Βλέπετε 1–12 από 128 αποτελέσματα

ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 41 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ (14η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023)

36.10
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5046/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με στόχο την ταχύτατη, πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση σας ο Πολυκώδικας περιέχει αλλαγές που επήλθαν στα καίρια παραπάνω νομοθετήματα, και, παράλληλα, περιέχει πλήρως επικαιροποιημένα ακόμα 41 νομοθετήματα προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο εύρος τους όλοι οι κλάδοι του δικαίου. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, περιέχονται χρήσιμες επισημάνσεις για τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων. Με το παραπάνω περιεχόμενο ο Πολυκώδικας αποτελεί το πληρέστερο, σύνθετο αλλά και εύχρηστο εργαλείο νομοθεσίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

45.00
Η νέα έκδοση της Astbooks με τίτλο «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων [Ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α'190/7.10.2022)] Πρόσφατη νομολογία κατ’ άρθρο» περιλαμβάνει τον Κώδικα για την Είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων (ν.4978/2022) ο οποίος αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διοικητική διαδικασία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Για κάθε άρθρο του ΚΕΔΕ, περιλαμβάνεται ανάλυση του περιεχομένου του, που στηρίζεται στην πλέον πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας, στην οποία και παραπέμπουμε συγκεντρωτικά ανά κατ’ ιδίαν ειδικότερο ζήτημα που πραγματεύεται κάθε άρθρο προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο ζήτημα της ανακοπής από οφειλέτη και ιδιαίτερα στους λόγους εξαιτίας των οποίων ο οφειλέτης δύναται να ασκήσει ανακοπή, που σχετίζονται: • με τις ατομικές ειδοποιήσεις • με τη μη οριστικοποίηση του νόμιμου τίτλου • με την απόσβεση της οφειλής • με την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της αναλογικότητας • με ακατάσχετα πράγματα • με το υποχρεωτικό περιεχόμενο των πράξεων εκτέλεσης Ακόμη αναλύονται τα ζητήματα της κατάσχεσης στα χέρια : • στα χέρια κινητών του οφειλέτη • στα χέρια τρίτου • ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη • των πιστωτικών ιδρυμάτων • Του προγράμματος πλειστηριασμού Τέλος, η έκδοση, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, περιλαμβάνει το σύνολο του νέου ΚΕΔΕ (ν.4978/2022) κατά άρθρο σε αντιστοιχία με διατάξεις του προϊσχύσαντος ν.δ.356/1974, καθώς και χρηστικούς πίνακες με: • Αντιστοίχιση διατάξεων νέου ΚΕΔΕ με προϊσχύσαντα Κώδικα • Αντιστοίχιση διατάξεων προϊσχύσαντος Κώδικα με νέο ΚΕΔΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

54.00
H πώληση (προμήθεια) φυσικού αερίου, παρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί για τις επόμενες δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες συμβάσεις από οικονομική και συναλλακτική άποψη στην Ελλάδα και διεθνώς. Παράλληλα παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον σε νομικό επίπεδο. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στον ιδιότυπο και πολυσχιδή της χαρακτήρα, όπως αυτός έχει γονιμοποιηθεί και αναδειχθεί στο πλαίσιο της μακρόχρονης και πυκνής διεθνούς συναλλακτικής πρακτικής του οικείου τομέα, αφετέρου δε στο εκτενές και πολυεπίπεδο ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει. Το παρόν βιβλίο μελετά τη σύμβαση αυτή, στηριζόμενο σε 3 πυλώνες:
  • τον Αστικό Κώδικα, που αποτελεί τη γενική ρύθμιση,
  • τον Ν 4001/2011 και τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου, που συνιστούν ειδικό δίκαιο, καθώς και
  • τη διεθνή συναλλακτική πρακτική.
Τίθεται, έτσι, για πρώτη φορά στα χέρια της επιστήμης και της πράξης ένα έργο που μελετά την εν λόγω σύμβαση σε όλο της το εύρος και βάθος, ως ένα ενιαίο συστηματικό σύνολο. Δεδομένων των ομοιοτήτων του φυσικού αερίου με το υδρογόνο, ένα εναλλακτικό καύσιμο το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί τις επόμενες δεκαετίες λόγω ιδίως της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον, το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και για την προμήθεια υδρογόνου.

