Βλέπετε 1–12 από 48 αποτελέσματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

53.10
Η παρούσα έκδοση συνιστά µία ολιστική παρουσίαση και εµβάθυνση στα διαχρονικά αλλά και σύγχρονα θέµατα του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος, ενός κλάδου δυναµικού και ευµετάβλητου.
Διαπιστώνει θέσεις, αντιθέσεις και συνθέσεις στη θεωρία, νοµοθεσία και νοµολογία, µε τρόπο κριτικό. Υιοθετεί την οπτική της εξελικτικής – δυναµικής προοπτικής και της ωρίµανσης του ενωσιακού δικαίου.
Ασχολείται µε όλες τις θεµατικές του κλάδου: Από το γενικό µέρος του (κανόνες για όλο το Δίκαιο Περιβάλλοντος) στο δίκαιο των κατ’ ιδίαν περιβαλλοντικών αγαθών (π.χ. ύδατα, ατµόσφαιρα, διαχείριση αποβλήτων, προστασία βιοποικιλότητας, πολιτιστική κληρονοµιά, χωροταξία κλπ.).
Περιλαµβάνει κλασικές αλλά και καινοτόµες προβληµατικές του Δικαίου Περιβάλλοντος, όπως ενδεικτικώς: η περιβαλλοντική ευθύνη, το δίκαιο για την κλιµατική αλλαγή, η σύµφυρση του δικαίου µε την πολιτική και τα οικονοµικά του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι πράσινες δηµόσιες συµβάσεις, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη κ.λπ.
Στόχος του είναι να θέσει τόσο τα γενικά όσο και τα επιµέρους ζητήµατα και προβληµατισµούς που απασχολούν τη νοµική θεωρία και πράξη.
Είναι επικαιροποιηµένο µέχρι τη στιγµή της έκδοσής του µε τα ενωσιακά νοµοθετήµατα και τη σχετική ενωσιακή νοµολογία.
Το βιβλίο συνιστά µία πλήρη συνεκτική θεώρηση του κλάδου, χωρίς ωστόσο να εξαντλείται σε µία τυπολατρική περιγραφική προσέγγιση, για να θέσει τα ζητήµατα που αποτελούν αφορµή έρευνας και γόνιµου διαλόγου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

38.70
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός με υπερεθνικά στοιχεία που τελεί σε διαρκή εξέλιξη. Με την τελευταία συνθήκη της Λισαβόνας, ο τουρισμός αποτελεί επίσημο αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ένωσης και εντάσσεται στις υποστηρικτικές της αρμοδιότητες. Έγινε αντιληπτό ότι ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Το βιβλίο αυτό, μετά από μια πλήρη αναφορά στην ιστορία, στα όργανα, στο ρόλο και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντά σε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του τουρισμού και τις επιμέρους τουριστικές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
-Ποια είναι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας;
-Τι σημαίνει ότι ο τουρισμός ανήκει στις υποστηρικτικές αρμοδιότητες της Ε.Ε.;
- Μπορεί ευρωπαίος πολίτης να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα του ξεναγού σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε.;
- Είναι ελεύθερη η παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.;
- Ποια δικαιώματα έχει ο επιβάτης αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης πτήσης, ή άρνησης επιβίβασης;
-Τι είναι και σε ποιες περιπτώσεις απονέμεται το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. στις τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας;
-Ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις απορρέουν από τα οργανωμένα ταξίδια;
-Ποιες είναι οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος;
- Πώς προστατεύονται τα ύδατα κολύμβησης στις ακτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
- Πώς ρυθμίζονται τα θέματα των ζωολογικών κήπων;
- Πώς λειτουργούν οι στατιστικές του τουρισμού στην Ε.Ε.;
To έργο είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για το φοιτητή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για οποιονδήποτε ασχολείται επαγγελματικά στον χώρο του τουρισμού.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

31.50
Στο έργο «Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναλύεται με συστηματικό τρόπο ο ρόλος της υπεροχής για την προστασία της ακεραιότητας της έννομης τάξης της ΕΕ, ιδίως μέσω της εξέτασης της προοδευτικά εξελισσόμενης ενωσιακής νομολογίας και των επιστημονικά έγκυρων πηγών, ως ένα -ξανά επίκαιρο- θέμα που παρουσιάζει έντονο πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον. Στις επιμέρους ενότητες της μονογραφίας, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται:
 • Ο ενωσιακός δικαστής ως κομβικός παράγοντας της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • Η «αυτονομία» ως απόρροια της ιδιαίτερης φύσης της ΕΕ
 • Το «άμεσο αποτέλεσμα» ως ψυχή του ενωσιακού κανόνα
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπεροχής ως «εφεύρεσης» του Δικαστηρίου της ΕΕ
 • Η υπεροχή ως θεμελιώδης κανόνας επίλυσης συγκρούσεων
 • Το εύρος της αρχής της υπεροχής
 • Η υπεροχή υπό το πρίσμα των Συνθηκών & μία πρόταση για το μέλλον
 • Ζητήματα & συναφείς προβληματισμοί περί της Προάσπισης της έννομης τάξης της ΕΕ, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου
Το έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, ερευνητές, επιστήμονες ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών, στελέχη και φορείς δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε όσους ενεργούς πολίτες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαρκή γνώση για τα θεμέλια του δικαίου της ΕΕ. Είναι ένα απολύτως χρήσιμο εργαλείο για τον ασχολούμενο με το δίκαιο της ΕΕ και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η μονογραφία πλαισιώνεται με παράρτημα αποσπασμάτων από σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ για την αρχή της υπεροχής, πλούσια ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, νομολογία, καθώς και ευρετήριο λημμάτων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

