Βλέπετε 1–12 από 14 αποτελέσματα

THE GDPR HANDBOOK

88.20
Η πρώτη έκδοση του παρόντος εγχειριδίου κανονιστικής συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (2016/679) και την Οδηγία επιβολής του νόμου (2016/680) συνάντησε ενθουσιώδη υποδοχή από ένα τετραψήφιο αριθμό αναγνωστών.
Με στόχο να συνεχίσει να συνδράμει, με χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και 50 υποδειγμάτων, DPOs, οργανισμούς και επιχειρήσεις στο δύσκολο έργο τους, το παρόν επικαιροποιημένο έργο "THE GDPR HANDBOOK" εξετάζει τις προκλήσεις πρακτικής εφαρμογής, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, του τροποποιημένου Ν 4624/2019 από τις Αρχές Ιδιωτικότητας και τα δικαστήρια.
Μεταξύ άλλων, η θεματολογία του περιλαμβάνει ζητήματα προστασίας δικαιωμάτων υποκειμένων, προστασίας ανηλίκων, εργαζομένων, επεξεργασίας δεδομένων υγείας, βιομετρικής ταυτοποίησης πελατών, χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και τεχνητής νοημοσύνης.
Αναλύονται επίσης οι υποχρεώσεις σεβασμού της ιδιωτικότητας μαρτύρων, υπόπτων και κατηγορουμένων από τις διωκτικές αρχές κατά την ποινική διαδικασία, το νέο πλαίσιο περί άρσης του απορρήτου (Ν 5002/2022), η επεξεργασία διαβαθμισμένων δεδομένων εθνικής ασφάλειας, η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών, καθώς και το νέο καθεστώς διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μετά την απόφαση Schrems II του ΔΕΕ.
Εκτός από τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, ο συγγραφέας προσεγγίζει, με κριτική σκέψη, τις νεότερες ρυθμίσεις για τις αναδυόμενες τεχνολογίες (Ν 4961/2022), τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές αγορές και υπηρεσίες, τις κρυπτοσυναλλαγές, την κυβερνοασφάλεια, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, την ψηφιακή ανθεκτικότητα, τα πρότυπα και την πιστοποίηση αλλά και το αναδυόμενο Μετασύμπαν (Metaverse).

ΤΟ ‘ΕΓΩΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΟ’ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

12.15
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και της έννομης τάξης του με το περιβάλλον θα μπορούσε να παρομοιασθεί με το «εγωιστικό γονίδιο» στο ομώνυμο βιβλίο του Richard Dawkins. Όπως τα ανθρώπινα γονίδια περιγράφονται από τον Dawkins ως εγωιστικά, διότι αποβλέπουν στο συμφέρον της αναπαραγωγής και της επιβίωσής τους, έτσι ακριβώς και στο δίκαιο κυριάρχησε ένα αντίστοιχο «εγωιστικό γονίδιο». Η ανθρώπινη έννομη τάξη ενδιαφέρθηκε μόνο για τον άνθρωπο και όχι για τον ευρύτερο οργανισμό στον οποίο εντάσσεται αυτός, δηλαδή τη φύση. Πλέον, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει: H μετάβαση από το ανθρωποκεντρικό στο οικοκεντρικό δίκαιο υλοποιήθηκε προεχόντως μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των ζώων και επέφερε μια σειρά από δομικές αλλαγές. Η μετάβαση αυτή σηματοδότησε, επίσης, το τέλος της αλαζονείας του ανθρώπου σε νομικό επίπεδο και αυτό έγινε ακόμη πιο εμφανές με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η «έλλογη σκέψη», που αποτέλεσε για αιώνες τη «σημαία» της ιδέας περί ανθρώπινης ανωτερότητας, έπαυσε πλέον να αποτελεί προνόμιο του ανθρώπου. Η μελέτη του Σπύρου Βλαχόπουλου πραγματεύεται τα ζητήματα που προκύπτουν από τον νέο οικοκεντρικό χαρακτήρα του δικαίου και την τεχνητή νοημοσύνη και απαντά σε μια σειρά από περαιτέρω ερωτήματα: Πρέπει, λ.χ., τα ζώα και τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης να αναγνωριστούν ως υποκείμενα δικαίου και φορείς θεμελιωδών δικαιωμάτων; Ποια θα πρέπει να είναι η απάντηση του δικαίου στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη και στη διοίκηση και πώς επηρεάζεται η λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας;