Ο ΝΕΟΣ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2023

67.50
Η νέα έκδοση περιέχει: • Πλήρης κωδικοποίηση του Νέου Κανονισμού κατ’ άρθρο & κατά παράγραφο • Σχετικοί Εγκύκλιοι και Έγγραφα του Υπουργείου • Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα (Ν.4258/14, άρθρα 1-10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) • Ν.4710/20, άρθρα 21-24, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις • Όλες τις νέες διατάξεις για ΑμεΑ του ΝΟΚ, σχετικών Υ.Α., Εγκυκλίων και Εγγράφων, καθώς και τις νέες Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» Περιλαμβάνονται επίσης: Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360/23 (ΦΕΚ.3985/Β΄/22.06.2023) Ν.4819/21 (άρθρο 28) ΝΟΚ – Ν.4067/12 (άρθρα 11 §6ι, 17 §2, 17 §8.Α, 23 §4) ΥΑ.13451/16.03.2013 (ΦΕΚ.116/ΑΑΠ΄/09.04.2012) Εγκύκλιοι: 61/1989 59/1990 Έγγραφα: 29092/1991 29195/1991 31235/1995 40660/1990 ΔΑΟΚΑ/65338/2021 ΔΑΟΚΑ/30346/07.07.2016 Ν.4710/2020 (άρθρα 21~24) – Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις N.4258/14 (άρθρα 1~10) – Κεφάλαιο Α – Διαδικασία Οριοθέτησης και Ρυθμίσεις Θεμάτων για τα Υδατορέματα Τροποποιήσεις – Συμπληρώσεις Ν.4258/14: N.4315/14 (άρθρο 9) Ν.4414/16 (άρθρο 9) Ν.4495/17 (άρθρο 5) Ν.4602/19 (άρθρο 5) Ν.4612/19 (άρθρο 4) Ν.4685/20 (άρθρα 3, 4, 5) Ν.4872/21 (άρθρο 3) Ν.4887/22 (άρθρο 4) Ν.4964/22 (άρθρο 5) Διατάξεις για ΑμεΑ ΝΟΚ (Ν.4067/12) – άρθρο 26 όπως τροποποιήθηκε με Ν.4495/17, Ν.4685/20, Ν.4759/20, N.4782/21 Ν.4373/2016, Άρθρο 25, §1 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20 (ΦΕΚ.2998/Β΄/20.07.2020) Εγκύκλιος 9/13.06.2012 Εγκύκλιος ΑμεΑ/42382/16.07.2013 Εγκύκλιος 29640/28.03.2022 Έγγραφο ΔΑ/45102/31.07.2013 Έγγραφο ΥΔΟΜ Δήμου Αγίας Παρασκευής/4877/16.04.2014 ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/21 (ΦΕΚ.5045/Β΄/01.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ.5553/Β΄/30.11.2021) ΥΑ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/22 (ΦΕΚ.6213/Β΄/07.12.2022) Ελάχιστες Προδιαγραφές Θαλάμου Ανελκυστήρων Βάσει EN 81-70:2021 «Σχεδιάζοντας για Όλους»: Οδηγίες Σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑμεΑ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

