Βλέπετε 1–12 από 28 αποτελέσματα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ

45.00
Περιλαμβάνει: Νομοθεσία Σχετικές Διατάξεις Εξοικονόμηση ενέργειας σε Δήμους, Πλοία, Βιομηχανία Προγράμματα Πρόγραμμα Ηλέκτρα Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αποθήκευση Ενέργειας Έξυπνα Υλικά

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΜΗΣΗ

58.50
Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση. Τι περιέχει: • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο. • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι. • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός. • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών. • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου. Αναλυτικότερα το βιβλίο αναφέρεται σε: • Δόμηση εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών. • Διατάξεις του Ν.Ο.Κ. που εφαρμόζονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και σε νομίμως υφιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. • Δόμηση εντός ζώνης 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών των υφισταμένων προ τουΝΔ 17-07-1923. • Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. • Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Όροι δόμησης για περιοχές Νatura. • Νομοθεσία που διέπει τις Χρήσεις ανά κατηγορία Κτιρίου για περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού. • Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ. 2021 – Διευκρινήσεις για το τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής αδείας εκτός σχεδίου. • Π.Δ. 20-01-1988: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος. • Π.Δ. 06-08-1986 Συμπλήρωση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος. Ενημερωμένο με τις αλλαγές που έγιναν στην Νομοθεσία από: • Ν. 4764/2020 – Περί ελαχίστου εμβαδού. • Απόφαση 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura. • Ν. 4495/2017 – Περί περιορισμού στον αριθμό απόστασης κτιρίων. • Ν. 4759/2020 – Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς. • Ν.4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ». • Π.Δ. 04-11-2011 περί “όρων και περιορισμών δόμησης εντός των ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους”. • Π.Δ. 11-02-1995 & Π.Δ. 11-01-1994: Τροποποίηση του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος «Τροποποίηση των όρων και • περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως • υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών». • Π.Δ. 24-05-1985: Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών. • Π.Δ. 6/17-10-78 – Διατάξεις που ισχύουν.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

40.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2022 │ 248 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547102 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

40.50
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά τις επελθούσες αλλαγές με τους Ν. 4855/2021 και Ν. 4871/2021. Ειδικότερα, στο νέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019 – ΦΕΚ Α΄ 95 /11.6.2019), όπως και στον προϊσχύσαντα ΠΚ, τα εγκλήματα του εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση έχουν περιληφθεί στο δέκατο τρίτο κεφάλαιο των κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων (άρθρα 264-289) του Ειδικού Μέρους του ΠΚ. Με τις ισχύουσες διατάξεις κρίθηκε, ότι δεν είναι δικαιοπολιτικά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως πραγματωθεί ο κίνδυνος και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκε ο εμπρησμός, ως έγκλημα δυνητικής (αφηρημένης - συγκεκριμένης) διακινδύνευσης, ο οποίος είχε τυποποιηθεί στην προηγούμενη διάταξη του νέου ΠΚ ως έγκλημα συγκεκριμένη διακινδύνευσης, ενώ αυστηροποιήθηκε και το πλαίσιο ποινής. Κατά την διεξοδική ερμηνεία των δομικών στοιχείων των σχετικών διατάξεων αναδεικνύονται, αναλύονται και επιλύονται σημαντικά νομικά ζητήματα, σύμφωνα με τις θέσεις της θεωρίας και νομολογίας με σχετικές επ’ αυτών κριτικές παρατηρήσεις. Η αναλυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων για τον εμπρησμό και εμπρησμό σε δάση με τη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωση και την ενημέρωση του έργου μέχρι και τους Ν. 4855/2021 και Ν. 4871/2021 καθιστούν το παρόν πολύτιμο βοήθημα για κάθε εφαρμοστή του δικαίου και κυρίως τους προανακριτικούς υπαλλήλους που διερευνούν καθημερινά τα ως άνω εγκλήματα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

25.20
ΜΙΝΤΖΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ │ 12.05.2022 │ 136 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547249 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΣΦΑ)

63.00
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ │ 02.02.2022 │ 632 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545979 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

22.50
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΟΛΑΝΤΑ │ 02.02.2022 │ 144 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606546280 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

46.80
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ │ 06.10.2021 │ 416 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545252 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

57.38
Περιέχει: Εισαγωγή στις ΑΠΕ, Αγορές Ενέργειας, Εισαγωγή στο γενικό θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Αιολικά Συστήματα, Ηλιοθερμικά Συστήματα, Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, Γεωθερμικά Συστήματα, Υδροηλεκτρικά Συστήματα, Συστήματα Βιομάζας–Βιοαερίου, Υβριδικά Συστήματα, Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

85.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 17.09.2021 │ 1072 │ ΣΚΛΗΡΟ │ 9789606544729 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544729

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

81.00
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο για κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να αποκτήσει μια πλήρη γνώση γύρω από τα ζητήματα που ανέκυψαν από την πρόσφατη αναδιοργάνωση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας και ειδικότερα από την συνακόλουθη λειτουργία των νέων πλέον χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα τέτοιο πόνημα μπορεί να χρησιμεύει τόσο στον Συμμετέχοντα στις σχετικές αγορές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ως εγχειρίδιο και βοήθημα για την λειτουργία των αγορών αυτών. Ειδικότερα, εξετάζεται και αναλύεται η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ο σκοπός και η αποστολή του, ο σκοπός και η λειτουργία των βασικών χονδρεμπορικών αγορών, της Αγοράς της Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας και της Αγοράς Εξισορρόπησης, αλλά και της Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων. Στη συνέχεια, αναλύεται ο σκοπός και η λειτουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ενώ παρατίθεται η θέση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Χονδρεμπορικές Αγορές. Στο νομικό μέρος του βιβλίου εξετάζεται η θέση της σύμβασης στις εν λόγω αγορές, τα ζητήματα ανταγωνισμού που τυχόν ανακύπτουν από την λειτουργίας τους, καθώς και οι μηχανισμοί εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Επομένως, στο παρόν βιβλίο εξετάζονται όλες οι πτυχές των σχετικών αγορών· ρυθμιστικές, λειτουργικές, οικονομικές και νομικές, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να έχει μια εγκύκλιο γνώση και άποψη επί του θέματος διατυπωμένη από τους πλέον έγκριτους επιστήμονες του τομέα, με τεράστια επιστημονική παρουσία και εμπειρία στη λειτουργία των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και υπό την νέα χρηματιστηριακή τους μορφή.