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

41.40
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 02/2023 │ 360 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549724 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

16.20
To «Δίκαιο Διαδικτύου» αποτελείται από 31 νομοθετήματα, τα οποία είναι και τα χαρακτηριστικότερα και τα οποία προσδίδουν στον κλάδο του Διαδικτύου τις ειδοποιούς διαφορές του. Διαρθρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: στο Δημόσιο, στο Ιδιωτικό και στο Ποινικό Δίκαιο του Διαδικτύου. Η ένταξη των νομοθετημάτων στους τρεις αυτούς κλάδους έχει συστηματικό χαρακτήρα. H 2η έκδοση μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει τον Κανονισμό 2016/679 (ΓΚΠΔ). Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με το δίκαιο του διαδικτύου, καθώς και για φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

58.50
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ι. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ │ 05.01.2023 │ 624 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606549519 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

76.50
Πέρασαν ήδη πέντε έτη από την πρώτη έκδοση του συλλογικού έργου «Θεμελιώδη δικαιώματα. Ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα», που καλύπτει το σύνολο των συνταγματικών δικαιωμάτων. Στο διάστημα αυτό των πέντε ετών επήλθαν αρκετές και σημαντικές αλλαγές, οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη τη δεύτερη έκδοση του έργου. Πέρα από τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και βιβλιογραφικές συμβολές και πέρα από τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019 που προσέθεσε ρητή διάταξη περί του δικαιώματος στην αξιοπρεπή διαβίωση στο άρθρο 21, πολλές υπήρξαν και οι τροποποιήσεις στην κοινή νομοθεσία που συγκεκριμενοποιεί τα κατ’ ιδίαν θεμελιώδη δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει αυξηθεί και αυτό είναι πλέον εμφανές και στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε εννέα μέρη: -τη γενική θεωρία -τα μητρικά δικαιώματα - τα δικαιώματα φυσικής υπόστασης και ιδιωτικού βίου - τα δικαιώματα πνευματικής έκφρασης - τα οικονομικά δικαιώματα - τα δικαιώματα συλλογικής δράσης - τα κοινωνικά δικαιώματα - τα πολιτικά δικαιώματα και -τα δικαιώματα έννομης προστασίας. Στα παραπάνω μέρη αναλύονται σε αυτοτελή κεφάλαια τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα, με την παράθεση των αναγκαίων νομολογιακών παραπομπών, και της ειδικής ανά δικαίωμα βιβλιογραφίας, υπό την μορφή ολοκληρωμένων και πλήρων μελετών με σαφή διάρθρωση και καταμερισμό της ύλης.
Στόχος του έργου είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό και χρηστικό εργαλείο για τον νομικό, δικηγόρο, δικαστή συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και εξοικείωση με την ύλη των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

13.50
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και ενσωµατώνεται στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680, αλλά η ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019), κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση της συλλογής νομοθετικών κειμένων για το δίκαιο πληροφορικής και διαδικτύου. Μετά την ενσωμάτωση στη συλλογή των νέων διατάξεων, η παρούσα συλλογή νομοθεσίας είναι πλήρως ενημερωμένη μέχρι και το χρόνο της έκδοσης. Η παρούσα συλλογή ενημερώθηκε με τις αλλαγές του Ν. 4855/2021, με τον οποίο επήλθαν νέες εκτενείς τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και την τροποποίηση του άρθρου 66Ε του Ν. 2121/1993. Κατά τα λοιπά, δεν υφίστανται άλλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Δίκαιο Πληροφορικής και Διαδικτύου.

ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ

54.00
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ │ 14.04.2022 │ 764 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9786182030974 │ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Π. Ν.

CLOUD COMPUTING & ΝΟΜΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

36.00
ΚΟΥΣΟΥΝΗ-ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ │ 01.04.2022 │ 272 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606546891 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

40.50
ΜΥΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑ & ΤΖΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ │ 01.02.2022 │ 328 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606546303 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

36.00
H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της διεθνούς διαιτησίας. Η θέσπιση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων έθεσε την υποχρέωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε νέα βάση, ενώ κατοχυρώνει και νέα δικαιώματα. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι σχετικά άγνωστα στους περισσότερους διαιτητές εκτός και αν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προστασία δεδομένων. Στόχος του έργου είναι να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργεί η έλλειψη ειδικής γνώσης και καλύπτει επιλεγμένα κρίσιμα ζητήματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα πλαίσια της διεθνούς διαιτησίας. Επιπλέον, καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις και τους κανόνες που υιοθετήθηκαν για την εναρμόνιση της διεθνούς διαιτησίας με τον ΓΚΠΔ και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέρη σε μια διεθνή διαιτησία μπορούν να διαχειριστούν τους κινδύνους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, στο πλαίσιο ή ελλείψει συγκεκριμένης καθοδήγησης από το διαιτητικό δικαστήριο. Επίσης αναφέρεται στο έργο διάφορων ομάδων εργασίας που έχουν ως στόχο τη δημιουργία οδηγών. Η προσέγγιση του θέματος είναι συστηματική, ενδελεχής αλλά και προσιτή στους μη ειδικούς (διαιτησίας/προστασίας δεδομένων) και συνεπώς ο επιτυχής συνδυασμός κάνει το πόνημα μια σημαντική συμβολή στην ειδική γνώση δύο κλάδων του δικαίου.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

22.50
Ο έγγραφος ηλεκτρονικός τύπος στις συναλλαγές αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η εκτίμηση της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου ακολουθεί ιδιαίτερη μέθοδο σε σχέση με αυτήν που εφαρμόζεται στο χάρτινο έγγραφο, ενώ η διαδικασία της ηλεκτρονικής συναλλαγής έχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως αποκαλούνται, δηλαδή υπηρεσιών από πρόσωπα που λόγο ειδικών γνώσεων εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία της ηλεκτρονικής συναλλαγής και προσφέρουν το λογισμικό για την παραγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής, σχετικά, εκτός άλλων, και με την εξακρίβωση της γνησιότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων καθώς και την ασφαλή τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων. Τα ζητήματα των ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς και της λειτουργίας των παραπάνω εννόμων σχέσεων αντιμετωπίζουν ειδικοί νόμοι. Όμως, η ιδιότητα των προσώπων που εμπλέκονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή και άλλων ειδικών νομοθετημάτων ως προς τα ζητήματα ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η παρούσα μελέτη διακρίνεται σε δυο μέρη και επιδιώκει να προσφέρει απαντήσεις στα πολύπλοκα ανακύπτοντα ζητήματα. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται ζητήματα γύρω από την ηλεκτρονική υπογραφή ως μέσο διαπίστωσης της γνησιότητας με έμφαση στο νομικό πλαίσιο, αλλά και τις μεθόδους διαπίστωσης της γνησιότητας. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται ζητήματα ευθύνης και ειδικότερα αναλύονται συστηματικά ειδικά νομοθετήματα με έμφαση στον Κανονισμό 910/2014 και τον Κανονισμό 679/2016. Όλα τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζει διεξοδικά η συγγραφέας, η οποία μέσα από τη συστηματική ερμηνεία παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο και κατανοητό όλες τις ιδιαιτερότητες της διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και διατυπώνει πρωτότυπες προτάσεις οι οποίες θα προάγουν τον επιστημονικό διάλογο.