Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

27.00
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι τα δεδομένα, δηλ. οι ψηφιακές πληροφορίες, η παραγωγή των οποίων σήμερα έχει αυξηθεί εκθετικά, έχουν καταστεί κινητήρια δύναμη της οικονομίας, ή άλλως, σημαντικός πόρος για την οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομία των δεδομένων καταλαμβάνει σημαντική θέση στο ΑΕΠ των σύγχρονων κρατών και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Η νέα ψηφιακή οικονομία ή οικονομία των δεδομένων, που ενίοτε αναφέρεται και ως «Βιομηχανία 4.0», περιλαμβάνει πολλές αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες δρουν ανατρεπτικά, αλλάζοντας καθεστηκυίες δομές και πρακτικές. Στο βιβλίο αυτό θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την οικονομία των δεδομένων, με μια διακλαδική προσέγγιση που καλύπτει πτυχές εμπορικού δικαίου, αστικού δικαίου, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.λπ.. Οι ρυθμίσεις για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αναλύονται σε προηγούμενες μελέτες του συγγραφέα (βλ. Ι. Ιγγλεζάκη, Δίκαιο Πληροφορικής, δ΄ έκδ., 2021, Εκδ. Σάκκουλα, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2003, Εκδ. Σάκκουλα και Το δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου–Επιτομή, 2009). Στην παρούσα μελέτη αναλύονται ειδικά ζητήματα σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει σε επαρκή βαθμό την Ελληνική επιστήμη και βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι οι νομικές ρυθμίσεις για τα νομικά αυτά ζητήματα υφίστανται, προς το παρόν, υπό μορφή προτάσεων της Επιτροπής της ΕΕ για τη θέσπιση Κανονισμών και άλλων νομικών πράξεων, δηλ. το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ρευστό, ενώ και η νομολογία των Δικαστηρίων είναι κυμαινόμενη.

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

54.00
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις. Νόμος Υπ. αρίθμ 4557 ΦΕΚ Α` 139/30.07.2018 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αλλαγές του Ν.4607/2019 Αναλυτικότερα το βιβλίο περιλαμβάνει:
 • Αρμόδιες αρχές
 • Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
 • Financial Action Task Force (FATF)
 • Τραπεζικό πληροφοριακό σύστημα & καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος
Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
 • Εντοπισμός χειρισμός και αναφορά ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών
 • Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων
 • Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ξέπλυμα χρήματος
 • Μέθοδοι πραγματικής οικονομίας
 • Μέθοδοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Παραδείγματα
 • Εικονικά, πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
 • Υπεράκτια Εταιρεία / Offshore Company
 • Φορολογικοί παράδεισοι

ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

26.10
ΜΑΛΑΜΑΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ │ 19.01.2022 │ 152 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545795 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

67.50
ΠΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ │ 18.11.2021  │ 792 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544576 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

54.00
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ │ 03.11.2021 │ 872 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545412 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

37.80
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ │ 20.09.2021 │ 248 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544439 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544439

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

45.00
ΔΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ │ 07/2021 │ 496 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544248

GOLDEN VISA: ΧΡΥΣΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

23.40
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ │ 07.07.2021 │ 168 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544149