22.50
Η έκδοση του ανά χείρας Liber Amicorum αφορά στην απόδοση τιμής και εκτίμησης στον Καθηγητή Χριστόδουλο Κ. Γιαλλουρίδη για την πολυετή προσφορά του στον ακαδημαϊκό χώρο. Μία προσφορά που, στην περίπτωσή του, δεν περιορίστηκε μόνο στη διδασκαλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες, αλλά και στην έρευνα και στη συγγραφή βιβλίων και άρθρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επεκτείνεται δε αυτή η προσφορά και στα κοινά, μέσω της ενεργού συμμετοχής του στον δημόσιο διάλογο για τα εθνικά θέματα και τον πολιτισμό, αλλά και από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε. Το έργο του χαρακτηρίζεται ευκρινώς από τη ρεαλιστική σχολή σκέψης των διεθνών σχέσεων, της οποίας υπήρξε ένας εκ των κύριων εκφραστών στην Ελλάδα. Στον τόμο περιλαμβάνονται πρωτότυπες συνεισφορές και συνθέσεις που συμβάλλουν στον επιστημονικό/διεπιστημονικό διάλογο και άπτονται επίκαιρων ή διαχρονικών διεθνών και εθνικών θεμάτων. Η θεματολογία των κειμένων εκτείνεται στα πεδία των Διεθνών Σχέσεων, της Ιστορίας, του πολιτισμού, της πολιτικής, του Διεθνούς Δικαίου και της οικονομίας. Συγγραφείς: • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Μερσίλεια • ΒΟΣΚΟΣ Ανδρέας Ι. • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης Δ. • ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ Μάριος Λ. • ΖΙΩΓΑΣ Χρήστος • ΗΦΑΙΣΤΟΣ Παναγιώτης • ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Νικόλαος • ΚΕΦΑΛΑ Βιβή • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ Γιώργος • ΚΟΥΤΣΗΣ Αλέξανδρος • ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Κωνσταντίνος Π. • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μαρίνα Γ. • ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος • ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Χαράλαμπος • ΠΕΡΡΑΚΗΣ Στέλιος • ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ Γιώργος • ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γιώργος • ΣΥΡΙΓΟΣ Άγγελος • ΤΣΑΚΙΡΗΣ Θεόδωρος • ΤΣΑΚΩΝΑΣ Παναγιώτης Ι. • ΤΣΑΛΤΑΣ Γρηγόριος Ι. • ΤΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος • ΤΣΙΜΩΝΗΣ Κωνσταντίνος • ΥΦΑΝΤΗΣ Κώστας • ΦΙΛΗΣ Κωνσταντίνος • ΧΑΡΟΥΝΤΑΚΗ Μαριάννα • ΧΕΙΛΑ Ειρήνη • ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Δημήτρης Ν.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ

31.50
Στο έργο «Η Αρχή της Υπεροχής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναλύεται με συστηματικό τρόπο ο ρόλος της υπεροχής για την προστασία της ακεραιότητας της έννομης τάξης της ΕΕ, ιδίως μέσω της εξέτασης της προοδευτικά εξελισσόμενης ενωσιακής νομολογίας και των επιστημονικά έγκυρων πηγών, ως ένα -ξανά επίκαιρο- θέμα που παρουσιάζει έντονο πρακτικό και θεωρητικό ενδιαφέρον. Στις επιμέρους ενότητες της μονογραφίας, μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται:
 • Ο ενωσιακός δικαστής ως κομβικός παράγοντας της ευρωπαϊκής ενοποίησης
 • Η «αυτονομία» ως απόρροια της ιδιαίτερης φύσης της ΕΕ
 • Το «άμεσο αποτέλεσμα» ως ψυχή του ενωσιακού κανόνα
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπεροχής ως «εφεύρεσης» του Δικαστηρίου της ΕΕ
 • Η υπεροχή ως θεμελιώδης κανόνας επίλυσης συγκρούσεων
 • Το εύρος της αρχής της υπεροχής
 • Η υπεροχή υπό το πρίσμα των Συνθηκών & μία πρόταση για το μέλλον
 • Ζητήματα & συναφείς προβληματισμοί περί της Προάσπισης της έννομης τάξης της ΕΕ, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου
Το έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, νομικούς και πολιτικούς επιστήμονες, ερευνητές, επιστήμονες ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών, στελέχη και φορείς δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε όσους ενεργούς πολίτες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαρκή γνώση για τα θεμέλια του δικαίου της ΕΕ. Είναι ένα απολύτως χρήσιμο εργαλείο για τον ασχολούμενο με το δίκαιο της ΕΕ και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η μονογραφία πλαισιώνεται με παράρτημα αποσπασμάτων από σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ για την αρχή της υπεροχής, πλούσια ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία, νομολογία, καθώς και ευρετήριο λημμάτων.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4η ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