63.00
Η 3η έκδοση του έργου «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» αποδίδει διαγραμματικά τις ποινικές διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019), που τέθηκε σε ισχύ μετά την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα καταργήθηκε ο Ποινικός Κώδικας που ίσχυε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Στην παρούσα έκδοση αποτυπώνονται οι νέες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι και τον Ν 5039/2023 (ΦΕΚ Α΄ 83/3.4.2023).
Τα έργο περιλαμβάνει σε διαγράμματα τα άρθρα του Γενικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα:  Ποινικός νόμος  Αξιόποινη πράξη  Υπαιτιότητα  Καταλογισμός  Απόπειρα και συμμετοχή  Ποινές  • Ανήλικοι κ.ά. καθώς και τα άρθρα του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα: • Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης • σχετικά με το νόμισμα • σχετικά με τα υπομνήματα • σχετικά με την υπηρεσία • κοινώς επικίνδυνα • κατά της ζωής • κατά της σωματικής ακεραιότητας • κατά της προσωπικής ελευθερίας • κατά της γενετήσιας ελευθερίας  κατά της τιμής  κατά περιουσιακών αγαθών κ.ά. Για πρώτη φορά στο έργο περιέχεται το ύψος της απειλούμενης ποινής για κάθε έγκλημα και έχει δοθεί έμφαση στις σημειώσεις κάτω από κάθε άρθρο, οι οποίες παραπέμπουν στην κατ΄ άρθρον Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα. Όλα τα ανωτέρω είναι αποτυπωμένα με διττό στόχο: την πρακτική βοήθεια του νομικού, αλλά και την ουσιαστική κατανόηση του Ποινικού Δικαίου. Τα «Διαγράμματα του Ποινικού Κώδικα» έχουν καθιερωθεί  ως ένα πολύτιμο βοήθημα για τον προ- και μεταπτυχιακό φοιτητή, τον ασκούμενο και επαγγελματία δικηγόρο και γενικά, τον κάθε ενδιαφερόμενο για την πρακτική δόμηση του Ποινικού Κώδικα.

4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44 61η ΕΚΔΟΣΗ

40.50
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23.05.2023 Η νέα, επικαιροποιηµένη 61η έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» είναι ενηµερωµένη µέχρι και τον Ν 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στον Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 5039/2023 (σε Ποινικό Κώδικα, Ναρκωτικά, Προστασία καταναλωτή, ΓΕΜΗ, Ν 2121/1993), τις αλλαγές του Ν 5028/2023 (σε Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ΠΔ 18/1989 και Ν 702/1977), τις τροποποιήσεις του Ν 5023/2023 (σε Αστικό Κώδικα, Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, Ποινικό Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας και Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας), τις εκτενείς αλλαγές του Ν 5019/2023 (σε Ποινικό Κώδικα, Ναρκωτικά, ΑΕ, ΕΠΕ, ΓΕΜΗ και Ν 2251/1994 για την προστασία καταναλωτή), καθώς και τις εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4996/2022 (σε Ν 2121/1993 και Ν 4481/2017 για την πνευματική ιδιοκτησία και τη συλλογική διαχείριση αντίστοιχα). Η νέα έκδοση έχει εµπλουτισθεί µε τον νέο Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν 4978/2022), ενώ το κείμενο της ΕΣΔΑ παρατίθεται όπως μεταγλωττίστηκε και αποδόθηκε στη δημοτική γλώσσα με το ΠΔ 76/2022. Τα 48 βασικά νοµοθετήµατα του έργου είναι ταξινοµηµένα, για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, σε έξι διακριτές θεµατικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εµπορικό, Εργατικό, Δηµόσιο και  Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι «4 Κώδικες», µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο νοµοθετικό περιβάλλον, επικαιροποιούνται συνεχώς και αποτελούν εγγύηση αξιόπιστης ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνουν. Με κάθε αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της για PC/Laptop (Windows) και κινητά/tablet (Android). Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται με κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

ΠΟΛΥΚΩΔΙΚΑΣ 41 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

36.10
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με στόχο την ταχύτατη, πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση σας ο Πολυκώδικας περιέχει αλλαγές που επήλθαν στα καίρια παραπάνω νομοθετήματα, και, παράλληλα, περιέχει πλήρως επικαιροποιημένα ακόμα 41 νομοθετήματα προσεκτικά επιλεγμένα, ώστε να καλύπτονται στο μεγαλύτερο εύρος τους όλοι οι κλάδοι του δικαίου. Επιπλέον, όπου κρίνεται απαραίτητο, περιέχονται χρήσιμες επισημάνσεις για τη διαχρονική εφαρμογή των διατάξεων. Με το παραπάνω περιεχόμενο ο Πολυκώδικας αποτελεί το πληρέστερο, σύνθετο αλλά και εύχρηστο εργαλείο νομοθεσίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (τσέπης)

10.80
Σύντομα διαθέσιμο!
Στην 18η έκδοση του κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο νέος «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας», όπως ισχύει μετά τους Ν 4995/2022 που προσέθεσε την εγγραφή στο ποινικό μητρώο της ποινικής δίωξης κατά ανηλίκου για τα προβλεπόμενα εγκλήματα, Ν 5003/2022 που εισήγαγε τους Δήμαρχους και τους  Περιφερειάρχες στον κατάλογο των προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας και Ν 5023/2023, που προσαρμόζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όρους σχετικούς με μορφές αναπηρίας ή χρόνιες παθήσεις. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

10.80
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 3 του ν. 4622/2019. Η κύρωση του Κώδικα έγινε σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 και 7 του Συντάγματος και το άρθρο 111 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής. Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας διαρθρώνεται σε 13 τμήματα και αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1-73 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και διέπουν τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των φορολογικών εσόδων του Δημοσίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 και το Παράρτημα του Κώδικα, καθώς και των κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει τα εν λόγω έσοδα. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 είχαν υποστεί αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, σε διάφορες χρονικές φάσεις, μέσω μεμονωμένων ή και πιο συστηματικών αλλαγών, με αποτέλεσμα η εποπτεία της σχετικής ύλης να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α΄ 206/4.11.2022), την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης (αιτιολογική έκθεση κ.λπ.), την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριo.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Ν. 4619/2019) & ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν. 4620/2019)

27.00
Οι αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των ποινικών κωδίκων και η συστηματική επεξεργασία τους από τη νομολογία και τη θεωρία επέβαλαν την τέταρτη έκδοση του έργου, στην οποία ενσωματώθηκαν και όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις των δύο κωδίκων, μέχρι και τον Ν. 5005/2022, με συνοπτικές παρατηρήσεις κάτω από τα σημαντικότερα άρθρα και αναλυτική παρουσίαση και κριτική της πιο πρόσφατης νομολογίας. Το έργο περιλαμβάνει πλήθος παρατηρήσεων οι οποίες παρουσιάζονται συστηματικά κατ’ άρθρο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται και τα κείμενα των αντίστοιχων Αιτιολογικών Εκθέσεων, που λόγω του ιδιαίτερα αναλυτικού τρόπου παρουσίασης όλων των νέων θεσμών και αιτιολόγησης των επιλογών των Επιτροπών θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή των νέων κωδίκων και την προσέγγιση ερμηνευτικών ζητημάτων που θα ανακύψουν στην πράξη. Παράλληλα, η έκδοση συνοδεύεται από αναλυτικά ευρετήρια, πίνακες αρμοδιότητας Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και πίνακες αντιστοιχίας των διατάξεων των καταργούμενων κωδίκων με εκείνες των νέων κωδίκων, με σκοπό την εύκολη και άμεση εποπτεία της ύλης των νέων νομοθετημάτων.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΤΣΕΠΗΣ] – Ο ΝΕΟΣ ΠΚ (Ν 4619/2019) ΚΑΙ Ο ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΣ

12.60
​Στην 20ή έκδοση του Ποινικού Κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο νέος «Ποινικός Κώδικας», όπως ισχύει μετά τους Ν 5002 και 5005/2022, καθώς και ο προϊσχύσας Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συνεχίζεται να εφαρμόζεται στα πλαίσια του διαχρονικού δικαίου και κατ' επίκληση των επιεικέστερων διατάξεών του.
Οι κυριότερες νομοθετικές αλλαγές εντοπίζονται στην παραβίαση του απορρήτου, την απαγόρευση διακίνησης δεδομένων και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Ν. 4620/2019) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

10.80
Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄ 96/11.6.2019) και, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2019. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται το κείμενο του νέου ΚΠΔ πλήρως ενημερωμένο μέχρι και τον Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ Α΄ 230/14.12.2022) και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.