Βλέπετε 1–12 από 21 αποτελέσματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5η ΕΚΔΟΣΗ

99.00
Το έργο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο συνιστά το πλέον πλήρες, ολοκληρωμένο και διαχρονικά εξελισσόμενο σε τακτικές εκδόσεις εγχειρίδιο Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, το οποίο συστηματικά επικαιροποιείται με τις τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, από τον Καθηγητή Πάνο Λαζαράτο.
Στην ενημερωμένη και εμπλουτισμένη παρούσα 5η έκδοση γίνεται εξαντλητική ερμηνευτική ανάλυση του συνόλου των δικονομικών διατάξεων του ΣτΕ (ΠΔ 18/1989), των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΚΔΔ), του ΑΕΔ και του ΕλΣυν.
Ειδικότερα, μέσα από την αναλυτική παράθεση της νομοθεσίας και της νομολογίας παρουσιάζονται με ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση:
| Η διοικητική δικαιοδοσία και οι διοικητικές διαφορές
| Η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων
| Οι γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και οι βασικοί δικονομικοί κανόνες
| Τα ένδικα και «οιονεί» ένδικα βοηθήματα
| Η εκλογική ένσταση
| Η προσωρινή δικαστική προστασία
| Η απόδειξη στη διοικητική δίκη
| Οι έννομες συνέπειες (ισχύς και δεδικασμένο) της δικαστικής απόφασης
| Η υποχρέωση συμμορφώσεως της διοικήσεως στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων
| Τα ένδικα μέσα
Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την προετοιμασία των υποψηφίων διοικητικών δικαστών και την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της χώρας, και παράλληλα χρήσιμο οδηγό για τον δικηγόρο της πράξης και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικονομικού δικαίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 16η ΕΚΔΟΣΗ 2023

64.80
Η Διοικητική Δικονομία κυκλοφορεί σε δέκατη έκτη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη, περιλαμβάνοντας όλες τις τροποποιήσεις καθώς και τα σημαντικά νέα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν μετά την προηγούμενη έκδοση. Σκοπός της έκδοσης είναι η συστηματική παρουσίαση των διατάξεων που ενδιαφέρουν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η δέκατη έκτη έκδοση περιλαμβάνει 124 νομοθετήματα, ενημερωμένα έως και τον Ν 5043/2023 (ΦΕΚ Α΄ 91/13.4.2023). Στη νέα έκδοση της Συλλογής ελήφθησαν υπόψη νόμοι που μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως μεταξύ άλλων οι Ν 5028/2023,  Ν 5023/2023,  Ν 5016/2023,  Ν 4990/2022,  Ν 4972/2022, Ν 4912/2022 κ.ά, καθώς και το ΠΔ 76/2022 με το οποίο μεταγλωττίστηκε και αποδόθηκε στη δημοτική γλώσσα το κείμενο της ΕΣΔΑ και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής. Περιλαμβάνονται ακόμη εν όλω ή εν μέρει νέα νομοθετήματα, όπως ο N 4978/2022 (νέος ΚΕΔΕ) με τον οποίο καταργήθηκε το ΝΔ 356/1974, ο Ν 4820/2021 (Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) με τον οποίο καταργήθηκε ο Ν 4129/2013, ο  Ν 4938/2022 με τον οποίο καταργήθηκε ο παλαιός Οργανισμός Δικαστηρίων (Ν 1756/1988), καθώς και ο Ν 4987/2022 (νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), με τον οποίο καταργήθηκε ο Ν 4174/2013. Ο κορμός του έργου εξακολουθεί να αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα. Συμπληρώνεται, περαιτέρω, από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε από την Θ’ Αναθεωρητική Βουλή με το από 25.11.2019 Ψήφισμα, της ΕΣΔΑ και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, όπως κωδικοποιήθηκαν, καθώς και ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Η Συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διοικητική εκτέλεση και τη νομοθεσία για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων. Χρονολογικός πίνακας νομοθεσίας, πίνακας τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακας διοικητικών διαφορών ουσίας, ενημερωμένος με όλες τις νέες διαφορές, προσφέρουν πληροφορίες στον χρήστη, που δεν υφίστανται σε καμία άλλη σχετική έκδοση της αγοράς. Το έργο συμπληρώνεται από χρήσιμο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

25.20
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 05/2022 │ 184 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606547164 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

45.00
ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ │ 09.12.2021 │ 440 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545573 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΩΣ ΤΟΝ Ν 4820/2021)

11.70
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ │ 01.11.2021 │ 512 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606545313 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

27.00
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ │ 13.10.2021 │ 200 │ ΜΑΛΑΚΟ │ 9789606544613 │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

62.10
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ │ 07/2021 │ 552 │ ΣΚΛΗΡΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544217

Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

24.30
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ │ 07/2021 │ 208 │ ΜΑΛΑΚΟ Κρίσιμα Ζητήματα-Νομολογιάκες Εξελίξεις │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544354

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

45.00
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ │ 07/2021 │ 456 │ ΜΑΛΑΚΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606544101

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (4η ΕΚΔΟΣΗ)

90.00
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ │ 23.06.2021 │ 1144 │ ΣΚΛΗΡΟ │ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ │ 9789606543906

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

81.00
Το έργο αυτό περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία και νομολογία στα εριζόμενα δογματικά ζητήματα, δίχως βέβαια να παραλείπεται και η αναφορά προσωπικών απόψεων του γράφοντος στο μέτρο του δυνατού.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

58.50
Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 159 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4335/2015, οι οποίες σημειώνονται με διακριτή χρωματική επισήμανση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες παραπομπές στη νομική φιλολογία και τη νομολογία. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 159 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς το δικονομικό ζήτημα που ερευνά.Τα «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας, για την κατανόηση της δομής της και την εξοικείωση μ’ αυτήν και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας της. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν σε μεγάλο μέρος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4335/2015, αλλά και η θετική απήχηση που είχαν οι δύο προηγούμενες εκδόσεις του έργου «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας», δημιούργησαν την ανάγκη για ενημέρωσή του και για κυκλοφορία της παρούσας τρίτης έκδοσης.