85.50
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ│ 10/2022 │ 976 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606548147 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

27.00
ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ │ 13.01.2022 │ 208 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545955 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 3η ΕΚΔΟΣΗ

61.20
Τα τελευταία δώδεκα περίπου χρόνια, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι σήμερα, αλλεπάλληλες κρίσεις πλήττουν ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζεται να αντιμετωπίσει στο διάστημα αυτό πρωτοφανείς καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα και άσχετα με το πώς αποτιμώνται οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της, παραμένει αδιαμφησβήτητος ο ρόλος της και η ουσιαστική της παρουσία. Εγκαινίασε, επίσης, πρόσφατα μια ευρύτατη συζήτηση με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης κυρίως σε θέματα κρίσιμα, όπως το κλίμα, η μετανάστευση, η δημοκρατία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, η θέση της Ένωσης διεθνώς. Τις ανωτέρω πρόσφατες διεργασίες και τις κύριες δικαιικές εξελίξεις, που μεσολάβησαν στο ταραγμένο αυτό διάστημα από την προηγούμενη, δεύτερη έκδοση, προσπαθεί να λάβει υπόψιν η νέα έκδοση του βιβλίου. Το κέντρο βάρους της βρίσκεται και πάλι στη δημιουργική συμβολή των δυο ενωσιακών Δικαστηρίων και στις κατευθύνσεις που χαράσσει η πλούσια νομολογία τους τόσο για το πλαίσιο της Ένωσης, όσο και σε επίπεδο εθνικών έννομων τάξεων, ιδίως κατά τον διάλογο μεταξύ εθνικών και ενωσιακών Δικαστηρίων. Παράλληλα, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις επιτυγχάνεται μια πλούσια και αναλυτική διάρθρωση όλης της ύλης του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές, δικαστές και δικηγόρους καθώς και σε όσους ασχολούνται με το μοναδικό φαινόμενο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

58.50
ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ │ 05.11.2021 │ 616 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544583 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

34.20
ΜΗΛΙΩΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ │ 13.09.2021 │ 320 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544811

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

76.50
Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων έχει αναπτυχθεί ιδιαιτέρως τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της διεύρυνσης της συμβατικής δράσης της δημόσιας διοίκησης και της μεγάλης οικονομικής σημασίας των συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης. Παράλληλα, η σημασία της νομολογίας του ΔΕΕ είναι πολλαπλή, κυρίως γιατί προσφέρει ένα σταθερό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο των πολυποίκιλων περιπτώσεων που άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου προς επίλυση. Το ανά χείρας έργο αποτυπώνει τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όποιον θέλει να έχει μια συνοπτική εικόνα της, χωρίς να χρειάζεται να διατρέξει όλο το κείμενο της δικαστικής απόφασης, αλλά επιθυμεί να πληροφορηθεί τις βασικές σκέψεις της. Επί πλέον, πριν από τις βασικές σκέψεις έχει τοποθετηθεί μια περαιτέρω σύνοψή τους, εν είδει περιλήψεως και ως επισήμανση του «στίγματος» της εκάστοτε απόφασης. Οι λέξεις-κλειδιά έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερα λήμματα, ενώ στο τέλος προστίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το έργο είχε ως έναυσμα την καταγραφή των αποφάσεων του ΔΕΕ που έγινε από την Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, στην οποία η συγγραφέας διετέλεσε ως επικεφαλής της από το 1997 μέχρι το 2011. Στην παρούσα μορφή, ωστόσο, το αρχικό κείμενο αναδιαρθρώθηκε πλήρως, κυρίως με την προσθήκη της σύνοψης της μνημονευόμενης απόφασης, αλλά και με την αναδιάταξη των βασικών σκέψεων των αποφάσεων, καθώς και τον εμπλουτισμό των λημμάτων και της βιβλιογραφίας με σκοπό την εύληπτη δομή και τη διευκόλυνση του αναγνώστη.