Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 1

71.25
Ο πρώτος τόμος του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου και αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά της νομικής σκέψης εγχειρίδια στο Διοικητικό Δίκαιο. Πρόκειται για το πνευματικό δημιούργημα του εκλιπόντος Καθηγητή Ε. Σπηλιωτόπουλου, ενός από τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και νομοδιδασκάλους της χώρας μας. Την 16η έκδοση του έργου επιμελήθηκε ο Β. Κονδύλης, ο οποίος συνεργάστηκε στενά για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια με τον Καθηγητή Ε. Σπηλιωτόπουλο, τον οποίο διαδέχεται στη συνέχιση του σημαντικού αυτού έργου. Η δέκατη έκτη έκδοση του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου επιβάλλεται από την ανάγκη ενημέρωσης, λόγω, αφενός, της πληθώρας των νέων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τη θέσπιση των οποίων προκάλεσε, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση, η κρίση του κορωνοϊού και η αντιμετώπισή του, που κατέδειξαν τη σπουδαιότητα της εισαγωγής στη ζωή της Δημόσιας Διοίκησης και τις σχέσεις της με τους διοικούμενους των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, και, αφετέρου, της πλούσιας νομολογίας, ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ενημέρωση αφορά όλα τα κεφάλαια του Εγχειριδίου. Πολύ μεγάλο μέρος των διατάξεων που αφορούν το ΜΕΡΟΣ Β΄, σχετικό με την Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, και ιδίως τους ΟΤΑ έχουν αλλάξει ριζικά, σε σχέση με την προηγούμενη 15η έκδοση, ιδίως μετά τους πρόσφατους νόμους 4804/2021, 5056/2023 και 5062/2023. Η χρήση αλγορίθμων, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο και στη Δικαιοσύνη, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές Χώρες, θέτει το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου κλασικών γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου όπως της απαγόρευσης των διακρίσεων, της καλής λειτουργίας της Διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων, στο μέτρο που ο διοικούμενος δεν γνωρίζει με βάση ποια κριτήρια δημιουργούνται οι αλγόριθμοι αυτοί. Ο πρώτος τόμος του  Εγχειριδίου  εμπεριέχει την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου. Οι διατυπώσεις στο Εγχειρίδιο είναι συνοπτικές και προς αποφυγή πολλών επαναλήψεων γίνεται παραπομπή στις ενάριθμες παραγράφους και υποσημειώσεις. Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή εξηγούνται οι έννοιες της έννομης τάξης, του διοικητικού οργάνου και των νομικών προσώπων. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται το νομικό καθεστώς της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πρώτο κεφάλαιο προσεγγίζονται εννοιολογικά οι όροι διοίκηση, δημόσια υπηρεσία και διοικητικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης, με επίκεντρο την αρχή της νομιμότητας, η οποία διέπει τη διοικητική δράση στο σύνολό της. Στη συνέχεια δίδεται ο ορισμός της Διοικητικής Πράξης, της έννοιας αυτής και των οργάνων παραγωγής της, του τρόπου παραγωγής της και τέλος της ισχύς της. Τα διοικητικά όργανα, τα είδη τους και οι αρμοδιότητές τους αναπτύσσονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Επιπλέον, σε επιμέρους ενότητες αναλύεται η Διοικητική Σύμβαση και η Εξωσυμβατική Ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης. Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική, πλούσια, επίκαιρη νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας  και των διοικητικών δικαστηρίων. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολύτιμη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Οι αριθμημένες παραγράφους με ενιαία αρίθμηση και το αλφαβητικό ευρετήριο στο τέλος, που παραπέμπει στις αριθμημένες παραγράφους, διευκολύνουν τον χρήστη. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

108.00
Ο Συλλογικός Τόμος Η Αίτηση Ακυρώσεως, με την επιμέλεια του Γενικού Εισαγγελέα στο ΔΕΕ και Προέδρου ε.τ. του Συμβουλίου της Επικρατείας Α. Ράντου, επί δεκαετίες μέλους και προέδρου ακυρωτικών τμημάτων, και της Ε. Πρεβεδούρου, καθηγήτριας Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και την συμμετοχή εκλεκτών δικαστών και δημοσιολόγων, παρουσιάζει ολοκληρωμένα το νομικό καθεστώς και τις προοπτικές του κυριότερου ένδικου βοηθήματος του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Λόγω και της έλλειψης ενός σύγχρονου έργου αφιερωμένου στην ανάλυση της αιτήσεως ακυρώσεως στο σύνολό της, για πρώτη φορά, με το παρόν έργο επιχειρείται το δύσκολο εγχείρημα τιθάσευσης και συστηματοποίησης της αχανούς ύλης του δημοσίου δικαίου, που διαμορφώνεται καθοριστικά από την δικαστηριακή νομολογία. Τα κείμενα χαρακτηρίζουν η έκθεση όλων των παλαιότερων και πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών, η εξαντλητική παράθεση και επεξήγηση της νομολογίας του Δικαστηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, αλλά και η πλούσια βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Περιλαμβάνονται: εκτενής ανάλυση της συνταγματικής καθιέρωσης της αιτήσεως ακυρώσεως συγκριτική παρουσίαση παρεμφερών θεσμών ξένων δικαιοταξιών - οι προϋποθέσεις του παραδεκτού  οι λόγοι ακυρώσεως - τα στάδια της διαδικασίας – η διεύρυνση των ορίων της δίκης η προσωρινή δικαστική προστασία  - η απόφαση και τα ένδικα μέσα - οι επιρροές που ασκούν στην ακυρωτική δίκη οι υπερεθνικές έννομες τάξεις (ΕΣΔΑ και ΕΕ) Φιλοδοξία του έργου είναι να δώσει, αφενός, απαντήσεις σε πρακτικά νομικά ζητήματα και, αφετέρου, εναύσματα για περαιτέρω θεωρητικό προβληματισμό πάνω στις θεμελιώδεις έννοιες του δημοσίου δικαίου. Επιθυμία επιμελητών και συγγραφέων είναι να αποτελέσει το εγχείρημα έργο αναφοράς για την αίτηση ακυρώσεως, αναδεικνύοντας τις ανεξάντλητες δυνατότητες και τις προοπτικές του εν λόγω ενδίκου βοηθήματος. Το έργο απευθύνεται σε κάθε εφαρμοστή αλλά και ερευνητή του δημοσίου δικαίου.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

79.20
Η 3η έκδοση του έργου «Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου» είναι ενημερωμένη έως και την θέσπιση του Ν 4963/2022. Η νέα αυτή επικαιροποιημένη έκδοση κατέστη αναγκαία λόγω των σοβαρών νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο και ιδίως στη δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ν 4700/2020), για την οποία περιλαμβάνεται για πρώτη φορά πλήρης «διαγραμματοποίηση». Το παρόν έργο αποδίδει με αφαιρετικό και συγχρόνως πλήρη τρόπο την πλούσια ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου, ήτοι: • ΠΔ 18/1989 • Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας • ΚΕΔΕ και • Δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή αλλά και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικονομικού δικαίου, ήτοι για κάθε δικαστή, δικηγόρο, νομικό και φοιτητή που ενδιαφέρεται για τον κλάδο της Διοικητικής Δικονομίας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

49.50
Ο δεύτερος τόμος του Εγχειριδίου Διοικητικού Δικαίου ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης του διοικητικού δικαίου και είναι αφιερωμένος στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Η δέκατη έκτη έκδοση είναι ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που επέφεραν τροποποιήσεις στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ). Στο βιβλίο συνδυάζεται η κατανόηση βασικών γνώσεων της διοικητικής δικονομίας με την παρουσίαση επίκαιρης νομολογίας. Ειδικότερα εξετάζονται ζητήματα όπως: -ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης -οι διακρίσεις των διοικητικών διαφορών και τα γενικά χαρακτηριστικά της διοικητικής δικονομίας. -το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως προς τη δικαιοδοσία του, η διαδικασία ενώπιον του και ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων. -οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και οι λόγοι ακυρώσεως. -η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας (προδικασία, κύρια διαδικασία, συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και τριτανακοπή). -το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμοδιότητές του. -η διαδικασία εκδίκασης των διαφορών ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Το έργο είναι ενημερωμένο στο σύνολό του με σημαντική νομολογία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για οποιονδήποτε εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 17η ΕΚΔΟΣΗ

11.70
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ │ 26.10.2022 │ 512 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548987 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

36.00
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ │ 17.09.2021 │ 352 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544873 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544873

Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ

20.70
ΚΑΥΚΑ ΧΑΡΑ │ 29.06.2021 │ 184 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544125