτελεί σηµαντικό εγχειρίδιο:
 • Για  µάρκετερς και ηγέτες κάθε κλάδου που αναζητούν έµπνευση και πρακτικά παραδείγµατα ώστε να διαχειριστούν τις συνεχείς αλλαγές στην τεχνολογία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Για επιχειρηµατίες που θέλουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να εξελιχθούν και να διακριθούν.
 • Για καθηγητές, εκπαιδευτές και εισηγητές που θέλουν να µεταφέρουν τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήµη του µάρκετινγκ.
 • Για φοιτητές και εκπαιδευόµενους που θέλουν να προετοιµαστούν για το µέλλον.
Έγραψαν για το βιβλίο: «Μπορεί συχνά να ξεχνιέται ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται πάντα στο κέντρο όλων των πεδίων του µάρκετινγκ. Το H2H Μάρκετινγκ βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση προσφέροντας µε δηµιουργικό τρόπο έναν επαναπροσδιορισµό του µάρκετινγκ που όφειλε να είχε γίνει εδώ και καιρό. Προκλητικό, γεµάτο έµπνευση, εστιάζει στον τρόπο που οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις θα αλλάξουν τον τρόπο προσέγγισης των επαγγελµατιών του µάρκετινγκ». –Kevin Lane Keller, E.B. Osborn, καθηγητής μάρκετινγκ στο Tuck School of Business, Dartmouth College «Το βιβλίο προσφέρει ένα αποτελεσµατικό και περιεκτικό µήνυµα για το πώς το µάρκετινγκ µπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία και όχι µόνο τον καταναλωτή. Η ανθρωποκεντρική προοπτική του H2H Μάρκετινγκ αναπτύσσει και δίνει κίνητρο στις εταιρείες να προσεγγίσουν τον καταναλωτή περισσότερο ολιστικά, ως έναν άνθρωπο που είναι επίσης υπάλληλος, προµηθευτής, επενδυτής και πολίτης». –Jagdish N. Sheth, καθηγήτρια μάρκετινγκ στο Goizueta Business School, Emory University     Ο Φίλιπ Κότλερ (Philip Kotler) είναι µια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του µάρκετινγκ. Ήταν καθηγητής Διεθνούς Μάρκετινγκ στο Kellogg School of Management, στο Πανεπιστήµιο Northwestern, στο Έβανστον του Ιλινόις. Πήρε το µεταπτυχιακό του δίπλωµα στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου και τον διδακτορικό τίτλο στο ΜΙΤ, και τα δύο στα οικονοµικά. Πραγµατοποίησε µεταδιδακτορική διατριβή στα µαθηµατικά, στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, και στις επιστήµες συµπεριφοράς, στο Πανεπιστήµιο του Σικάγου. Ο Βάλντεµαρ Α. Φερτς (Waldemar A. Pfoertsch) είναι επίτιµος καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων στο Φορτσχάιµ της Γερµανίας και δίνει διαλέξεις για το B2B µάρκετινγκ και τη διαχείριση βιοµηχανικών εµπορικών σηµάτων. Είναι λέκτορας στο Mannheim Business School, στο Tongji SEM στη Σαγκάη και στο TUM (Τεχνικό Πανεπιστήµιο Μονάχου), στη Χαϊλµπρόν (Χεβρώνα) της Γερµανίας. Διδάσκει επίσης στο Ινδικό Ινστιτούτο Διοίκησης της Καλκούτας (IIMC), στο ITM στη Σουηδία και στο Graduate Business School of ESAN στη Λίµα του Περού. Ο Ούβε Σπόνχολτς (Uwe Sponholz) είναι καθηγητής εφαρµοσµένης µηχανικής υπηρεσιών, διαχείρισης καινοτοµίας και design thinking, B2B µάρκετινγκ και πωλήσεων, καθώς και στρατηγικής µάνατζµεντ στο FHWS – Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών σε Βίρτσµπουργκ-Σβάινφουρτ. Διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήµιο Christ της Μπανγκαλόρ, στην Ινδία, και σε άλλα πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

40.47
Περιέχει: Συντομογραφίες - Αντί προλόγου - Βιογραφικό - Από τον Περιηγητή στον Τουρίστα - Ο Μαζικός Τουρισμός - Ο Τουρισμός ως Κοινωνικό Φαινόμενο - Ο Τουριστικός Τομέας - Ο Τουρίστας και η Τουριστική Συμπεριφορά - Οι Επιδράσεις του Τουρισμού στον Προορισμό -Η Διαχείριση του Τουρισμού - Από τον Εναλλακτικό στον Αργό Τουρισμό - Οι Διεθνείς Φορείς του Τουρισμού - Οι Εθνικοί Φορείς του Τουρισμού - Τουρισμός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Ειδικά Θέματα Τουρισμού - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο