Βλέπετε 1–12 από 110 αποτελέσματα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

63.00
Η 3η έκδοση του έργου «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» αποδίδει διαγραμματικά τις ποινικές διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019), που τέθηκε σε ισχύ μετά την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα καταργήθηκε ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Στην παρούσα έκδοση αποτυπώνονται οι νέες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι και τον Ν 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023).
Τα έργο περιλαμβάνει σε διαγράμματα τα άρθρα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα:  Ποινικός νόμος  Αξιόποινη πράξη  Υπαιτιότητα  Καταλογισμός  Απόπειρα και συμμετοχή  Ποινές  • Ανήλικοι κ.ά. καθώς και τα άρθρα του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα: • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης • σχετικά με το νόμισμα • σχετικά με τα υπομνήματα • σχετικά με την υπηρεσία • κοινώς επικίνδυνα • κατά της ζωής • κατά της σωματικής ακεραιότητας • κατά της προσωπικής ελευθερίας • κατά της γενετήσιας ελευθερίας  κατά της τιμής  κατά περιουσιακών αγαθών κ.ά. Για πρώτη φορά στο έργο περιέχεται το ύψος της απειλούμενης ποινής για κάθε έγκλημα και έχει δοθεί έμφαση στις σημειώσεις κάτω από κάθε άρθρο, οι οποίες παραπέμπουν στην κατ΄ άρθρον Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Όλα τα ανωτέρω είναι αποτυπωμένα με διττό στόχο: την πρακτική βοήθεια του νομικού, αλλά και την ουσιαστική κατανόηση του Ποινικού Δικαίου. Τα «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» έχουν καθιερωθεί  ως ένα πολύτιμο βοήθημα για τον προ- και μεταπτυχιακό φοιτητή, τον ασκούμενο και επαγγελματία δικηγόρο και γενικά, τον κάθε ενδιαφερόμενο για την πρακτική δόμηση του Ποινικού Κώδικα.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

60.30
Το βιβλίο «Η Ποινική Προδικασία - Από τη Θεωρία στην Πράξη» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι εφαρμοστές του δικαίου, από το στάδιο της έναρξης της ποινική δίωξης, την προκαταρκτική εξέταση, την προανάκριση, την κυρία ανάκριση μέχρι το στάδιο της εισαγωγής στην ακροαματική διαδικασία.   Ειδικότερα αναδεικνύονται τα εξής θέματα:   - Προδικασία (ποινική δίωξη, ανακριτικοί υπάλληλοι, προκαταρκτική εξέταση, κύρια ανάκριση) - Αποδεικτικά μέσα (αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, μάρτυρες, έγγραφα) - Ανακριτικές πράξεις (έρευνες, κατάσχεση) - Ειδικές ανακριτικές πράξεις (ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, δέσμευση περιουσίας) - Ακυρότητες - Δικαστική συνδρομή – Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας - Ποινική διαταγή – Ποινική συνδιαλλαγή – Ποινική διαπραγμάτευση - Έγκλημα στον κυβερνοχώρο – Εργατικό ατύχημα – Τροχαίο ατύχημα   Το έργο συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία των συγγραφέων, με την παράθεση πλούσιων νομολογιακών αναφορών αλλά και απόψεων της θεωρίας. Περιέχει υποδείγματα σε κάθε κεφάλαιο που πραγματεύεται, διευκολύνοντας σε πρακτικό επίπεδο τον αναγνώστη.   Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον δικαστή, τον δικηγόρο, τον φοιτητή, τον υποψήφιο και σπουδαστή της ΕΣΔΙ και τους διενεργούντες την προκαταρκτική εξέταση και την προανάκριση (πταισματοδίκες, αστυνομικούς, στρατιωτικούς, λιμενικούς).

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΤΣΕΠΗΣ] – Ο ΝΕΟΣ ΠΚ (Ν 4619/2019) ΚΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ

12.60
​Στην 20ή έκδοση του Ποινικού Κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο νέος «Ποινικός Κώδικας», όπως ισχύει μετά τους Ν 5002 και 5005/2022, καθώς και ο προϊσχύσας Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συνεχίζεται να εφαρμόζεται στα πλαίσια του διαχρονικού δικαίου και κατ' επίκληση των επιεικέστερων διατάξεών του.
Οι κυριότερες νομοθετικές αλλαγές εντοπίζονται στην παραβίαση του απορρήτου, την απαγόρευση διακίνησης δεδομένων και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 4619/2019) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

9.00
Ο Νέος Ποινικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΠΚ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5005/2022 (ΦΕΚ Α΄ 236/21.12.2022) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

61.20
Η επικαιροποίηση του παρόντος βιβλίου επιβάλλεται λόγω των νομοθετικών αλλαγών αλλά και της εξέλιξης της θεωρίας και της νομολογίας. Στην παρούσα όγδοη έκδοση του βιβλίου «Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανηλίκων» αντικείμενο συζήτησης αποτελούν οι ουσιώδεις αλλαγές που επήλθαν στους κανόνες του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού δικαίου ανηλίκων σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας των ανηλίκων, αλλά και η κατάργηση της στέρησης της ελευθερίας ανηλίκων στο πεδίο του λεγόμενου δικαίου πρόνοιας και αρωγής ανηλίκων (πεδίο πρόληψης του εγκλήματος) με βάση τις διατάξεις του ν. 4322/2015 σε συνδυασμό με εκείνες του ν. 4356/2015. Περαιτέρω, αντικείμενο συζήτησης αποτελούν οι αλλαγές που επήλθαν στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους με τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τον ν. 4855/2021. Επιπλέον, με τον ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α’ 103/27.5.2020) ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή υπόκεινται σε διαδικασία ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Στο πλαίσιο της παρούσας έκδοσης καταβάλλονται προσπάθειες θεωρητικής επεξεργασίας των νέων κανόνων του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου των ανηλίκων και παρουσίασης της πρακτικής εφαρμογής τους, ενώ παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου συμπληρώνουν όλες τις θεματικές του βιβλίου.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

34.20
Οι πολλαπλές μεταβολές που επήλθαν το τελευταίο διάστημα σε αρκετές από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ρυθμίζουν την πραγματογνωμοσύνη δημιούργησαν ζητήματα με θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. Στο παρόν έργο προσεγγίζονται δογματικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν στο πεδίο της απόδειξης και απασχολούν συχνά τον δικαστή και τον δικηγόρο της πράξης. Ειδικότερα, η μονογραφία διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της απόδειξης στην ποινική διαδικασία και η αρχή της ηθικής απόδειξης και ακολουθεί η προσέγγιση της απόδειξης υπό το πρίσμα του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Αντικείμενο του δευτέρου κεφαλαίου αποτελεί η δογματική θεμελίωση της πραγματογνωμοσύνης και η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της, καθώς επίσης και η προσέγγισή της υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ. Στο τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι εγγυήσεις αμεροληψίας των πραγματογνωμόνων και αναλύονται τα δικαιώματα των διαδίκων και του εισαγγελέα που συμβάλλουν στη διασφάλιση του ελέγχου του έργου των πραγματογνωμόνων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι ειδικές περιπτώσεις πραγματογνωμοσύνης που απασχολούν συχνά τη δικαστηριακή πρακτική. Στο πέμπτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η πραγματογνωμοσύνη υπό το πρίσμα του αναιρετικού ελέγχου και αναλύονται οι περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κανονιστικά ως υποχρεωτική η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Στο έκτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα και πραγματοποιούνται ορισμένες προτάσεις. Το έργο έχει στόχο να καλύψει συνολικά τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν τόσο κατά τη διεξαγωγή, όσο και κατά την αξιολόγηση της πραγματογνωμοσύνης. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να δώσει αφορμή για επιστημονικό διάλογο και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ερμηνευτή και για τον εφαρμοστή του δικαίου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

63.00
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ │ 15.06.2022 │ 904 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548222 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

83.70
ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ ΜΑΡΙΑ & ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ │ 09.11.2022 │ 848 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545061 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2η ΕΚΔΟΣΗ

45.00
ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ │ 10/2022 │ 400 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 97896065480983 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 2η ΕΚΔΟΣΗ

70.20
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 13.10.2022 │ 680 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548154 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

12.60
Ο νέος ΠΚ (Ν 4619/2019) & ο προϊσχύσας
Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4908/2022 και Ν 4947/2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

67.50
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΑΤΛΑΝΗΣ │ 14.09.2022 │ 616 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548499 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